Göm menyn

juni2020
 

Hej,

Snart är det dags för skolavslutningar, midsommar och sommarledighet. Vi lämnar en vår som varit allt annat än vanlig bakom oss och kliver in i en sommar som säkert inte heller blir riktigt som vanligt.

Linköpings universitet har befunnit sig i distansläge sedan i mars och vi har succesivt fått vänja oss vid att sköta både fikastunder och möten via nätet. Forskningsfinansiärer runt om i världen har utlyst dedikerade medel för forskning kring covid-19, och fått skjuta fram sista ansökningsdag för många av sina ordinarie utlysningar och förlängt rapporterings- och projektperioder. För att underlätta för dig som söker forskningsmedel eller har pågående forskningsprojekt har vi samlat relevant information om forskningsfinansiering kopplat till covid-19 på vår hemsida. EU-kommissionen lanserade under våren the European Research Area (ERA) corona platform där de samlar all information om uppskjutna deadlines inom Horizon 2020 och särskilda utlysningar kring covid-19.

Samtidigt är det såklart mycket som pågår vid sidan om coronapandemin. Grants Office fortsätter stötta er som ansöker om forskningsmedel och driver forskningsprojekt vid LiU. Kontakta oss på Grants Office som vanligt om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram Horizon 2020. Tveka inte heller att höra av dig om du har frågor rörande annan extern forskningsfinansiering. Du når oss enklast på grantsoffice@liu.se. I slutet av maj kunde vi dessutom glädjas åt att tre nya forskningsprojekt beviljats finansiering inom Horizon 2020. Läs mer om detta längre ner i nyhetsbrevet.

Vi vill nu passa på att önska er alla en trevlig sommar, och hoppas vi kan ses utan att helt behöva förlita oss på tekniska hjälpmedel i höst!

 

Innehåll

 • Forskningsfinansiering kopplat till covid-19
 • LiU medverkar i tre nya EU-finansierade nätverk
 • Program- och projektkoordinering via Grants Office
 • Organisationsförändring hos oss
 • Wallenberg Academy Fellows och KAW Projekt 2021
 • Lär dig mer om impact
 • Finansiering för nyttiggörande av forskningsresultat
 • Sök stöd från Energimyndigheten för att genomföra ditt EU-projekt   
 • Snart öppnar nästa omgång av The Innovative Medicines Initiative (IMI)
 • Ansök om ERC Advanced Grant senast 26 august
 • Sök bidrag för barnmedicinsk forskning vid LiU
 • Vinnova finansierar och informerar om indiska forskningssamarbeten  
 • Sök projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning
 • Utlysningar

 

Forskningsfinansiering kopplat till covid-19

Den pågående coronapandemin berör i stor grad hela samhället och finansieringslandskapet är givetvis inget undantag. Många forskningsfinansiärer utlyser exempelvis särskilda medel för forskningsprojekt rörande covid-19. På vår hemsida har vi samlat information för dig som söker forskningsmedel eller har ett pågående forskningsprojekt. Där finns bland annat en lista över utlysningar hämtad från finansieringsdatabasen Research Professional som uppdateras automatiskt när någon ny utlysning annonserats.

EU-kommissionen har en rad utlysningar med deadline 11 juni med stöd för forskning kring coronaviruset (läs mer här) och på European Research Area (ERA) Corona Platform listas alla relevanta utlysningar från kommissionen samt uppdaterade deadlines för ordinarie utlysningar:

Vetenskapsrådet utlyser bland annat karriärstöd för forskning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd (deadline 25 augusti, läs mer här). På Vetenskapsrådets hemsida finns mer information om de särskilda utlysningarna och hur coronapandemin påverkar de med beviljade medel (läs mer här).

De särskilda medlen gäller inte enbart medicinsk forskning. Exempelvis utlyser Formas och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete medel inom ramen för det nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 (deadline 3 september, läs mer här). Vinnova utlyser också medel kring omställning, då med fokus på innovation med syfte att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför (deadline 18 september, läs mer här). EU-kommissionen utlyser medel för att studera sociala, ekonomiska och beteenderelaterade effekter av Corona-utbrottet (deadline 11 juni, läs mer här).

Ansökningstider på ordinarie utlysningar påverkas också. Information om nya deadlines finns på respektive finansiärers hemsidor och ansökningsportaler. Grants Office strävar efter att alltid ha uppdaterade deadlines på vår hemsida:

Vi informerar även löpande om förlängda deadlines på vårt Twitterkonto @LiUGrantsOffice.

