Göm menyn

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är bevarandet av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet* hos information.

Genom en god informationssäkerhet behandlas information så att dessa egenskaper bibehålls i den utsträckning som krävs för att efterleva gällande lagstiftning och skydda LiU, dess samarbetspartners och enskilda individers intressen.

Det viktigaste dokumentet för styrning av informationssäkerhetsarbetet vid LiU är Riktlinjer för informationssäkerhet. Denna webbplats syftar till att komplettera riktlinjerna med frågor och svar (FAQ), mallar och handledningar.

 


 

*Begreppen:

Konfidentialitet: skydd mot obehörig insyn.

Riktighet: egenskapen att information är exakt och fullständig.

Tillgänglighet: åtkomst för behörig person vid rätt tillfälle.

Kontakt

LiU:s IT-säkerhetsgrupp (IRT)

abuse@liu.se

 

Interna länkar

Riktlinjer för informationssäkerhet (beslut)

Engelsk version av Riktlinjer för informationssäkerhet (PDF)

 

Externa länkar

Informationssäkerhet.se

 


Sidansvarig: johannes.hassmund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-23