Göm menyn

mars
 

Hej,

Ni har väl inte missat att år 2020 är det högst budgeterade året inom Horizon 2020, som i sig är det europeiska ramprogram med högst budget någonsin? Det innebär alltså att det finns gott om finansieringsmöjligheter kvar innan vi avslutar kapitlet Horizon 2020, och istället fokuserar på kommande ramprogram Horizon Europe. I det här nyhetsbrevet tittar vi närmre på de återstående utlysningarna inom Horizon 2020. Tänk på att alltid kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) om ni planerar söka.

Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet? Då rekommenderar vi att du deltar på någon av våra seminarier nu i mars:

När och var? 5 mars 2020, 08:30-11.00 på Campus Valla (TEMCAS, Tema-huset) (Endast fåtal platser kvar)
När och var? 6 mars 2020, 10.00-12.30 på Campus Norrköping (K21, Kåkenhus)

Läs mer om seminarierna längre ner.

I början av februari gästades LiU av Dr Seán McCarty som gav en grundlig genomgång av EU:s kommande ramprogram Horizon Europe. Under workshopen ”Getting Ready for Horizon Europe” fick vi en översikt av den föreslagna strukturen, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020. Vi fick även lära oss mer om hur det går till att sätta upp ett ramprogram, samt om de politiska, ekonomiska, samhälleliga och tekniska frågor som påverkar dess innehåll. Det var roligt att se så många av er på plats. Hoppas ni uppskattade workshopen lika mycket som vi, och känner er inspirerade att söka medel när Horizon Europe drar igång 2021.

Under året kommer vi givetvis informera om Horizon Europe, och den som vill hålla sig uppdaterad kan också läsa mer på EU-kommissionens hemsida:

 

Innehåll

 • På våra seminarier i mars får du tips och råd inför din VR-ansökan
 • Mycket forskningsmedel kvar när Horizon 2020 går mot sitt slut
 • Sveriges enskilt största forsknings-program koordineras via GO
 • Samarbeten och finansiering via Clean Sky 2
 • Sweden Brazil Innovation Initiative (SBII)
 • Formas årliga öppna
 • Mistra REES på IVAs 100-lista
 • 25% av de utsedd framtida forskningsledarna finns vid LiU
 • Mistra REES på IVAs 100-lista
 • Kalendarium
 • Utlysningar

 

På våra seminarier i mars får du tips och råd inför din VR-ansökan

I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius. På plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid Linköpings universitet.

Under seminariet går vi igenom viktiga formalia och praktisk information, men ger även tips på hur du på bästa sätt disponerar och formulerar din ansökan. Seminariet riktar sig till alla forskare, oavsett om du sökt bidrag från Vetenskapsrådet tidigare eller inte.

Har du specifika frågor du vill att vi tar upp på seminariet kan du gärna skicka in dessa i förväg till grantsoffice@liu.se.

När och var? 5 mars 2020, 08:30-11.00 på Campus Valla (TEMCAS, Tema-huset) (Endast fåtal platser kvar)
När och var? 6 mars 2020, 10.00-12.30 på Campus Norrköping (K21, Kåkenhus)

 • Anmälan
  Anmälan stänger 4 mars

 

Mycket forskningsmedel kvar när Horizon 2020 går mot sitt slut

Nu är vi inne på det sista året av Horizon 2020, EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation. Med en budget på €77 miljarder är Horizon 2020 det största ramprogrammet genom tiderna, och detta avslutande år är det år med högst budget (€13,5 miljarder). Det finns med andra ord mycket forskningsmedel kvar att söka via Horizon 2020.

Inom Marie Skłodowska-Curie Actions återstår tre utlysningar: Individual Fellowship (IF, deadline 9 september), Research and Innovation Staff Exchange (RISE, deadline 28 april) samt Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND, deadline 29 september).

