Göm menyn

Rapportera upphandlingar som genomförts

Statistik över vilka upphandlingar som LiU genomfört varje år efterfrågas från Upphandlingsenheten i internt uppföljningssyfte men också från externa organisationer som t ex Naturvårdsverket.

LiU:s inköpshandläggare rapporterar in följande varje år:

  • Förenklade upphandlingar som genomförts på institutionen
  • Direktupphandlingar med ett värde över ett halvt prisbasbelopp
  • Förnyade konkurrensutsättningar

En excel-fil finns för inrapportering av statistik, se här (länk till blankettsidan).

Webbrapporteringen via ett formulär som tidigare fanns på den här sidan är borttagen och en ny rutin är framtagen.

Om du har frågor eller om historik önskas, kontakta Madelene Gertsson, Upphandlingsenheten, telefon 013-28 28 44.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-24