Göm menyn

maj
 

Hej,

Det är en märklig och orolig tid vi lever i just nu. Förutom den påverkan Coronapandemin har på hälsa och ekonomi påverkas vårt dagliga liv. Majoriteten av oss jobbar på distans och forskningsfinansiärerna skjuter fram ansöknings- och rapporteringsdeadlines, och utlyser extra medel för Coronarelaterad forskning. Forskare med pågående projekt påverkas såklart också. Grants Office finns givetvis för er även i detta exceptionella läge i distans. Läs mer om detta längre fram.

Vi kan dock fortsätta glädjas åt att projekt beviljas finansiering här vid LiU. Läs om TAILOR som är en del av EU:s stora satsning på artificiell intelligens, och om LiU-professor Håkan Olausson som utsetts till Wallenberg Clinical Scholar i detta nyhetsbrev. EU-kommissionen har också beviljat en rad andra forskningsprojekt vid LiU inom Horizon 2020.

Exempelvis startar under året två nya Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF). Heriberto Rodriguez-Martinez, professor emeritus vid avdelningen för barns och kvinnors hälsaBKV, ansvarar för projektet Alloem (Maternal immune response to allogeneic embryos) och professor Feng Gao vid avdelningen biomolekylär och organisk elektronikIFM för projektet WLEP (White Light-Emitting Diodes Based on Organometal Halide Perovskites). I juni arrangerar Grants Office ett webinarie för de som ska söka till årets utlysning inom MSCA IF. Läs mer nedan.

I två andra beviljade forskningsprojekt är LiU partner. Det är dels SYMPHONY (Smart Hybrid Multimodal Printed Harvesting of Energy) där universitetslektor Isak Engquist vid Laboratoriet för organisk elektronikITN är ansvarig forskare vid LiU. Projektet drog formellt igång för ett par dagar sedan och ska pågå i fyra år. MAHALO (Modern ATM via Human/Automation Learning Optimisation) finansieras via SESAR (Single European Sky ATM Research) som är ett forskningsprogram med uppdrag att utveckla ett moderniserat flygtrafikledningssystem för Europa. Ansvarig forskare vid LiU är biträdande professor Jonas Lundberg vid avdelningen medie- och informationsteknikITN. Projektet startar 1 juni i år, och ska pågå under två och ett halvt år.

Läs mer om de beviljade projekten på LiU:s hemsida:

På Grants Office hemsida har vi en lista över alla beviljade projekt inom Horizon 2020 vid LiU:

 

Innehåll

 • Grants Office i distansläge
 • Förlängd deadline på många utlysningar
 • Välkommen till Grants Office seminarier 2020 i september
 • Webinarie för dig som ska söka MSCA IF
 • LiU-professor en av fyra utsedda Wallenberg Clinical Scholars 2020
 • EU-kommissionen beviljar jättesatsning på AI vid LiU
 • Medverkande forskare i Prisma
 • Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA
 • Ny agenda för svenska flygtekniska aktörer
 • Kalendarium
 • Utlysningar

 

Grants Office finns för er i distansläge

LiU är ju sedan en tid tillbaka i distansläge på grund av den rådande Corona-pandemin. Vi på Grants Office strävar dock efter att ge samma stöd som vanligt till er under denna period. Även om vi inte kan mötas fysiskt så träffas vi gärna i telefon eller via webben. Kontakta oss på Grants Office som vanligt om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram Horizon 2020. Tveka inte heller att höra av dig om du har frågor rörande annan extern forskningsfinansiering. Du når oss enklast på grantsoffice@liu.se.

 

Trots nuvarande situation besöker vi gärna institutioner, avdelningar och forskningsmiljöer. Vi hittar gärna digitala lösningar tillsammans med er för att kunna fortsätta med detta. Under våren har vi exempelvis arrangerat ett webinarie tillsammans med Cancerfonden, samt två digitala Grants Office in your Coffee Room på IFM. Vill din institution, avdelning eller forskningsmiljö ha ett digitalt besök av Grants Office? Kontakta oss på grantsoffice@liu.se.

 

förlängd deadline på många utlysningar

Just nu förlängs utlysningstiden för många utlysningar på grund av Coronapandemin. Det gäller svenska såväl som europeiska och internationella finansiärer. Många utlyser även medel speciellt för forskning om covid-19. Exempel på sådana finansiärer, förutom EU-kommissionen, är Hjärt-Lungfonden, AFA försäkring, Formas och Vinnova.

Information om alla nya deadlines och utlysningar finns på respektive finansiärs hemsidor och ansökningsportaler. Kommissionen har en särskild sida där de listar utlysningar med ny deadline:

Grants Office strävar efter att alltid ha uppdaterade deadlines på vår hemsida - på sidan Svenska Finansiärer samt i vår årssammanställning av utlysningar. Vi informerar även löpande om eventuella förlängningar på vårt Twitterkonto @LiUGrantsOffice.