Europeiska forskningsrådet (ERC) har två utlysningar kvar: Advanced Grant (deadline 26 augusti) för forskare med minst 10 års framgångsrik forskning bakom sig, samt Proof of Concept (deadline 23 april och 17 september) som riktar sig till tidigare ERC-finansierade forskare som vill vidareutveckla en innovativ idé från sitt ERC-projekt.

Precis som förra året arrangerar Grants Office workshops för de som planerar söka MSCA IF. Kontakta oss (grantsoffice@liu.se) för mer information.

Förutom dessa fria forskningsmedel, där forskaren själv väljer ämne (så kallade bottom-up), ligger stort fokus under året på utmaningsdrivna utlysningar kring exempelvis klimatförändring, ren energi, cybersäkerhet och cirkulär ekonomi. I februari utlyste man även medel speciellt för insatser mot Coronaviruset. Liknande satsningar kan komma under året.

I juni är det dags för våra årliga Grants Office seminarier där vi bland annat kommer att fokusera lite extra på just utmaningsdrivna utlysningar som finansierar samarbetsprojekt där minst tre organisationer från olika länder bildar ett konsortium. Missa inte det! Mer information kommer framöver.

Kontakta Grants Office (grantsoffice@liu.se) om du tänker söka till utlysningar inom Horizon 2020.

Alla kvarstående utlysningar inom Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunities Portal. Du hittar också ensammanställning på vår hemsida:

 

sveriges enskilt största forskningsprogram koordineras via go

Förutom att stödja forskare och annan personal att söka forskningsmedel kan vi på Grants Office också hyras in som koordinatorer i större forskningsprogram- och projekt. Planerar du exempelvis att leda ett EU-projekt kan du budgetera för en koordinator från Grants Office. Kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) så berättar vi mer.

Det största programmet vi är involverade i är WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som med en budget på 5.5 miljarder SEK är Sveriges enskilt största forskningsprogram någonsin. WASP:s programkontor består till största del av inhyrd personal från Grants Office.

I WASP bedrivs forskning kring artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Mellan åren 2015–2029 förväntas drygt 400 doktorander disputera inom WASP:s forskarskola och en lång rad internationella forskare rekryteras.

Ett smakprov på den forskning som bedrivs inom WASP vid LiU finns i inslaget nedan, ”The WASP Programme on display”. Det gjordes när Sara Mazur, styrelseordförande i WASP, och Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse), besökte universitetet i februari för att lära sig mer om forskningen som bedrivs i WASP och för att träffa några av de doktorander och forskare som är knutna till programmet.

Följ gärna WASP på sociala medier:
LinkedIn WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program
Twitter @WASP_Research

www.wasp-sweden.org
 

samarbeten och finansiering via clean sky 2

Clean Sky 2 är det hittills största europeiska forskningsprogrammet inom flygteknik och syftar till att minska koldioxidutsläpp och bullernivåer orsakade av flyg. Det är ett samarbetsprojekt mellan EU-kommissionen och den europeiska flygindustrin, finansierat under Horizon 2020. Det nuvarande Clean Sky 2 pågår mellan 2014–2020 och har en budget på €4 miljarder över en sjuårsperiod.

LiU koordinerar två forskningsprojekt som är finansierade av Clean Sky 2: AddMan och DevTMF. Målet med DevTMF är att utveckla experimentella tekniker och metoder för att karakterisera termomekanisk utmattning och skademekanismer på superlegeringar i flygmotorer. I AddMan ligger fokus på att ta fram en lätt och mer kostnadseffektiv flygplansskrovskomponent. Båda projekten koordineras av avdelningen för konstruktionsmaterial på IEI. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants Office, är inhyrd som koordinator i bägge projekten och är även ansvarig forskare. På Grants Office seminarier i juni kommer Svjetlana berätta mer om hennes erfarenheter av att söka och driva EU-finansierade projekt med flera partners.

I januari träffades representanter från flera europeiska regioner i Bryssel för att diskutera interregionala samarbeten relaterat till Clean Sky. Svjetlana ingick i den östgötska delegationen tillsammans med Göran Berlemo från Aerospace Cluster Sweden samt Peter Larsson och Thomas Högman från Region Östergötland.

