Göm menyn

Jan 2020

Hej!

Redan har en månad av det nya året hunnit passera, även om vintervädret fortfarande lyser med sin frånvaro.

Vi rivstartade året med att arrangera WASP:s vinterkonferens där över 350 doktorander och seniora forskare samlades. WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) är Sveriges enskilt största forskningssatsning och koordineras via Grants Office. I dagsläget är runt fem personer från Grants Office uthyrda för att stötta detta program med koordinering, administration och ekonomi. Läs mer om WASP på wasp-sweden.org.

Nästa vecka har vi två intressanta seminarier att se fram emot! Den 5 februari ger Dr Seán McCarthy en introduktion i EU:s kommande ramprogram Horizon Europe. Under workshopen Getting Ready for Horizon Europe får du lära dig mer om hur ett ramprogram växer fram.

Två dagar senare, den 7 februari, anordnar vi på Grants Office ett seminarium fullspäckat med tips och information för alla som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. I mars bjuder vi in till liknande seminarium, då med fokus på utlysningar inom naturvetenskap & teknik och utbildningsvetenskap.

Läs mer om respektive arrangemang längre ner.

Har du inte anmält dig till seminarierna, är det hög tid att göra det nu:

 

Innehåll

  • Workshop: Getting Ready for Horizon Europe, 5 februari
  • Förbered dig inför Vetenskapsrådets utlysningar med Grants Office
  • Vad händer efter Brexit?
  • Nytt från Vetenskapsrådet 2020
  • Utlysningar

 

WORKSHOP: Getting ready for Horizon Europe, 5 februari

Om drygt ett år lanseras Horizon Europe, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

Med anledning av detta bjuder Grants Office in till en workshop på Linköpings universitet onsdagen den 5 februari. Workshopen leds av Dr. Seán McCarthy från Hyperon Ltd. som har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer designa och implementera strategier kring europeisk forskningsfinansiering.

Under workshopen ges en översikt av Horizon Europes föreslagna struktur, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020. Vi får även lära oss mer om hur det går till att sätta upp ett ramprogram, samt om de politiska, ekonomiska, samhälleliga och tekniska frågor som påverkar dess innehåll.

Dr McCarthy har varit aktiv inom EU:s ramprogram sedan 1980. Han har varit involverad i över 150 europeiska forskningsansökningar, och deltagit i över 60 projekt, varav 16 som koordinator. Numera deltar han inte själv, utan fokuserar på utbildning för organisationer som deltar i ramprogrammen – så som Linköpings universitet.

Missa inte denna unika möjlighet att lyssna till en av de främsta experterna inom forskningsfinansieringsvärlden!

Anmälan sker via följande länk senast 31 januari

Mer information:

Vad: Workshop - Getting Ready for Horizon Europe
När: onsdagen den 5 februari 2020, klockan 09.00-12.30
Var: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Arrangemanget är kostnadsfritt.
Vi bjuder på kaffe/te och macka.

 

Förbered dig inför Vetenskapsrådets utlysningar med Grants Office

I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius. På plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid Linköpings universitet.

Under seminariet går vi igenom viktiga formalia och praktisk information, men ger även tips på hur du på bästa sätt disponerar och formulerar din ansökan. Seminariet riktar sig till alla forskare, oavsett om du sökt bidrag från Vetenskapsrådet tidigare eller inte.

Ska du söka inom medicin & hälsa eller humaniora & samhällsvetenskap rekommenderar vi seminariet på fredag nästa vecka (7 februari) då vi fokuserar mer på just dessa områden. Anmäl dig redan idag (men senast 4/2)!

Har du specifika frågor du vill att vi tar upp på seminariet kan du gärna skicka in dessa i förväg till grantsoffice@liu.se.

Fredag 7 februari 13.00-15.30 på Campus US (Granitsalen, Norra entrén)
Torsdag 5 mars 8.30-11.00 på Campus Valla (TEMCAS, Tema-huset)
Fredag 6 mars 10.00-12.30 på Campus Norrköping (K21, Kåkenhus)

Seminarium: Medicin & hälsa och Humaniora & samhällsvetenskap
När och var? 7 februari 2020, 13.00-15.30 på Campus US (Granitsalen, Norra entrén)

Utlysningarna öppnar 5 februari 2020
Utlysningarna stänger 10 mars 2020

Seminarium: Naturvetenskap & teknik och Utbildningsvetenskap
När och var? 5 mars 2020, 08:30-11.00 på Campus Valla (TEMCAS, Tema-huset)
När och var? 6 mars 2020, 10.00-12.30 på Campus Norrköping (K21, Kåkenhus)

Utlysningarna öppnar 26 februari 2020
Utlysningarna stänger 31 mars

 

Vad händer efter BREXIT?

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innebar de konservativas seger i det brittiska nyvalet att de fick egen majoritet i det brittiska parlamentet. Det ledde i sin tur som väntat till att parlamentet efter årsskiftet röstade igenom utträdesavtalet med EU. Om avtalet ratificeras i dagens omröstning i EU-parlamentet kommer Storbritannien därmed lämna EU på fredag 31 januari med ett avtal. Då träder den så kallade övergångsperioden i kraft, vilken innebär att Storbritannien året ut fortsätter ha samma rättigheter och skyldigheter gentemot EU som i dag. Exempelvis kan brittiska organisationer även fortsättningsvis delta i Horizon 2020 på samma sätt som tidigare, och är garanterade finansiering projekttiden ut för projekt finansierade inom Horizon 2020.

Vad som kommer gälla för kommande ramprogram, Horizon Europe, är fortfarande mycket oklart. Detta och mycket mer förhandlas mellan EU och Storbritannien under den stundande övergångsperioden. Storbritannien har uttryckt sin vilja att associera sig till Horizon Europe, likt Norge och Schweiz. Det skulle innebära att brittiska organisationer deltar i ramprogrammet på samma sätt som organisationer från länder som är medlemmar i EU.

Presentation från EU-kommissionen:

Faktablad från UKRO (UK Research Office):

Faktablad från EUA (European University Association):

  • Briefing: Brexit – what now for universities (Januari 2020)
     

NYTT från vetenskapsrådet 2020

Vetenskapsrådet (VR) presenterade i dagarna mer information om utlysningsåret 2020.

Nytt är bland annat att sökande inom de allra flesta utlysningar ska beskriva om och hur köns- och genusperspektiv är relevant i forskningen.
Från och med 2020 ska du i forskningsplanen motivera hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
Förra året infördes krav på att en datahanteringsplan ska upprättas för alla projekt som VR finansierar. Det gäller för projekt som beviljats från och med 2019. Observera att data-hanteringsplanen inte ska skickas in till VR.
VR informerar även om att de tillsvidare inte kommer utlysa konferensbidrag.

Ska du söka projekt- eller etableringsstöd från Vetenskapsrådet? Missa inte vårt seminarium 7 februari, 5 mars eller 6 mars.

 

Utlysningar

 

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27