Har du ett pågående forskningsprojekt finns det finansiärer, exempelvis Vetenskapsrådet, som tillåter att delar av bidraget används för forskning om covid-19. Många finansiärer har även förlängt sina rapporteringsperioder, och gjort det möjligt att förlänga dispositionstiden för bidrag. För att se vad som gäller för just ditt projekt, besök respektive finansiärs hemsida. Är du osäker kan du alltid kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) så hjälper vi dig hitta den information du behöver. För dig med ett pågående EU-projekt finns mycket information i denna presentation:

Kontakta oss på Grants Office som vanligt om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram Horizon 2020. Tveka inte heller att höra av dig om du har frågor rörande annan extern forskningsfinansiering. Du når oss enklast på grantsoffice@liu.se.

 

LiU medverkar i tre nya EU-finansierade nätverk

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) är ett mobilitetsprogram inom Horizon 2020 som stödjer forskarrörlighet mellan länder och mellan akademin och industrin. Nyligen beviljades tre ansökningar inom MSCA vid LiU. De är så kallade Innovative Training Networks (ITN) som är fyraåriga multipartnernätverk med inriktning på utbildning av forskare tidigt i karriären. I samtliga fall är LiU deltagare, vilket innebär att Linköpings universitet får finansiering för att doktoranderna i nätverken gör en del av sin doktorandutbildning här vid universitetet.

De beviljade projekten är:

Titel: Hybrid and ORgAnic ThermoElectric System (HORATES)
Ansvariga forskare vid LiU:
Igor Zozoulenko och Simone Fabiano, professor respektive universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Titel: PERovskite SEmiconductors for PHOtoNics (PERSEPHONe)
Ansvarig forskare vid LiU:
Feng Gao, Professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Titel: Predictive Rendering In Manufacture and Engineering (PRIME)
Ansvarig forskare vid LiU:
Jonas Unger, Professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

En lista över alla beviljade projekt inom Horizon 2020 vid LiU finns på Grants Office hemsida:

 

Program- och projektkoordinering via Grants Office

Grants Office erbjuder stöd till de som ska ansöka om stora forskningsprojekt och -program. Det är dessutom möjligt att i ansökningsfasen avsätta medel från projektet för koordinering via Grants Office.

Exempelvis kan vi:

 • bistå i kontakten med finansiären samt säkerställa att projektet följer de avtal och åtaganden som finns gentemot finansiären,
 • koordinera arbetet kring rapportering till finansiären,
 • koordinera processen för upprättande av juridiska avtal,
 • förbereda kallelser, agendor och underlag inför ledningsmöten,
 • bistå i arbetet med att upprätta och genomföra en kommunikationsplan,
 • i samverkan med ekonom på institutionen ta fram årsbudget, budgetuppföljning, rapportering, tidsredovisningar, etc. samt hantera budgetfrågor från forskare och externa parter
 • koordinera administrativa processer såsom dokumenthantering, projektverktyg samt administration i samband med interna och externa möten, kurser och evenemang,
 • samt vid behov, identifiera ytterligare finansiering.

Grants Office har en lång erfarenhet av koordinering av forskningsprojekt, och koordinerar idag över tio program och projekt. Nu finns det en särskild avdelning på vår hemsida där du kan läsa mer om dessa, samt om hur vi på Grants Office jobbar med koordinering:

 

Organisationsförändring hos oss

Grants Office kommer från och med den 1 september i år att delas upp i två enheter: Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) och Forskningsprogramenheten (Program Office). Enhetschef för Forskningsprogramenheten blir Elina Hjertström, som är programkoordinator för WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Agneta Jansson, forskningskoordinator på Grants Office, blir ny enhetschef på Grants Office.

Detta innebär inga förändringar för er som forskare vid LiU, vår ambition är att fortsätta utveckla och tydliggöra vårt stöd till LiU:s forskare inom både forskningsfinansiering och program- och projektkoordinering.

Vi återkommer med mer information kring detta i höst!

 

Wallenberg Academy Fellows och KAW Projekt 2021

Preliminär information om det interna nomineringsförfarandet för Wallenberg Academy Fellows (WAF) 2021 finns nu på Grants Office hemsida. Ta kontakt med din prefekt om du är intresserad.

Stiftelsen har beslutat att 2021 års utlysning av KAW projektanslag måste ställas in på grund av de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin.

