Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lokala inköpshandläggare

Inköpshandläggarens ansvar

Inköpshandläggare för institutioner, fakultetskanslier och universitetsförvaltningen:

IBL

Rowena Sarinas Bladh
e-post: rowena.sarinas.bladh@liu.se
telefon: 013-28 21 70

Jonna Torstensson
e-post: jonna.torstensson@liu.se
telefon: 013-28 16 72

Irmeli Artursson
e-post: Irmeli.artursson@liu.se
telefon: 013-28 69 57
 

IEI

Cecilia Måbäck
e-post: cecilia.maback@liu.se
telefon: 013-28 14 51

Marie Arvidsson
e-post: marie.arvidsson@liu.se
telefon: 013-28 25 52
 

IDA

Caroline Björkman
e-post: caroline.bjorkman@liu.se
telefon: 013-28 14 10

Lene Rosell
e-post: lene.rosell@liu.se
telefon: 013-28 18 25

Mattias Andersson, IT-inköp
e-post: mattias.a.andersson@liu.se
telefon: 013-28 23 64
 

IFM

Rickard Liljedahl
e-post: rickard.liljedahl@liu.se
telefon: 013-28 67 46

Marcus Bäck
e-post: marcus.back@liu.se
telefon: 013-28 28 49

Emma Ljungkvist
e-post: emma.ljungkvist@liu.se
telefon: 013-28 26 18

Anna Ahlgren
e-post: anna.ahlgren@liu.se
telefon: 013-28 18 79
 

IKE

Elisabeth Hollén
e-post: elisabet.hollen@liu.se
telefon: 070-08 50 500

Rikard Karlsson
e-post: rikard.karlsson@liu.se
telefon: 013-28 11 90
 

IKK

Ann-Charlotte Eriksson
e-post: ann-charlotte.eriksson@liu.se
telefon: 013-28 17 90

Veerle Bergqvist
e-post: veerle.bergqvist@liu.se  
telefon: 013-28 56 40
 

IMH

Sabina Tulek
e-post: sabina.tulek@liu.se
telefon: 013-28 6930

Karin Kylliäinen
e-post: karin.kylliainen@liu.se
telefon: 013-28 23 13
 

IMT

Karoline Waltelius
e-post: karoline.waltelius@liu.se
telefon: 013-28 67 38

Jörgen Jonsson
e-post: jorgen.jonson@liu.se
telefon: 013-28 67 36
 

ISAK

Ola J Hedin
e-post: ola.j.hedin@liu.se
telefon: 013-28 14 53
 

ISV

Liselotte Boström
e-post: liselotte.bostrom@liu.se
telefon: 011-36 35 74
 

ISY

Kristina Arkad
e-post: kristina.arkad@liu.se
telefon: 013-28 26 47

Joakim Svensén
e-post: joakim.svensen@liu.se
telefon: 013-28 24 61
 

ITN

Thobias Svensson
e-post: thobias.svensson@liu.se
telefon: 011-36 32 69
 

MAI

Mathilda Kåhlin
e-post: mathilda.kahlin@liu.se
telefon: 013-28 24 94

Madelaine Engström
e-post: madelaine.engstrom@liu.se
telefon: 013-28 14 01
 

TEMA

Eva Johansson-Morén
e-post: eva.johansson-moren@liu.se
telefon: 013-28 29 98

Ann-Charlotte Strand
e-post: ann-charlotte.strand@liu.se
telefon: 013-28 21 94

Mårten Dario
e-post: marten.dario@liu.se
telefon: 011-36 32 39
 

Biblioteket

Ulrika Sparre
e-post: ulrika.sparre@liu.se
telefon: 013-28 28 64

Benny Thorén
e-post: benny.thoren@liu.se
telefon: 013-28 19 33
 

MEDICINSKA FAKULTETENS KANSLI

Johanna Samuelsson
e-post: johanna.samuelsson@liu.se  
telefon: 013-28 46 98
 

FFK - Filosofiska fakultetens kansli

Fredrik Nordén
e-post: fredrik.norden@liu.se
telefon: 013-28 20 87
 

KFU - Kansliet för utbildningsvetenskap

Maria Tideman Nilsson
e-post: maria.tideman.nilsson@liu.se
telefon: 013-28 2896
 

TFK - Tekniska högskolans kansli

Margareta Johansson
e-post: margareta.johansson@liu.se
telefon: 013-28 23 98

Annamaria Lindegaard
e-post: annamaria.lindegaard@liu.se
telefon: 013-28 11 05
 

NSC- Nationellt superdatorcentrum

Niclas Andersson
e-post: nican@nsc.liu.se
telefon: 013-28 14 64

Andreas Johansson
e-post: andjo@nsc@liu.se
telefon: 013-28 57 78
 

UF - Universitetsförvaltningen

Upphandlingsenheten är inköpshandläggare för UF - kontakta i första hand Upphandlingsenheten enligt nedan. 
e-post: upphandling@liu.se
telefon: se hemsidan

 

 

LFE - Universitetsförvaltningen / FASTIGHETSAVDELNINGEN / Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för inköp av inredning och gardiner för kostnadsställe 2403 och på uppdrag från UF/institutionerna.

Tina Garherr
e-post: tina.garherr@liu.se
telefon: 013-28 57 11

Anna-Karin Fungbrandt
e-post: anna-karin.fungbrandt@liu.se
telefon: 013-28 24 00

Sybille Heise
e-post: sybille.heise@liu.se
telefon: 013-28 58 09

 


Page manager: eva.rosell@liu.se
Last updated: 2019-09-17