Göm menyn

Ramavtal

Ramavtal upphandlas och tecknas för ett återkommande gemensamt behov som behöver tillgodoses under en längre tid. Ett ramavtal kan gälla i maximalt fyra år. Ramavtal kan tecknas med en eller flera leverantörer. Det finns två typer av ramavtal, statliga ramavtal och lokala ramavtal.

Lokala ramavtal

Inom de områden där statligt ramavtal saknas eller då det statliga ramavtalet inte passar LiUs behov har lokala ramavtal upphandlats.

Ett ramavtal skapas när LiU har ett återkommande gemensamt behov som behöver tillgodoses under en längre tid. Lokala ramavtalsupphandlingar utförs av Upphandlingsenheten i samverkan med inköpshandläggare och sakkunniga i verksamheten.

Vilka lokala ramavtal har LiU?

I avtalsdatabasen "TendSign" hittar du alla lokala ramavtal samt de statliga ramavtal som LiU ofta avropar ifrån. Där finns kontaktuppgifter till leverantörerna och avtalsinformation.

Statliga ramavtal

Ramavtal för staten upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral, som drivs av Kammarkollegiet.

Statens inköpscentrals uppdrag är att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter för varor och tjänster som myndigheterna avropar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

www.avropa.se publiceras alla statliga ramavtal.

Observera att LiU kan ha avsagt sig rätten att avropa från vissa statliga ramavtal där vi har ett eget lokalt ramavtal eller leveransavtal.
Kontrollera alltid i första hand om LiU har lokalt avtal/leveransavtal i avtalsdatabasen TendSign.

Användning av avropa.se
För att använda ett statligt ramavtal (avropa avtalet) kommer här en snabbguide i hur avropa.se är uppbyggd.

Sök efter ramavtalsområde, produkt eller leverantör via sökfältet högst upp på sidan eller gå via produktkategorierna. När du letat upp ett avtal till vilket du vet LiU är avropsberättigad ifrån, måste du leta upp själva innehållet i avtalet. Det finns gemensamma dokument som gäller alla antagna leverantörer på avtalet och dokument som gäller för respektive leverantör.

Dokumenten som hör till avtalet finns vid fliken "Gemensamma dokument". Det kan t ex vara allmänna villkor och vägledning för avrop. Dokumenten för respektive leverantör finns under länken "Dokument", det kan t ex vara ramavtalet och prislistor.

Läs noga igenom informationsdokument eller avtal för information om hur du går tillväga för att avropa. Det är mycket viktigt att du letar upp avropsordningen, den reglerar i vilken ordning (om någon) du behöver ta hänsyn till företagen i avtalet.

Hur gör jag för att beställa från ett ramavtal?

För information om hur avrop går till, se rubriken Handledning inköp i menyn till vänster.

Beställningar/avrop ska göras via ekonomi- och beställningssystemet Raindance. Det gäller för alla ramavtal, både statliga och lokala.

Är avropsordningen förnyad konkurrensutsättning, vänd dig alltid till din lokala inköpshandläggare.
 

Länkar

  • TendSign - avtalsdatabas lokal ramavtal (och de statliga som LiU använder ofta)
  • Avropa.se

Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-27