Göm menyn

FAQ

Här listas vanliga frågor kopplade till informationssäkerhet.

 

Får jag lagra lösenordet till mitt användarkonto vid LiU i en privat lösenordshanterare?

Under förutsättning att lösenordshanteraren tillhandahåller tillräcklig säkerhet så är svaret ja. Läs mer här.

 

Varför får vi inte använda Doodle?

Dataskyddsförordningen gäller samtliga personuppgiftsbehandlingar och är inte begränsad till det som kallas känsliga personuppgifter, eller till uppgifter som inte är offentliga.
 
När en annan organisation hanterar personuppgifter på vårt uppdrag blir de personuppgiftsbiträde. Dataskyddsfördordningen kräver att personuppgiftsansvarig (i detta fall LiU) och dennes personuppgiftsbiträde (Doodle) ingår ett personuppgiftbiträdesavtal. Sådant avtal saknas med Doodle. Arbete pågår med att upphandla tjänsten.

 

Hur skickar jag krypterad e-post?

En guide för detta ska tas fram.

 

Kontakt

LiU:s IT-säkerhetsgrupp (IRT)

abuse@liu.se

 

Interna länkar

Riktlinjer för informationssäkerhet (beslut)

Engelsk version av Riktlinjer för informationssäkerhet (PDF)

 

Externa länkar

Informationssäkerhet.se

 


Sidansvarig: johannes.hassmund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-14