Göm menyn

Lokala inköpshandläggare

Inköpshandläggarens ansvar

Inköpshandläggare för institutioner, fakultetskanslier och universitetsförvaltningen:

IBL

Rowena Sarinas Bladh
e-post: rowena.sarinas.bladh@liu.se
telefon: 013-28 21 70

Jonna Torstensson
e-post: jonna.torstensson@liu.se
telefon: 013-28 16 72

Irmeli Artursson
e-post: Irmeli.artursson@liu.se
telefon: 013-28 69 57
 

IEI

Cecilia Måbäck
e-post: cecilia.maback@liu.se
telefon: 013-28 14 51

Marie Arvidsson
e-post: marie.arvidsson@liu.se
telefon: 013-28 25 52
 

IDA

Caroline Björkman
e-post: caroline.bjorkman@liu.se
telefon: 013-28 14 10

Lene Rosell
e-post: lene.rosell@liu.se
telefon: 013-28 18 25

Erik Joelsson, IT-inköp
e-post: erik.joelsson@liu.se
telefon: 013-28 57 04

Mattias Andersson (tjl), IT-inköp
e-post: mattias.a.andersson@liu.se
telefon: 013-28 23 64
 

IFM

Rickard Liljedahl
e-post: rickard.liljedahl@liu.se
telefon: 013-28 67 46

Marcus Bäck
e-post: marcus.back@liu.se
telefon: 013-28 28 49

Emma Ljungkvist
e-post: emma.ljungkvist@liu.se
telefon: 013-28 26 18

Anna Ahlgren
e-post: anna.ahlgren@liu.se
telefon: 013-28 18 79
 

BKV (stöd från ekus)

Rikard Karlsson
e-post: rikard.karlsson@liu.se
telefon: 013-28 11 90

Karin Kylliäinen
e-post: karin.kylliainen@liu.se
telefon: 013-28 23 13

 

HMV (stöd från ekus)

Rikard Karlsson
e-post: rikard.karlsson@liu.se
telefon: 013-28 11 90

Karin Kylliäinen
e-post: karin.kylliainen@liu.se
telefon: 013-28 23 13
 

IMT (stöd från ekus)

Rikard Karlsson
e-post: rikard.karlsson@liu.se
telefon: 013-28 11 90

Karin Kylliäinen
e-post: karin.kylliainen@liu.se
telefon: 013-28 23 13

 

IKOS

Ann-Charlotte Eriksson
e-post: ann-charlotte.eriksson@liu.se
telefon: 013-28 17 90

Veerle Bergqvist
e-post: veerle.bergqvist@liu.se  
telefon: 013-28 56 40

Liselotte Boström
e-post: liselotte.bostrom@liu.se
telefon: 011-36 35 74

Ola J Hedin (tjl)
e-post: ola.j.hedin@liu.se
telefon: 013-28 14 53
 

ISY

Kristina Arkad
e-post: kristina.arkad@liu.se
telefon: 013-28 26 47

Joakim Svensén
e-post: joakim.svensen@liu.se
telefon: 013-28 24 61
 

ITN

Thobias Svensson
e-post: thobias.svensson@liu.se
telefon: 011-36 32 69

Karina Malmström
e-post: karina.malmstrom@liu.se
telefon: 011-36 33 36
 

MAI

Mathilda Kåhlin
e-post: mathilda.kahlin@liu.se
telefon: 013-28 24 94

Madelaine Engström
e-post: madelaine.engstrom@liu.se
telefon: 013-28 14 01
 

TEMA

Eva Johansson-Morén
e-post: eva.johansson-moren@liu.se
telefon: 013-28 29 98

Ann-Charlotte Strand
e-post: ann-charlotte.strand@liu.se
telefon: 013-28 21 94

Mårten Dario
e-post: marten.dario@liu.se
telefon: 011-36 32 39
 

Biblioteket

Ulrika Sparre
e-post: ulrika.sparre@liu.se
telefon: 013-28 28 64

Benny Thorén
e-post: benny.thoren@liu.se
telefon: 013-28 19 33
 

MEDICINSKA FAKULTETENS KANSLI

Omar Albatsh
e-post: omar.albatsh@liu.se
telefon: 013-28 22 55
 

FFK - Filosofiska fakultetens kansli

Fredrik Nordén
e-post: fredrik.norden@liu.se
telefon: 013-28 20 87
 

KFU - Kansliet för utbildningsvetenskap

Maria Tideman Nilsson
e-post: maria.tideman.nilsson@liu.se
telefon: 013-28 2896
 

TFK - Tekniska högskolans kansli

Margareta Johansson
e-post: margareta.johansson@liu.se
telefon: 013-28 23 98

Annamaria Lindegaard
e-post: annamaria.lindegaard@liu.se
telefon: 013-28 11 05
 

NSC- Nationellt superdatorcentrum

Niclas Andersson
e-post: nican@nsc.liu.se
telefon: 013-28 14 64

Andreas Johansson
e-post: andjo@nsc@liu.se
telefon: 013-28 57 78
 

UF - Universitetsförvaltningen

Upphandlingsenheten är inköpshandläggare för UF - kontakta i första hand Upphandlingsenheten enligt nedan. 
e-post: upphandling@liu.se
telefon: se hemsidan

 

 

Universitetsförvaltningen / FASTIGHETSAVDELNINGEN / Campusutvecklingsenheten (CE)

Campusutvecklingsenheten (CE) ansvarar för inköp av inredning och gardiner för kostnadsställe 24015 och på uppdrag från UF/institutionerna.

Tina Garherr
e-post: tina.garherr@liu.se
telefon: 013-28 57 11

Anna-Karin Fungbrandt
e-post: anna-karin.fungbrandt@liu.se
telefon: 013-28 24 00

Sybille Heise
e-post: sybille.heise@liu.se
telefon: 013-28 58 09

 


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-01