Göm menyn

Grants Office nyhetsbrev, oktober 2017

Header

 

 

 

 

 

Grants Office tour 2017 har avslutats med ett sista stopp på Campus Valla. Den 12 september var det drop-in på Universitetsklubben. Ett tack till alla som kom och ställde frågor! Vi finns naturligtvis tillgängliga för frågor om och kring forskningsfinansiering på grantsoffice@liu.se. Glöm inte att följa oss på Twitter (@LiUGrantsOffice) och att anmäla er till någon av våra ämnesspecifika nätverksgrupper för att på ett smidigt sätt ta del av utlysningar!

 

Go tourGo tour during

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALNYTTKirstin K

Kirstin Kahl är ny ekonom på Grants Office från och med 1 oktober. Fram till årsskiftet är hon på Grants Office femtio procent och övrig tid på IFM.

 

 

KAW RESEBIDRAG HÖSTEN 2017

Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond delar årligen ut resebidrag. Resebidrag kan erhållas av forskare som avlagt doktorsexamen (motsv.) och doktorander. För båda gäller att de vid sista ansökningsdag inte fyllt 40 år och är anställda vid Linköpings universitet. Företräde till bidrag ges till den som avlagt doktorsexamen (motsv.). Den sammanlagda tillgängliga summan är ca 300 000 kr per ansökningstillfälle. Villkor för sökande är aktivt deltagande i vetenskaplig konferens eller besök vid utländskt universitet/institut. Läs mer om ansökan och villkor här, sista ansökningsdag är 30 oktober 2017. 

 

MSCA IF GODKÄNNANDEINTYG

Enligt handläggningsordningen för en H2020-ansökan krävs ett godkännandeintyg. I vanliga förfaranden krävs endast underskrift av prefekt och sökande men ansökningar för Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowship krävs tre underskrifter. Dessa är av prefekt, ansvarig forskare och sökande. Genom ett av prefekt underskrivet godkännandeintyg godkänner institutionen de eventuella kostnader som medfinansiering av ett godkänt H2020-projekt kan medföra. En mall för MSCA IF godkännandeintyg finns nu att hämta på Grants Office hemsida. Du hittar blanketten under LiU Handbook Horizon 2020 och Forms Archive.

 

INFORMATION OM HORIZON 2020 ARBETSPAKETEN 2018-2020

I samband med att arbetspaketen för de två sista åren av Horizon 2020 släpps i oktober anordnas flera informationstillfällen i Europa och nationellt. I Sverige anordnar Vinnova en nationell informationsdag den 25 oktober. Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av att söka forskningsbidrag eller som arbetar med stöd kring forskningsfinansiering. Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag 13 oktober.

En informationsdag om ’Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials’ kommer att anordnas i Bryssel av EASME (European Agency for SMEs) den 8 och 9 november. Seminariet kommer att streamas, länken kommer upp på evenemangets sida ca 48 timmar före start. 

Health Partnering Day 2017
Den 7 december anordnas en informationsdag med partnersök inom området ‘Health, Demographic Change and Well-being’. Upplägget är att intressenter söker partners och experter för projekt inom området och bokar in möten som sedan realiseras under Health Partnering Day i Bryssel.

 

GRANTS OFFICE NÄTVERKSGRUPPER

Forskare eller annan personal med intresse för forskningsfinansiering har möjlighet att få riktad information kring forskningsutlysningar inom sitt ämnesområde direkt till sin inkorg via Grants Offices nätverksgrupper.

Nätverksgrupper inom sju ämnesområden är igång och genom att gå med i någon av dem får du varje fredag ett mail med alla nytillkomna utlysningar inom det området samt information om relevanta evenemang och seminarier. Vill du dessutom spetsa ämnesområdet ytterligare utifrån din specifika forskningsprofil har du möjlighet att göra det.

I dagsläget finns nätverksgrupper inom: Clinical Medicine, Energy, Gender, Mobility, Public Health, Psychology och
Transport. Finns önskemål om nätverksgrupper inom ytterligare områden, tveka inte att höra av dig till grantsoffice@liu.se.

o   Läs mer om våra nätverksgrupper på vår hemsida eller på nätverksgruppernas sida i Research Professional där du även ansluter dig till grupperna. Det är givetvis möjligt att ansluta sig till flera nätverksgrupper.

 

KALENDARIUM

 

UTLYSNINGAR

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant PortalResearch Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

o  Sammanställning av aktuella utlysningar

 

Botten

 

 


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03