Göm menyn

Kredittillstånd

Universitetet har ett kredittillstånd hos Tullverket, vilket i stort sett innebär en förlängd kredittid för betalning av tull och moms.

När varorna passerar svensk gräns registreras vissa uppgifter (s.k. förenklad deklaration) och vi har sedan nio dagar på oss för att lämna in en kompletterande tulldeklaration, där tull och moms debiteras. Tullansvarig inom LiU sammanställer tulldeklarationen.

Efter ca två veckor skickas en tullräkning ut för hela universitetets import under perioden, vilken betalas av Universitetsförvaltningen/Upphandlingsenheten som senare internfakturerar berörda institutioner.

 


 


Sidansvarig: tull@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-10