Göm menyn

Direktupphandling

Vad är direktupphandling?

En direktupphandling är ett inköp utan krav på annonsering. En direktupphandling kan dock annonseras så att fler leverantör får möjlighet att lämna anbud på det som ska anskaffas.

En direktupphandling kan utföras om punkterna nedan uppfylls:

  1. Det finns inte något lokalt eller statligt ramavtal
  2. Det gäller en vara eller tjänst som förmodligen inte kommer att köpas av någon annan enhet på LiU och
  3. Värdet understiger tre prisbasbelopp, 139 500 kr

Medarbetare kan själva göra direktupphandlingar upp till 139 500 kr (om inte andra rutiner finns på enheten).
Institutionens inköpshandläggare har möjlighet att göra direktupphandling om punkt 1 och 2 ovan är uppfyllda och värdet är maximalt 586 907 kr.

Tänk på att det inte enbart är den enskilda beställningens värde som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. För mer information se avsnittet Beräkna värdet.

Så här gör du en direktupphandling

  1. Gör en marknadsundersökning med minst tre leverantörer och dokumentera processen. Marknadsundersökningen ska göras objektivt och leverantörerna behandlas lika. Observera att beslutet kan överprövas och direktupphandlingen kan komma att betraktas som otillåten.
  2. Om värdet överstiger ett halvt (1/2) prisbasbelopp ska ett beslut tas och dokumentationen diarieföras, använd blanketten nedan. 
    Ett halvt prisbasbelopp är f n (2019) 23 250 kr.
  3. Registrera/gör beställningen till den "vinnande" leverantören i LiU:s beställningssystem (Raindance)
    Film  - hur beställningssättet Direktupphandling går till i Raindance

Hitta lokala ramavtal

Vilka lokala ramavtal som LiU har upphandlat hittar du i LiU:s avtalsdatabas TendSign.
Även de statliga ramavtal som LiU använder ofta finns med i TendSign.

Hitta statliga ramavtal

Statliga ramavtal hittar du på www.avropa.se


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-31