Göm menyn

Intresseanmälan - delta i arbetsgrupp för lokalt ramavtal

Vad innebär det att delta i en arbetsgrupp?

När ramavtalsupphandlingar ska genomföras är det viktigt att ha arbetsgrupper med kunniga anställda.

Arbetsgruppens uppgift är att formulera en behovsbeskrivning och arbeta fram en kravspecifikation som motsvarar behoven. I kravspecifikationen formuleras de krav som ställs i den aktuella upphandlingen och hur de viktas mot varandra. Det är med andra ord kravspecifikationen som styr hur resultatet av upphandlingen blir.

Alla anställda vid LiU är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i en arbetsgrupp.

Genom arbetsgruppen har du möjlighet att påverka vilka krav som ska ställas i upphandlingen, du deltar också i anbudsutvärderingen.

Arbetsgruppen leds av en upphandlare från Upphandlingsenheten.


Gör din intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan.

OBS! Tack för visat intresse att delta i arbetsgrupp för resebyråupphandling. Arbetsgruppen är nu formerad och har påbörjat sitt arbete.

Namn *

Institution/enhet *

E-postadress

Telefon *

Vilken/vilka ramavtalsupphandlingar är du intresserad av att delta i? *


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-10