Göm menyn

AF-priset

AF-fonden och AF-priset

AF-fonden instiftades år 1999 av Akademiska föreningen vid Linköpings universitet.
Fonden förvaltas av en styrelse med ledamöter utsedda av rektor, Akademiska föreningen och studentkårerna vid LiU.

AF-priset utdelades första gången 1999. Hittills har 43 personer vid LiU - lärare, forskare, doktorander och administratörer - varit prismottagare, utifrån motiveringen att uppmärksamma den anställde eller student vid Linköpings universitet som "genom eget arbete på ett förtjänstfullt sätt bidragit till för Linköpings universitet värdefull verksamhet, utveckling eller förnyelse".

Stiftelsen AF-fonden är ansvarig för förvaltade prismedel och Akademiska föreningen vid Linköpings universitet ansvarar för beredningen av de årliga utlysningarna.

AF-priset 2018

Nu är det dags att nominera till AF-priset. Lämna förslag på mottagare eller sök själv senast 15 december.

Akademiska föreningens pris, AF-priset, delades ut för första gången 1999. Hittills har 43 personer vid LiU, - lärare, forskare, studenter och administratörer – varit mottagare.

Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra alla slags insatser. Mottagaren kan vara ung som gammal, idog lärare eller forskare, engagerad student eller anställd med olika slag av arbetsuppgifter. Det gemensamma ska vara den personliga insatsen och engagemanget i universitetet som arbetsplats eller studiemiljö.

2018 års utlysning omfattar två priser om vardera 5 000 kronor. Ett av priserna delas ut till minne av tidigare kommunalrådet i Norrköping, Kjell Norberg. Kjell Norberg var en drivande kraft bakom Campus Norrköping och en minnesplats till hans ära invigdes i september 2017.

Förslag på mottagare, såväl enskilda anställda eller studenter vid LiU som av grupper av arbets- eller studiekamrater, fackliga organisationer, studentkårer, nationer, styrelser eller nämnder.
Priserna står också öppna för ansökan från enskild.

Läs mer och skicka ansökan

Stöd AF-fonden

Fonden står öppen för gåvor från företag och enskilda.
AF-fonden: bankgiro 5556-722

 

Tidigare pristagare 1999 - 2017 (pdf)

 

AF-logga

KONTAKTA AF


För information:
akademisekreterare Anders Englund
070-683 55 59
anders.englund@liu.se

 Sidansvarig: anders.englund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-12