Göm menyn

Leveranskapacitet från LiU:s ramavtalsleverantörer med anledning av covid19-viruset

Med anledning av covid19-viruset har flera av LiU:s ramavtalsleverantörer stora svårigheter att leverera vissa produkter och tjänster enligt avtalade leveransvillkor i ramavtalen.

Ett flertal skyddsåtgärder vidtas runt om i världen, bl a stängda landsgränser, inställda flyg till och från Europa, stängda godsterminaler. Allt detta bidrar till svårigheter med produktion och transporttjänster. Konsekvensen är förlängda, och i många fall okända leveranstider.

Särskilda drabbade produktområden/tjänster är bland annat:

  • Alla typer av medicinsk och icke medicinsk skyddsutrustning
  • Hårdvaruartiklar (datortillbehör, klienter, bildskärmar m.m.)
  • Transporttjänster av gods
  • Hygien- och städartiklar

Vi rekommenderar beställare att ta direktkontakt med leverantörerna för att få  information om möjligheterna till beställning och leverans.


Här nedan samlar vi information om de ramavtal vi fått meddelande om förändringar vad gäller leveranser, priser etc:


2020-03-12
Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-09