Göm menyn

Organisation och ansvar

Vid LiU handhas inköps- och upphandlingfrågor både på central och lokal nivå. Central nivå utgörs av Upphandlingsenheten och lokal nivå av institutioner och enheter.

Central nivå

Det övergripande ansvaret för upphandlingsverksamheten vid LiU har Upphandlingsenheten, som till sin hjälp har juridisk kompetens. Kontaktpersoner finner du i menyn till vänster.

Upphandlingschefen vid LiU tar fram riktlinjer för upphandling och avrop vid LiU, initierar och ansvarar för upphandling av lokala ramavtal och större upphandlingar. Upphandlingsenheten ansvarar också för information till och utbildning för inköpshandläggare och prefekter, de samordnar även kontakter med leverantörer och utgör LiU:s kontakt med Statens inköpscentral och andra externa upphandlingsaktörer, t ex andra universitet och högskolor.

På institutioner och enheter

Prefekten/bokslutsenhetschefen är ytterst ansvarig för att alla inköp på institutionen/bokslutsenheten görs enligt gällande regler, men kan delegera ansvar till inköpshandläggaren. Prefekten har också ansvaret för att se till att alla anställda får information om reglerna för upphandling.

Inköpshandläggarna informerar om regler och avtal samt följer upp upphandling inom bokslutsenheten. De deltar också i gemensam information och fortbildning och ansvarar för kontakter med upphandlingschefen i samband med större upphandlingar och upphandling av lokala ramavtal för hela LiU.

Frågor angående inköp och upphandlingar hanteras av inköpshandläggarna. En lista över LiU:s lokala inköpshandläggare finns i menyn till vänster.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-18