Göm menyn

Vägledning vid inköp av varor och tjänster vid LiU

Som ett stöd för dig som ska köpa in en vara eller tjänst finns en lathund "Vägledning vid inköp av varor och tjänster till LiU". Bilden nedan förklarar schematiskt hur man avgör om man ska beställa från ett befintligt ramavtal eller göra en upphandling.

Nya beloppsgränser från 1 januari 2021

Nya tröskelvärden och prisbasbelopp påverkar de beloppsgränser som gäller vid LiU för olika typer av inköp och upphandling.

En uppdaterad version av ”Beloppspilen” och ”Lathund för inköp och upphandling” finns att ladda hem nedan, med de nya värdena.

Viktiga beloppsgränser 2021

Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-07