Göm menyn

Blanketter för upphandlingsärenden

Ladda hem blanketter och mallar för olika typer av upphandlingsärenden. Av rubrikerna framgår vilken blankett som ska användas vid respektive upphandlingsform eller avrop etc. Vid frågor kontakta Upphandlingsenheten.

Beslut i upphandlingsärenden sker enligt delegationsordningen för upphandling och avrop.

För inköpshandläggare

Behörighetsblankett - ny inköpshandläggare

Formulär för inrapportering av upphandlingsstatistik (2020)

Allmänna blanketter

Begäran om upplysning av leverantör, "gul mall" med förklaringstext (Skatteverkets förebyggande information

Begäran om upplysning av leverantör, "blå mall" med förklaringstext (Skatteverket-förebyggande information)
I den blå mallen får du inte uppgift om underskott på skattekontot.

Avrop från ramavtal över tre prisbasbelopp

Beslut att göra avrop från ramavtal över 3 prisbasbelopp

Direktupphandling

Direkupphandlingar ska alltid diarieföras då värdet överstiger ½ prisbasbelopp

Mall för marknadsundersökning

Beslut att genomföra en direktupphandling (behövs över 3 prisbasbelopp)

Tilldelningsbeslut i direktupphandling. Beslut tas alltid från 1/2 prisbasbelopp. Detta beslut är ett internt beslut, leverantörerna meddelas via mejl alt elektroniskt upphandlingsverktyg.

Förnyad konkurrensutsättning

Beslut att utföra en förnyad konkurrensutsättning (vid avrop från ramavtal vid värde över 3 prisbasbelopp)

Öppningsprotokoll förnyad konkurrensutsättning 

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning (exempel)

Avrop (beställning) efter konkurrensutsättning ska göras i Raindance.

Upphandling

Beslut att utföra en upphandling

Godkänna upphandlingsdokument innan annonsering

Uppgifter om anbudsgivaren/sanningsförsäkran

Öppningsprotokoll

Mall för upphandlings-PM (exempel)

Tilldelningsbeslut (exempel)

Öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut skapas per automatik då upphandlingsverktyget TendSign Pro används.

Godkänna upphandlingsdokument

Godkänna/fastställa upphandlingsdokument

Avbryta en upphandling

Beslut att avbryta en upphandling

Undantag från annonseringsplikt enligt LOU

Beslut att utföra en upphandling utan annonsering


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-07