Göm menyn

header sept

Här kommer höstens första nyhetsbrev från Grants Office. I detta nummer kan du bland annat läsa om hur folkomröstningen om Storbritanniens utträde ur EU kan påverka deltagare i Horizon 2020 och om nyheterna i den uppdaterade versionen av modellkontraktet inom Horizon 2020. Ni får även stifta bekantskap med vår nya medarbetare Elina Hjertström som ska arbeta specifikt med forskningsstöd gentemot medicinska fakulteten och inom hälsa.

Det är numera obligatoriskt med Open Access-publicering av resultat av forskning med stöd från Horizon 2020, och utvecklingen är liknande bland finansiärer på nationell nivå. Vad innebär Open Access och hur ska man som forskare förhålla sig till det? Missa inte seminariet kring Open Science och Open Data som anordnas av Grants Office och biblioteket 29/9 och 4/10.

PS. Följ oss på Twitter! Vi finns på @LiUGrantsOffice

 

Seminarium: Open Science & Open Data

Både på nationell nivå och EU-nivå ställs nu allt tydligare krav på att forskningsresultat och data ska göras fritt tillgängliga för alla. Inom Horizon 2020 är Open access-publicering med några få undantag nu obligatoriskt för alla peer review-granskade publikationer. En liknande utveckling är på gång även på nationell nivå. Sedan 2010 kräver Vetenskapsrådet och andra svenska forskningsfinansiärer att resultaten av den forskning de finansierar ska finnas fritt tillgängliga för alla. I Sverige håller riktlinjer för Open Access på att tas fram som syftar till att all offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig: artiklar i vetenskapliga tidskrifter och böcker såväl som forskningsdata.

Vad innebär denna utveckling för den enskilda forskaren? Vilken form av stöd finns att få? Vilka är fördelarna respektive riskerna?  I ett öppet seminarium med David Lawrence och Tove Kvarnström, organiserat av Grants Office och Biblioteket, får du svar. Seminariet hålls på engelska.

Platser och tider:
Campus Valla: Kilen på Vallabiblioteket i Hus D, den 29 september klockan 10.15–11.00
Campus Norrköping: Täppan TP56, den 4 oktober klockan 10.15–11.00

Varmt välkomna! Ingen anmälan krävs.

 

Kommissionen presenterar uppdaterat Model Grant Agreement

Under sommaren uppdaterade EU-kommissionen samtliga modellkontrakt inom Horizon 2020 (de så kallade Model Grant Agreement), med ett antal nyheter som kommer att påverka oss i olika stor omfattning.

Den troligtvis största förändringen är att vi kommer att beräkna löner och ”hourly rate” per månad (Art 6.2), istället för senast stängda år som det fungerar idag. Eftersom det inte är tillåtet att byta metod under ett pågående verksamhetsår kan detta träda i kraft först efter årsskiftet, d.v.s. från den 1 januari 2017. Med andra ord måste alla på hela LiU använda en och samma metod under ett och samma år. Ekonomiintendent eller motsvarande på institutionerna (FSIGN/Financial Signatory) har dock möjlighet att implementera detta retroaktivt efter årsskiftet om så önskas.

Idag beräknas antal årliga produktiva timmar individuellt för alla deltagare i projektet. Det är i och med det nya modellkontraktet möjligt för organisationer att istället använda standardiserad årsarbetstid, vilket LiU valt att göra. På så sätt går vi inte miste om de löneökningar som sker kontinuerligt. Den standardiserade årsarbetstiden som ska användas på LiU under 2017 är 1720 timmar/år.

I det dagliga arbetet för den som driver eller medverkar i ett EU-projekt innebär detta i praktiken att vi från och med 2017-01-01 implementerar en förenklad Timesheet, samt beräknar hourly rate per månad genom att dela aktuell månadslön med 1/12 av 1720 timmar.

Ytterligare förändringar av troligtvis mindre betydelse är flexibilitet att flytta summor mellan olika kostnadsslag utan tillägg (så kallade Amendments) (Art 9.2). Detta rör i första hand små och medelstora företag där löner i regel går under unit costs, men nu fritt kan flyttas till real costs vid behov. Dessutom slopas kravet på att skicka in kopior på underlag för etiskt tveksamma frågor som lyfts innan aktiviteten startar. Dessa måste däremot sparas hos organisationen och kunna skickas in till kommissionen vid begäran (Art 34.2).

