Göm menyn

​2020 års AF-pristagare

Till mottagare av 2020 års AF-pris har utsetts universitetslektor Ingemar Grandin, IKOS.
"Priset erhåller du för ditt stora engagemang i att förnya och utveckla verksamheten vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Särskilt lyfts fram din medverka i att bygga upp och förvalta utbildningsprogrammet Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM)."

Till mottagare av 2020 års AF-pris till Kjell Norbergs minne har utsetts professor Michael Hörnquist, ITN.
"Priset erhåller du för ditt outtröttliga engagemang för undervisningen i de teknik- och naturvetenskapliga programmen vid Campus Norrköping samt utvecklingen av Institutionen för teknik och naturvetenskap."

Priserna på 5 000 kr vardera utbetalas av Stiftelsen AF-fonden och överlämnas till pristagarna vid Akademiska föreningens digitala årsmöte 12 april 2021.

 

AF-fonden och AF-priset

AF-fonden instiftades år 1999 av Akademiska föreningen vid Linköpings universitet.
Fonden förvaltas av en styrelse med ledamöter utsedda av rektor, Akademiska föreningen och studentkårerna vid LiU.

AF-priset utdelades första gången 1999. Hittills har 47 personer vid LiU - lärare, forskare, doktorander och administratörer - varit prismottagare, utifrån motiveringen att uppmärksamma den anställde eller student vid Linköpings universitet som "genom eget arbete på ett förtjänstfullt sätt bidragit till för Linköpings universitet värdefull verksamhet, utveckling eller förnyelse".

Stiftelsen AF-fonden är ansvarig för förvaltade prismedel och Akademiska föreningen vid Linköpings universitet ansvarar för beredningen av de årliga utlysningarna.

 

Stöd AF-fonden

Fonden står öppen för gåvor från företag och enskilda.
AF-fonden: bankgiro 5556-722

 

Tidigare pristagare 1999 - 2019 (pdf)

 

AF-logga

KONTAKTA AF


För information:
akademisekreterare Anders Englund
070-683 55 59
anders.englund@liu.se

 Sidansvarig: anders.englund@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30