Göm menyn

Header novHej!

Hösten är onekligen här. Det märks inte bara på alla fallna löv och frostbitna morgnar. Vetenskapsrådets beslut om projekt- och etableringsbidrag är ett klart hösttecken det också. I detta nyhetsbrev finns information om vilka som fått finansiering, men även information till de som planerar söka nästa år.

Vi vill passa på att flagga för en rad seminarier vi arrangerar i höst och i vår. Den 22 november kan du lära dig hur man hittar forskningsmedel via databasen Research Professional, och i vår arrangerar vi seminarier om både Vetenskapsrådets utlysningar och EU:s kommande ramprogram Horizon Europe. Mer information finns längre ner i nyhetsbrevet!

Visste du att vi har ett årshjul med återkommande utlysningar från några av de större finansiärerna på vår hemsida? Inte? Följ bara länken nedan:

Följ oss gärna på Twitter, där vi heter @LiUGrantsOffice! Där postar vi dagligen inlägg om utlysningar, seminarier och nyheter. Ett smidigt sätt att hålla dig uppdaterad! Inläggen syns även på www.liu.se/go.

 

Innehåll

  • Seminarium: Hitta forskningsmedel med Research Professional
  • Save the date: Gör dig redo för Horizon Europe
  • Fått medel från Vetenskapsrådet? Eller tänker du söka nästa år?
  • Junior Faculty seminarium: Vad är open science och varför är det viktigt?
  • Uppskjuten Brexit och brittiskt nyval
  • Presentera och publicera din forskning med hjälp av Research Professional
  • Sammanställning av möjligheter för SH-forskare
  • Sök stöd för samarbeten med Brasilien
  • Utlysningar

 

 

SEMINARIUM: HITTA FORSKNINGSMEDEL MED RESEARCH PROFESSIONAL

När: Fredagen den 22 november, 10.15-12.00
Var: SH62, Studenthuset plan 6, Campus Valla (karta)

Den 22 november bjuder Grants Office och Research Professional in till en snabbkurs i finansieringsdatabasen Research Professional där du får lära dig allt från grunderna i hur du skapar ett konto och söker efter utlysningar, till hur du på bästa sätt optimerar dina sökresultat. Använd Research Professional för att upptäcka nya potentiella finansiärer eller för att ligga steget före utlysningsdeadlines med hjälp av påminnelser via e-post eller direkt i din kalender.

Seminariet hålls av Lukasz Slusarski från Research Professionals Londonkontor. Grants Office är också på plats och ger en kort introduktion över vilka andra finansieringsstöd som finns tillgängliga vid LiU.

Seminariet är på engelska. Ta med din egen dator.
För ytterligare information, vänligen kontakta grantsoffice@liu.se.

Vad är Research Professional? Det är en onlinedatabas med utlysningar av forskningsmedel från över 8000 svenska och internationella finansiärer. Som anställd vid LiU har du fri tillgång till databasen och kan dessutom skräddarsy sökningar och dela dessa med kollegor.


SAVE THE DATE: GÖR DIG REDO FÖR HORIZON EUROPE

2021 lanseras Horizon Europe, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

Med anledning av detta bjuder Grants Office in till en workshop på Linköpings universitet onsdagen den 5 februari 2020, riktad till alla som är intresserade av europeisk forskningsfinansiering. Workshopen leds av Dr. Seán McCarthy som har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer designa och implementera strategier kring europeisk forskningsfinansiering.

Under workshopen ges en översikt av Horizon Europes föreslagna struktur, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020. Vi får även lära oss mer om hur det går till att sätta upp ett ramprogram, samt om de politiska, ekonomiska och tekniska frågor som påverkar innehållet.

Dr McCarthy har varit aktiv inom EU:s ramprogram sedan 1980. Han har varit involverad i över 150 europeiska forskningsansökningar, och deltagit i över 60 projekt, varav 16 som koordinator. Numera deltar han inte själv, utan fokuserar på utbildning för organisationer som deltar i ramprogrammen – så som Linköpings universitet.

