Göm menyn

Hotell i Linköping och Norrköping - nytt lokalt ramavtal från 1 september

Ett nytt lokalt ramavtal för Hotelltjänster gäller från 1 september. LiU har besökande gäster som behöver bo på hotell under kortare eller längre tid. Det nya avtalet kan nyttjas av gäster och anställda vid övernattning i upp till 14 nätter. 

För vistelser som blir längre än 14 nätter pågår just nu en separat upphandling, ”Boende för längre vistelser”.

Avtal har tecknats med 12 hotell i Norrköping och 13 hotell i Linköping, med olika kvalitetskategorier.

Så här beställer du hotelltjänster i Linköping och Norrköping

  • Logga in i LiU:s avtalsdatabas (TendSign) för att se vilka hotell som finns med i ramavtalet i Linköping/Norrköping.
  • Avropsordningen är s k fördelningsnyckel. Det innebär att du väljer det hotell som uppfyller behovet enligt något av kriterierna; geografiskt läge, pris eller tillgänglighet.
  • Kontakta hotellet för att höra om det finns lediga rum för det specifika datumet.
  • Logga in i Raindance, Gå till Inköp>Beställ>Varukorg> Hotelltjänster Linköping och Norrköping. Gör en fritextbeställning till den valda leverantören.
  • Dokumentera vid ”pennan” i Raindance vilken fördelningsnyckel som ligger till grund för val av leverantör.


De flesta hotellen kommer även att finnas bokningsbara med avtalade priser hos LiU:s resebyrå Egencia. Både via personlig service och i självbokningssystemet.

Priser

Hotellens avtalade priser hittar du i avtalsdatabasen (TendSign). En rabatt ges vid vistelse längre än sju (7) nätter, dock max 14 nätter.

Läs mer om avtalet

Läs mer om avtalet i avtalsdatabasen TendSign, logga in här. Gå till avtalsområde Hotelltjänster Linköping/Norrköping.

Frågor

Välkommen att kontakta avtalsansvarig Jessica Kindqvist, Upphandlingsenheten, jessica.kindqvist@liu.se, 013- 28 28 25 alt mejla till upphandling@liu.se.


2018-09-02
Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-02