Göm menyn

Delegationsordning för upphandling och avrop

Vid upphandling och avrop ska beslut fattas av behörig person.

I nedanstående delegationsordning beskrivs vem som är behörig att fatta beslut, vem ärendet ska handläggas av och vilken blankett/motsvarande som ska användas.

Delegationsordningen uppdaterades senast den 20 november 2018 genom beslut av universitetsdirektören och ersätter tidigare delegationsordning.

 


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-26