Göm menyn

Nytt lokalt ramavtal - Busstjänster (beställningstrafik)

Ett nytt lokalt ramavtal för Busstjänster började gälla 1 juni. Avtalet gäller till 2020-05-31 med möjlighet till förlängning i två år.

I avtalet ingår hyra av buss med förare. Det kan vara allt från transporter till och från olika evenemang som konferenser och kortare dagsturer till längre resor inom Sverige och utomlands

Avtalet är indelat i områdena Busstjänster Linköping och Busstjänster Norrköping. Område väljs beroende på var resan ska utgå ifrån.

Antagna leverantörer (utan rangordning) i respektive område:

Busstjänster Linköping
Stångå Buss
Kolmårdens Buss
Wärnelius Buss

Busstjänster Norrköping
Stångå Buss
Kolmårdens Buss
Wärnelius Buss

Avropsordning / Beställning

Förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att samtliga leverantörer under aktuellt delområde ska tillfrågas innan beställning kan ske.

Hur går beställning av busstjänster till? Gör så här

  1. Kontakta institutionens/motsvarande inköpshandläggare som genomföra en förnyad konkurrensutsättningen i upphandlingsverktyget TendSign.
  2. Logga in i avtalsdatabasen (TendSign). Gå till avtalsområde Busstjänster. Fyll i blanketten "Beställningsformulär, LiU" som du hittar bland avtalet bilagor.
  3. Lämna ifylld blankett till inköpshandläggaren på din institution/motsvarande.
  4. Inköpshandläggaren genomför en förnyad konkurrensutsättning och skickar leverantörerna det ifyllda "Beställningsformuläret" som de också lämnar sitt anbud i. När konkurrensutsättningen är klar vidarebefordrar Inköpshandläggaren den vinnande leverantörens anbud till dig.
  5. Gör en formell beställning i Raindance via fritextartikeln som ligger under respektive leverantörs varukorg. Bifoga och hänvisa till "Beställningsformuläret".

Läs mer om avtalet

Logga in i avtalsdatabasen (TendSign) för att läsa mer om avtalet. Logga in till TendSign här.

Frågor

Vid frågor kontakta upphandling@liu.se eller avtalsansvarig Therese Olausson, therese.olausson@liu.se , 013 - 28 28 89

 


2018-06-26
Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-26