Kontakta grantsoffice@liu.se om du är intresserad av att söka forskningsmedel via Clean Sky 2.

Vill du veta mer om Clean Sky 2, eller om de finansierade projektet vid LiU, besök:

 

Sweden brazil Innovation Initiative (SBII)

Sweden Brazil Innovation Initiative (SBII) är en plattform med målet att öka nivån på det internationella innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien, genom att involvera industri, akademi och offentlig sektor från båda länderna. Plattformen är initierad av Vinnova, med RISE (Research Institute of Sweden) och CISB (Swedish-Brazilian Research and Innovation Center) som partners.

Följ länken för att få information om möjligheter, seminarier och erbjudanden om finansiering inom strategiskt samarbete mellan Sverige och Brasilien:

https://www.vinnova.se/en/calls-for-proposals/brazil-sweden-innovation-forum-/

Kontakta Angela Sanseverino (angela.sanseverino@liu.se), brasilienkoordinator vid LiU, om du har några frågor.

 

Formas årliga öppna

Nu är det möjligt att ansöka om forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning.  Den 3 och 6 mars anordnar Formas webinarier som kan vara intresse för den som ska söka:

Måndag 3 mars kl. 13.00: För dig som är forskare tidigt i karriären
Fredag 6 mars kl. 10.00: För alla som söker i utlysningen

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, som tidigare varit en del av den årliga öppna utlysningen, blir en egen utlysning med två ansökningstillfällen per år. Utlysningen planeras öppna under våren.

 

Mistra REES på IVAs 100-lista

Idag presenterade Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) sin årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är hållbarhet i fokus. Listan synliggör svenska forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper.

Med på listan finns sju forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Däribland Mistra REES vars koordinator, Theresa Apelqvist, är inhyrd från Grants Office. Programmet koordineras från Linköpings universitet under ledning av programchef Mattias Lindahl, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Mistra REES har som vision att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer om Mistra REES:

https://mistrarees.se

Du hittar hela 100-listan på:

https://www.iva.se/IVAs100-lista2020

 

25% av de utsedd framtida forskningsledarna finns vid LiU

När Stiftelsen för Strategisk Forskning tidigare i vår presenterade vilka unga forskare som utsetts till Framtidens forskningsledare stod det klart att 5 av dessa 20 är forskare vid LiU.

Emil Björnson, Feng Gao, Eric Glowacki, Eleni Stavrinidou och Klas Tybrandt får 12 miljoner var under en femårsperiod, samt möjlighet att delta i ett ledarskapsprogram.

Läs mer på LiU.se:
”Fem framtida forskningsledare vid LiU

 

Mistra REES på IVAs 100-lista

I veckan presenterade Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) sin årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är hållbarhet i fokus. Listan synliggör svenska forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper.

Med på listan finns sju forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Däribland Mistra REES vars koordinator, Theresa Apelqvist, är inhyrd från Grants Office. Programmet koordineras från Linköpings universitet under ledning av programchef Mattias Lindahl, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Mistra REES har som vision att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer om Mistra REES:

https://mistrarees.se

Du hittar hela 100-listan på:

https://www.iva.se/IVAs100-lista2020

 

Kalendarium

Torsdag 5 mars
08.30-11.00
Seminarium: Vetenskapsrådets utlysningar 2020
TEMCAS, TEMA-huset, Campus Valla
Anmäl dig senast 4 mars

Fredag 6 mars
10.00-12.30
Seminarium: Vetenskapsrådets utlysningar 2020
K21, Kåkenhus, Campus Norrköping
Anmäl dig senast 4 mars

Tisdag 17 mars
Träffa Grants Office på Welcome Fair för nya internationella medarbetare
Colosseum, C-huset, Campus Valla

Tisdag 24 mars
14.00-15.30
Grants Office in your Coffee Room på IFM
Fikarummet Zenit


Vill du att vi besöker din avdelning eller institution? Kontakta oss på grantsoffice@liu.se.

 

Utlysningar

Vi har listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-04