Göm menyn

Inköp (import) ifrån länder inom EU

För handel med företag belägna i land inom EU utgår varken tull eller annan skatt, eftersom EU är ett tullområde. Någon ansökan om tullfrihet behöver ej göras.

LiU är dock skyldig att månadsvis redovisa statistik till SCB gällande gemensamma inköp av varor från EU-land, s k Intrastat. Denna statistik mäter varuhandeln mellan Sverige och de övriga EU-länderna.

Uppgifter som skall redovisas är:

  • Vad det är för vara, enligt tullverkets klassificeringsregler
  • Vikt
  • Värde
  • Ursprungsland

 


Sidansvarig: tull@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-10