Även pågående projekt påverkas, och finansiärer har valt att hantera detta på olika sätt. Exempelvis har många finansiärer förlängt sina rapporteringsperioder, och Vetenskapsrådet möjliggör för den som har ett pågående projekt att lägga om fokus mot forskning om covid-19 (se länk nedan). För att se vad som gäller för just ditt projekt, besök respektive finansiärs hemsida. Är du osäker kan du alltid kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) så hjälper vi dig hitta den information du behöver.

 

välkommen till grants office seminarier 2020 i september

På grund av Coronapandemin flyttar vi fram vårens annonserade Grants Office seminarier till hösten 2020, närmare bestämt till följande datum:

Måndag 21 september 09.30-11.30 på Campus US
Tisdag 22 september 09.30-11.30 på Campus Norrköping
Onsdag 23 september 09.30-11.30 på Campus Valla

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet fokuserar detta seminarium lite extra på forskningsprojekt med flera partners, vilket är en relativt vanlig projektform inom europeisk finansiering. Att koordinera en ansökan och ett projekt är i regel mer omfattande om det är flera parters involverade. Därför erbjuder Grants Office såklart extra stöd för den som ska söka. Det är även möjligt att hyra in en forskningskoordinator från Grants Office som projektkoordinator om ansökan beviljas. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants Office, har en gedigen erfarenhet av att stötta forskare i ansökningar och i driften av sådana projekt – och även av att driva egna EU-finansierade forskningsprojekt med flera partners i egenskap av forskare. På seminariet berättar Svjetlana om sina erfarenheter av detta.

På seminarierna kommer vi även lyssna till LiU-forskarna Sara Liin, Ericka Johnsson och Feng Gao som erhållit prestigefyllda anslag från bland annat europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenbergstiftelserna och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius berättar mer om ERC och MSCA, samt om planerade utlysningar och rutiner gällande Wallenbergstiftelserna.

Eftersom nuvarande europeiska ramprogram för forskning, Horizon 2020, avslutas vid årsskiftet kommer vi givetvis att dela med oss av den senaste informationen kring det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

Utöver detta berättar vi precis som vid tidigare seminarier kort om vad Grants Office kan stötta med, samt ger en demonstration av finansieringsdatabasen Reserach Professional som innehåller utlysningar från över 8000 nationella och internationella finansiärer.

Hoppas vi ses i höst! Information om lokaler samt registrering kommer framöver.


Agenda Grants Office seminarier 2020

09.30 Grants Office - What is our role?
09.40 Information about the upcoming European Framework Programme Horizon Europe
09.50 Coordination of collaborative research projects: Svjetlana Stekovic, Research Coordinator
10.10 Marie Skłodowska-Curie Actions: Agneta Jansson, Research Coordinator
10.25 Coffee & Sandwich
10.45 ERC (European Research Council) Grants: Josefin Fernius, Research Coordinator
10.55 Wallenberg Foundations - Calls and Internal Procedures: Josefin Fernius, Research Coordinator
11.05 Experiences from Grantee
11.15 How to find suitable grants - Research Professional: Tove Kvarnström, Coordinator

 

webinarie för dig som ska söka msca if

Planerar du att söka Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship? Den 9 juni anordnar Grants Office ett webinarie med viktig information och nyttiga tips för att göra det bästa av din ansökan. Webinariet leds av Grants Office forskningskoordinator Agneta Jansson som har gedigen erfarenhet av att ge stöd kring ansökningar inom Marie Skłodowska-Curie Actions.

Anmäl dig till webinariet genom att maila agneta.jansson@liu.se, senast 2 juni.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (MSCA-IF-2020) riktar sig till erfarna forskare som vill finansiera en forskningsvistelse utomlands under en period. Det är möjligt att resa inom, till och utanför Europa. Årets utlysning stänger 9 september.

Läs mer om MSCA IF på EU-kommissionens hemsida:

 

liu-professor en av fyra utsedda wallenberg clinical scholars 2020

Håkan Olausson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), samt överläkare i klinisk neurofysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping, har utsetts till Wallenberg Clinical Scholar av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för sin banbrytande forskning kring smärtlindring.

Wallenberg Clinical Scholars är en satsning med målet att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

I år fick fyra kliniskt verksamma forskare denna prestigefulla utmärkelse, och LiU:s Håkan Olausson är alltså en av dessa. Utmärkelsen innebär ett bidrag på totalt 15 miljoner under fem år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning.

