Göm menyn

Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med så kallat landsgagneligt fokus och har anslagit omkring 33 miljarder kronor sedan 1917, varav närmare tio miljarder de senaste fem åren.

I regel kräver Wallenbergstiftelserna en intern nomineringsprocess, där rektor i samråd med ledningsråd prioriterar ansökningar från LiU. Här hittar du rutiner och tidsplan som gäller för den som vill söka.

För frågor om rutiner rörande de Wallenbergstiftelser och utlysningar som inte finns beskrivna nedan, vänligen kontakta Josefin Fernius (josefin.fernius@liu.se) på Grants Office.

 

Inställda utlysningar

På grund av de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 möjliggörs inte följande utlysningar:

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2021
  • Postdoc-stipendier för vistelser vid Stanford, MIT och NTU hösten 2021

Kommande utlysningar

  • Knut and Alice Wallenberg Foundation: Wallenberg Academy Fellows (WAF) Deadline 19 februari 2021
  • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse: Projektanslag inklusive WASP-HS Deadline 1 april 2021
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond: Projektanslag inklusive WASP-HS Deadline 1 april 2021
  • Knut and Alice Wallenberg Foundation: Wallenberg Scholars Deadline oktober 2023

Stängda utlysningar


Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-17