 

Lär dig mer om impact

Impact är ett begrepp som blir allt viktigare inom forskningsvärlden, inte minst för den som ska skriva en forskningsansökan. Impact syftar vanligtvis på forskningens genomslag i samhället men begreppet är betydligt mer komplicerat än så. Den som vill lära sig mer om impact kan med fördel besöka https://www.fasttrackimpact.com/. Sidan drivs av företaget med samma namn och innehåller en mängd resurser kring hur du som forskare kan generera och presentera impact i din forskning. Bland annat finns ett antal mallar och verktyg samt exempel på tydliga impact case studies och en kostnadsfria online-kurs.

 

Finansiering för nyttiggörande av forskningsresultat

Nu kan du ansöka om finansiering för aktiviteter som bidrar till nyttiggörande av forskningsresultat till icke akademiska intressenter genom programmet Verifiering för nyttiggörande (VFN).

Läs mer via länken nedan och ansök senast 14 juni:

 

Sök stöd från Energimyndigheten för att genomföra ditt EU-projekt

Du som blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett ännu ej startat EU-projekt kan söka finansiering för genomförandet från Energimyndigheten. Projektet ska ligga inom Energimyndighetens verksamhetsområde och vara finansierat av Horizon 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond eller LIFE.

Läs mer via länken nedan och ansök senast 18 juni:

 

Snart öppnar nästa omgång av The Innovative Medicines Initiative (IMI)

The Innovative Medicines Initiative (IMI) är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel. Den 23 juni öppnar kommande utlysningar inom IMI (call 22 och 23). IMI anordnar kostnadsfria informationsseminarier dagligen mellan den 15 och 30 juni.

 

Ansök om ERC Advanced Grant senast 26 augusti

2020 års utlysning av ERC Advanced Grant är nu öppen. Europeiska forskningsrådet (ERC) finansierar banbrytande forskning med hög risk.

Sökande förväntas vara väletablerade forskningsledare med minst tio års framgångsrik forskning bakom sig.

Kontakta forskningskoordinator Josefin Fernius (josefin.fernius@liu.se) på Grants Office om du planerar söka.

Utlysningen stänger 26 augusti. Officiell information om ERC Advanced Grant finns här:

Har du ett pågående eller nyligen avslutat bidrag från ERC och vill utforska det projektets innovationspotential? Då kan du ansöka om ytterligare finansiering för det via ERC Proof of Concept. Utlysningen stänger 17 september. Kontakta Josefin Fernius (josefin.fernius@liu.se) om du vill veta mer och är intresserad av att söka. Mer information om ERC Proof of Concept finns här:

I och med övergången till det nya ramprogrammet Horizon Europe blir 2021 års utlysningar av ERC Starting Grant (StG) och Consolidator Grant (CoG) något framskjutna. StG förväntas öppna 12 januari 2021 och stänga 9 mars 2021. CoG förväntas öppna 21 januari och stänga 20 april 2021. Ansökningstiderna för Advanced Grant och Proof of Concept förväntas ligga kvar ungefär som i år.

 

Sök bidrag för barnmedicinsk forskning vid LiU

Nu har första utlysningen från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning öppnat. Sökande ska vara anställd vid LiU, eller vara anställd inom hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen och bedriva forskning vid LiU. Stiftelsen utlyser nu forskningsbidrag i form av projektmedel, etablerings- och konsolideringsbidrag samt en gästprofessur.
Läs mer via länken nedan och ansök senast 17 augusti:

 

Vinnova finansierar och informerar om indiska forskningssamarbeten

I maj höll Vinnova ett webbsänt informationsmöte om forskningssamarbeten med Indien. Mötet spelades in och går att se i efterhand via länken nedan. Där finns även allt presentationsmaterial och länkar till relevanta utlysningar.

28 augusti stänger exempelvis en utlysning som ger stöd för bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI inför utmaningar som Coronaviruset. Utlysningen riktar sig till universitet och andra organisationer i Sverige som vill samverka med organisationer i Indien. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla hälsolösningar i båda länderna med hjälp av AI-baserad teknik som verktyg. Läs mer om utlysningen här:

 

Sök projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning

Forskare inom kulturarvsforskning kan nu söka projektbidrag för internationella samarbeten från det europeiska forskningsprogrammet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH). Ansökan till konsortieutlysningen görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i JPI-CH:s ansökningssystem. Parallellt görs en nationell ansökan till Vetenskapsrådet.

Läs mer via länken nedan och ansök senast 22 september (konsortieansökan) respektive 29 september (den svenska partnerns ansökan):

 

Utlysningar

Vi har listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24