Missa inte denna unika möjlighet att lyssna till en av de främsta experterna inom den europeiska forskningsfinansieringsvärlden!

Anmälan och mer information kommer presenteras på vår hemsida inom kort.

Vad: Workshop: Getting Ready for Horizon Europe
När: Onsdagen den 5 februari 2020, klockan 09.00-12.30
Var: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Workshopen är kostnadsfri.

 

FÅTT MEDEL FRÅN VETENSKAPSRÅDET? ELLER TÄNKER DU SÖKA NÄSTA ÅR?

I slutet av oktober presenterade Vetenskapsrådet vilka som erhållit etablerings- och projektstöd 2019. Läs mer om de som beviljats medel vid LiU:

Nytt för i år är att alla som beviljats bidrag från Vetenskapsrådet och genererar forskningsdata ska ha en datahanteringsplan. En datahanteringsplan beskriver hur data som samlas in och/eller skapas kommer hanteras under och efter projektet. Läs om det nya kravet på datahanteringsplan på Vetenskapsrådets hemsida:

Mer info om datahantering kommer i nästa nyhetsbrev.

Ska du söka projekt- eller etableringsstöd från Vetenskapsrådet nästa år? Kom gärna på ett av våra seminarier kring ansökningsskrivande med fokus på ansökningar till Vetenskapsrådet i februari och mars nästa år. Vi kommer hålla seminarier på samtliga tre campus. Mer information kommer framöver!

 

JUNIOR FACULTY SEMINARIUM: VAD ÄR OPEN SCIENCE OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Den 2 december arrangerar LiU Junior Faculty ett seminarium om öppen vetenskap och vad det representerar. Seminariet kommer bland annat behandla frågor om alternativa modeller för vetenskaplig publicering och granskning. Dagen avslutas med en paneldiskussion om Plan S. Seminariet är öppet för alla, oavsett om man är medlem i Junior Faculty eller inte. Anmäl dig senast 20 november.

 

UPPSKJUTEN BREXIT OCH BRITTISKT NYVAL

Den 31 oktober skulle Storbritannien lämnat EU, med eller utan ett avtal. Med knapp marginal godkände dock EU-parlamentet Storbritanniens förfrågan om förlängning av utträdet med ytterligare tre månader. Det brittiska parlamentet har nu dessutom enats om att hålla nyval i december. Brexitprocessen är med andra ord långt från avklarad.

Det brittiska forskningskontoret (UK Research Office, UKRO) uppdaterade i dagarna sitt faktablad, som summerar hur den nuvarande situationen påverkar europeisk forskningsfinansiering:

 

PRESENTERA OCH PUBLICERA DIN FORSKNING MED HJÄLP AV RESEARCH PROFESSIONAL

Nyligen lanserades den nya funktionen Conferences and Papers i Research Professional. Där kan du som forskare söka fram nationella och internationella konferenser och specialtidskrifter som tar emot konferensbidrag och manuskript.

 

Sammanställning över möjligheter för SH-forskare

Samhällsvetenskap och humaniora ska vara integrerat genom hela Horizon 2020. Utlysningar där detta är extra viktigt har flaggats i Funding & Tenders Portal:

Varje år gör det EU-finansierade samarbetsorganet Net4Society en sammanställning över finansierings-möjligheter inom Horizon 2020 som är relevanta för forskare inom samhälls-vetenskap och humaniora. I september släpptes årets sammanställning:

 

Information till dig som ska söka Digiarv

I januari öppnar andra utlysningen inom Digiarv, ett program som stödjer datadriven forskning inom området digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskningsändamål. Programmet är en samverkan mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Den som planerar söka rekommenderas att redan nu titta igenom de instruktioner och tips som nu presenterats på RJ:s hemsida.

 

Sök stöd för samarbeten med Brasilien

The São Paulo Research Foundation (FAPESP) i Brasilien och LiU har skrivit under ett samarbetsavtal som bland annat syftar till att finansiera gemensamma forskningsprojekt. Det är nu möjligt att söka medel därifrån. Ansök senast 27 januari nästa år.

 

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27