Göm menyn

Blanketter och mallar för upphandlingsärenden

Här hittar du blanketter och mallar för olika typer av upphandlingsärenden.
Av rubrikerna framgår vilken blankett som ska användas vid respektive upphandlingsform eller avrop.
Vid frågor välkommen att kontakta någon av oss på Upphandlingsenheten.

Beslut i upphandlingsärenden sker enligt delegationsordningen för upphandling och avrop.

För inköpshandläggare

Behörighetsblankett - ny inköpshandläggare

Formulär för inrapportering av upphandlingsstatistik (2020)

Formulär för inrapportering av upphandlingsstatistik (2021)

Företagsinformation om leverantör

Skatteverket tillhandahåller både en digital och en manuell tjänst för att hämta information om ett företag.
Informationen är lämplig att använda vid olika kontroller i en upphandlingsprocess. 

Med hjälp av tjänsten kan du se om ett företag är godkänt för F-skatt, är registrerat för moms, är registrerad som arbetsgivare samt få uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna.

E-tjänst - Hämta företagsinformation

Manuell tjänst - Begäran om upplysning av leverantör, "grön mall" med förklaringstext

Den manuella tjänsten är smidigare att använda om du vill få information om flera leverantörer eller underleverantörer på samma gång.

Avrop från ramavtal över tre prisbasbelopp

Beslut att göra avrop från ramavtal över 3 prisbasbelopp

Förnyad konkurrensutsättning

Alla förnyade konkurrensutsättningar genomförs via upphandlingsverktyget TendSign, både från statliga ramavtal och lokala ramavtal.
Öppningsprotokoll skapas därmed i TendSign.
Avrop (beställning) efter att konkurrensutsättningen är slutförd ska göras i Raindance.

Beslut att utföra en förnyad konkurrensutsättning (vid avrop från ramavtal vid värde över 3 prisbasbelopp) 

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning (exempel)

Direktupphandling

Direkupphandlingar ska alltid diarieföras då värdet överstiger ½ prisbasbelopp

Mall för marknadsundersökning

Beslut att genomföra en direktupphandling (behövs över 3 prisbasbelopp)

Tilldelningsbeslut i direktupphandling. Beslut tas alltid från 1/2 prisbasbelopp. Detta beslut är ett internt beslut, leverantörerna meddelas via mejl alt elektroniskt upphandlingsverktyg.

Upphandling

Beslut att utföra en upphandling

Godkänna upphandlingsdokument innan annonsering

Uppgifter om anbudsgivaren/sanningsförsäkran

Öppningsprotokoll

Mall för upphandlings-PM (exempel)

Tilldelningsbeslut (exempel)

Öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut skapas per automatik då upphandlingsverktyget TendSign Pro används.

Avbryta en upphandling

Beslut att avbryta en upphandling

Undantag från annonseringsplikt enligt LOU

Beslut att utföra en upphandling utan annonsering


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-07