Läs mer om Wallenberg Clinical Scholars, och den forskning som Håkan Olausson och hans grupp bedriver:

 

EU-KOMMISSIONEN beviljar jättesatsning på ai vid liu

Med syfte att öka det europeiska samarbetet inom AI-forskning utlyste EU-kommissionen förra året medel inom Horizon 2020 för att upprätta nätverk inom artificiell intelligens (AI). Forskare vid Linköpings universitet valde att gå in med en ansökan, och i mars stod det klart att ett av de fyra beviljade nätverken kommer att koordineras via LiU.

TAILOR (Foundations of Trustworthy AI - integrating learning, optimisation and reasoning) är ett nätverk bestående av 55 partners från 20 länder och fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens. Projektet koordineras av Fredrik Heintz, biträdande professor vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid LiU. Fredrik Heintz är medlem i EU-kommissionens expertgrupp inom AI och föreståndare för WASP:s (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program) forskarskola. Läs mer om TAILOR här:

Utöver TAILOR beviljades ytterligare tre AI-nätverk finansiering från EU kommissionen på sammanlagt 50 miljoner euro. Detta är en del av en större satsning på AI som görs av EU kommissionen.

Just nu pågår rekryteringen av en projektkoordinator som ska hyras ut via Grants Office. Denna person kommer att biträda Fredrik Heintz i det dagliga arbetet, bland annat med att hålla kontakt med programmets alla deltagare för att säkerställa att arbetet fortskrider enlig plan och budget, samt att ansvara för uppföljning och rapportering. Flera av Grants Offices medarbetare är idag uthyrda till forskningsprojekt och program - däribland WASP, AddMan och Mistra REES. Är du nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med koordinering, hör av dig till grantsoffice@liu.se

 

medverkande administratör i prisma

Som del i Grants Office uppdrag ansvarar vi för LiU:s organisationskonto i Prisma (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Skolforskningsmyndighetens ansöknings- och ärendehanteringssystem). Det innebär bland annat att vi ser till att alla institutioner och tillhörande prefekter och administratörer ligger inne i systemet. Vi fungerar även som en länk mellan LiU och Prisma, och kan stödja universitetets medarbetare som använder systemet. Vi har en funktionsadress (prisma@liu.se) dit ni kan vända er. Gäller det frågor om utlysningars innehåll är det bäst att kontakta respektive finansiär direkt, och har ni tekniska problem med systemet bör ni istället kontakta Prismas tekniska support. Tveka dock aldrig att höra av er, så lotsar vi er rätt om någon annan kan hjälpa er bättre!

I Prisma är det möjligt att bjuda in en så kallad medverkande administratör i en ansökan. Om en forskare väljer att bjuda in en medverkande administratör till sin ansökan i Prisma kan den personen hjälpa till att fylla i ansökningsformuläret, exempelvis budget eller andra delar. Medverkande administratörer är inte del av projektet, och om ansökan beviljas har de inte längre någon koppling till bidraget. Finansiärerna ställer inga krav på att man ska bjuda in en medverkande administratör i sin ansökan.

Din institution kan dock ha särskilda rutiner och riktlinjer för hur och när administratörer ska inkluderas i forskningsansökningar. Kontakta din institutionsadministratör om du är osäker på vad som gäller för dig.

Notera att en medverkande forskare innebär något annat. Det är en forskare som har en vital del i genomförandet av projektet, och som är knuten till projektet om ansökan beviljas. Sökande avgör om en medverkande forskare ska bjudas in eller inte.

Läs mer om medverkade i Prismas användarstöd:

 

 

gemensam utlysning för internationella ai-projekt inom innovationsnäterket eureka

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går för första gången samman i en gemensam utlysning med fokus på artificiell intelligens. Satsningen är en unik möjlighet för svensk akademi och industri inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området. Ansök senast 15 juni 2020.

Läs mer om Eureka Clusters AI och hur du ansöker på Vinnovas hemsida och på den officiella webbplatsen för Eureka Clusters AI:

 

 

ny agenda för svenska flygtekniska aktörer

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Verksamhet styrs av en nationell strategi som formuleras och underhålls gemensamt av innovationsområdets samlade aktörer. Tidigare i vår presenterades den senaste upplagan av denna strategi (se länk nedan). Grants Office forskningskoordinator Svjetlana Stekovic sitter med i Innovairs arbetsgrupp. Kontakta Svjetlana (svjetlana.stekovic@liu.se) om du är intresserad av att veta mer eller vill göra inspel.

 

 

Kalendarium

Onsdag 6 maj, 10.00-12.00
Grants Office webinarie för Avdelnings för handikappvetenskap (AHV)

Tisdag 9 juni, 09.00-11.00
Online Workshop: Marie Skłodowska-Curie actions: Individual Fellowship (MSCA-IF)
Anmäl dig via mail till:
agneta.jansson@liu.se
 

 

Utlysningar

Vi har listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05