En översikt över de största förändringarna finns här:
www.ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf

 

Garanterad finansiering för projekt som signerats innan Brexit

Få kan ha missat folkomröstningen som hölls i sommar där britterna röstade för ett utträde ur EU, det så kallade Brexit. Då Storbritannien är ett av de mest framgångsrika länderna inom H2020 skapade beskedet omgående oro runt om i Europa. Vilka följder kommer Brexit få för de som idag medverkar i projekt tillsammans med brittiska universitet och organisationer, eller ämnar samarbeta i framtida projekt? Och inte minst, vilka konsekvenser får det för britterna?

Många frågetecken kvarstår fortfarande, men i augusti publicerades en skrivelse där den brittiska regeringen garanterar finansiering för projekt som signeras innan Storbritannien formellt lämnar EU, oavsett om de pågår efter utträdet eller inte. Exakt när detta sker är svårt att sia om eftersom inget land tidigare valt att lämna EU. Enligt Artikel 50 i Lissabonfördraget som reglerar utträde (och som därmed aldrig tillämpats) har parterna två år på sig att förhandla om detta. Premiärminister Theresa May har meddelat att förhandlingarna om utträdet inte kommer att starta förrän tidigast i slutet av detta år. Så länge Storbritannien är medlem i EU lyder de under EU:s lagar och fördrag, samt har samma fullständiga rätt att söka medel via H2020 som idag.

 

Nya beviljade H2020-projekt

Sommaren avslutades med glädjande besked om att forskare vid LiU beviljats medel för fyra nya projekt inom Horizon 2020, varav två där LiU är koordinator och två där LiU är partner. Förra veckan presenterade European Research Council, ERC, dessutom listan över de som beviljats ERC Starting Grant 2016 och vi kan nu stolt presentera att Feng Gao på IFM är en av mottagarna av detta prestigefulla anslag.

Deadline för nästa ansökningsomgång till ERC Starting Grant är 18 oktober 2016. Starting Grant riktar sig till unga lovande forskare med 2-7 års framgångsrik erfarenhet av forskning efter avklarad doktorsexamen. Besök https://erc.europa.eu/ och/eller kontakta grantsoffice@liu.se för mer information och stöd.

Stort grattis till de som fått finansiering! En lista över samtliga beviljade projekt vid LiU finns på vår hemsida.

 

Medarbetarnytt

Elina Hjertström är sedan 1 september anställd som forskningskoordinator vid Grants Office. Hon kommer i huvudsak att arbeta med EU:s ramprogram för forskning, med fokus på ansökningar och projekt inom Health-området. På tisdagar är Elina stationerad på Campus US (Plan 12 i Hus 511, även kallat Växthuset) och övrig tid sitter hon tillsammans med oss andra på Grants Office i Key-huset på Campus Valla. Tidigare har Elina arbetat som Life Science Specialist på Thermo Fisher Scientific och dessförinnan som projektkoordinator på SciLifeLab i Uppsala. Hon innehar en PhD i medicinsk biokemi vid Uppsala Universitet från 2011.
Elina, välkommen till LiU och Grants Office!

 

Research Professional

Söker du forskningsmedel och behöver tips på för dig nya outforskade finansiärer och utlysningar, eller på ett smidigt sätt vill få påminnelser när det är dags att söka medel från de finansiärer du brukar söka medel från? Då bör du besöka www.researchprofessional.com!

Research Professional är en online-databas med forskningsmedel från hela världen, som du som anställd vid LiU har fri tillgång till.

Vi på Grants Office hjälper dig gärna att komma igång med att hitta forskningsmedel i databasen. Vi erbjuder dessutom introduktioner för exempelvis forskningsgrupper och avdelningar som vi skräddarsyr utifrån era behov och forskningsområden. Kontakta grantsoffice@liu.se för mer information.

 

Utlysningar

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

 

botten


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15