Göm menyn

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter - nytt lokalt ramavtal från 13 augusti

Det nya lokala ramavtalet gäller från 13 augusti 2018 och i maximalt fyra år framöver.

Vilka produkter ingår i avtalet?

I ramavtalet ingår många varor inom elektronikområdet, t ex multimetrar, strömtänger, strömställare, elverktyg, mät- och styrenheter, transformatorer, kondensatorer, filter, induktorer, oscilloskop, säkringar, säkringshållare, microcontroller, nätaggregat, reläer, givare, kontaktdon/tillbehör, kablage, kabeltillbehör, inbyggnadssystem, monteringsmaterial, automatsäkringar, märkning/knappar/rattar, mönsterkort, inkapslingar elektronikboxar, fläktar, motstånd, potensiometrar, laddare/nätaggregat, halvledare/dioder, halvledare/transistorer, halvledare/tyristorer, halvledare/ICkretsar, kristaller/oscillatorer, optokomponenter, kylelement, lasrar, mätinstrument, byggsatser, olika aktiva och passiva komponenter samt övrigt sortiment inom elektronikområdet.

Antagna leverantörer(utan rangordning)

  • Elfa Distrelec AB
  • RS Components

Avropsordning  

Beställning (avrop) sker med s k särskild fördelningsnyckel. Det innebär att beställning görs från den ramavtalsleverantör som vid avropstillfället bäst tillgodoser beställarens behov enligt minst ett av följande kriterier:

  • totalpris
  • leveranstid
  • produktegenskaper (specifikation och/eller egenskaper)
  • mängd

Beställaren avgör kriteriernas eventuella inbördes ordning vid avropstillfället. Beställaren kan begära in kompletterande upplysningar om respektive produkt så att en fullständig jämförelse mellan produkterna kan göras. Det kan avse information om pris, kvalitet/egenskaper, mängd och andra fakta som påverkar bedömningen av en produkt.

Så här beställer du

Beställningar ska göras via systemet Raindance, arbete pågår med att sätta upp webshop-lösningar. Tills dess att webshoparna är på plats görs beställning via Fritext i Raindance.

Viktigt! Vid beställning i Raindance ska alltid val av fördelningsnyckel dokumenteras vid ”pennan”.

Läs mer om avtalet i avtalsdatabasen

I LiU:s avtalsdatabas TendSign kan du läsa mer om avtalet, hitta kontaktuppgifter till avtalsansvarig på LiU, till leverantörerna mm.

 


2018-08-23
upphandling@liu.se
Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-23