Göm menyn

Lagar och förordningar

För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader, regleras den i lag.

Från 1 januari 2017 gäller nya upphandlingsregler.

Upphandlingsmyndigheten ger en sammanfattning av de nya reglerna.

I länkmenyn till vänster finns länk till en kort sammanfattning av lagen om offentlig upphandling (LOU), och direktlänkar till LOU och Förvaltningslagen. Här finns också länkar till sidor som dels behandlar offentlighet och sekretess vid upphandling, dels beskriver vilka regler som gäller vid mutor, bestickning och jäv.

Konkurrensverket är den myndighet som utövar tillsyn över all offentlig upphandling i Sverige. Mer information finns på Konkurrensverkets hemsida.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-02