Göm menyn

Nytt ramavtal - Blommor

Upphandlingen av ett nytt ramavtal för Blommor är nu klar. Ramavtalet började gälla 1 april 2020 och gäller i två år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Avtalet omfattar blomsterbuketter, blomsterdekorationer och blomsterarrangemang i olika stilar och storlekar. Dessa används vid olika tillfällen t ex uppvaktningar, disputationer, utsmyckning av lokaler, sjukdom, begravning och kondoleans.

Även leverantörens övriga sortiment såsom krukor, växter, hälsningskort, dekorationsmaterial med mera samt leveranser inom tätort, kommun och övriga Sverige ingår.

Ramavtalet är uppdelat i två delområden, Linköping och Norrköping. Avtal är tecknade med de leverantörer som är angivna nedan inom respektive delområden.

Leverantörer i Linköping

  • Blom Boutiquen Linköping AB
  • Blomstertorget i Linköping AB
  • Stilfloristerna i Linköping AB

Leverantörer i Norrköping

  • Blåklinten blommor i Norrköping AB
  • Floristcompagniet i Norrköping AB

Så här beställer du - avropsordning

Val av leverantör görs utifrån ett eller flera av nedanstående objektiva villkor:

  • Pris
  • Sortiment
  • Leveransmöjligheter

Beställningssätt i Raindance
Beställning sker genom ”varukorg” i Raindance. Arbete pågår med att lägga upp kataloger för alla leverantörer.
Det är viktigt att dokumentera ditt val av leverantör (pris/sortiment/leveransmöjligheter) vid "pennan" när du gör din beställning i Raindance.

Varukorg i Raindance
Varukorgen består av vanligt förekommande artiklar. Merparten av artiklarna i varukorgen är baserade på representationsreglerna och har fast pris. Det finns även artiklar som har varierande pris beroende på leverantör. Varukorgen baseras på leverantörsavtalens prisbilagor. Priserna är angivna exklusive moms.

Det finns som tidigare möjlighet att beställa produkter utöver de artiklar som finns i varukorgen, använd då fritextformuläret som finns i artikellistan.

Priser
I avtalsdatabasen TendSign finns prisbilagor till respektive leverantörsavtal.

Priserna kommer även att synas i Raindance vid beställning (arbete pågår). Varukorgen i Raindance baseras på prisbilagorna.

Leveransavgifter
Leverantörerna tillämpar olika leveransavgifter. Hur stor avgiften är framgår av prisbilagan till respektive leverantörsavtal, se avtalsdatabasen. Priserna kommer även att synas i Raindance vid beställning (arbete pågår).

Avbeställningsregler
Avbeställningsregler framgår av punkt 1.9.6 i respektive leverantörsavtal, se avtalsdatabasen.

Mer information om avtalet
Ytterligare information om avtalet och kontaktuppgifter till leverantörerna finns i LiU:s avtalsdatabas.
Du kan också kontakta avtalsansvarig Kerstin Eriksson, Upphandlingsenheten, kerstin.eriksson@liu.se, tel 013-28 28 33.


2020-04-03
Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-03