Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kontakta oss

Vänd dig i första hand till den lokala inköpshandläggaren på institutionen/bokslutsenheten.

Upphandlingsenheten ansvarar för LiU-övergripande upphandlings- och inköpsfrågor.
 

Besöksadress

Campus Valla, Hus D, plan 3, rum D:317
Campus Norrköping, Kåkenhus, rum 2315
 

Postadress

Linköpings universitet
Upphandlingsenheten
581 83  Linköping
 

Telefon

Se listan nedan.
 

E-post

upphandling@liu.se - frågor om upphandling, inköpsrutiner, avtal/avtalsdatabas, upphandlingsverktyget TendSign
resor@liu.se - avtalsrelaterade resefrågor

Personal - Upphandlingsenheten

 

enhetschef

Eva Rosell
eva.rosell@liu.se
telefon: 013-28 28 71
 

UPPHANDLINGSSTRATEG

Therese Olausson
therese.olausson@liu.se
telefon: 013-28 28 89
 

AVTALScontroller

Madelene Gertsson
madelene.gertsson@liu.se
telefon: 013-28 28 44
 

Upphandlare

Ola Andersson
ola.andersson@liu.se
telefon: 013-28 28 03
Ola träffas på fredagar på Campus Norrköping, Kåkenhus, rum 2315

Katja Ekström
katja.ekstrom@liu.se
telefon: 013-28 28 32

Sofia Gripenbäck
sofia.gripenback@liu.se
telefon: 013-28 66 52

Linda Henriksson
linda.a.henriksson@liu.se
telefon: 013-28 14 77

Hans Kempe
hans.kempe@liu.se  
telefon: 013-28 10 79

Jessica Kindqvist
jessica.kindqvist@liu.se
telefon: 013-28 28 25

Eva Rosell
eva.rosell@liu.se
telefon: 013-28 28 71

Vakant tjänst
e-post:
telefon:

Vakant tjänst
e-post:
telefon:


Page manager: eva.rosell@liu.se
Last updated: Fri Mar 15 14:34:46 CET 2019