Göm menyn

 

nyhet header swe

 

 

 

 

Tiden går fort och det är redan mars, och därmed hög tid för årets första nyhetsbrev från Grants Office.

Under året hoppas vi få träffa många av er, bland annat under Grants Office Tour 2017 där vi i gemensam trupp besöker våra campus. Vi inledde året på Campus US där vi fikade och diskuterade forskningsfinansiering med er forskare. Senare i vår går turnén vidare till Campus Norrköping (20 april) för att sedan hållas på Campus Valla i höst (12 september). Mer detaljer kommer i nästkommande nyhetsbrev samt presenteras löpande på vår hemsida. Hoppas vi ses!

För den som tänkt söka medel från Formas kan vi tipsa om den informationsträff som vi arrangerar tillsammans med Formas här på LiU nu på måndag den 6 mars. Mer info finns nedan.

Glöm inte att följa oss på Twitter (@LiUGrantsOffice) och att anmäla er till någon av våra ämnesspecifika nätverksgrupper för att på ett smidigt sätt ta del av utlysningar och forskningsfinansieringsinformation!

 

INFORMATIONSTRÄFF MED FORMAS 6 MARS

I slutet av februari öppnade Formas årliga öppna utlysning och med anledning av detta anordnar Grants Office tillsammans med Formas en informationsträff här på LiU måndagen den 6 mars.

Agenda:

·       Information om Formas öppna utlysning 2017
Karin Önneby och Kristina Laurell, forskningssekreterare Formas

·       Tips och rekommendationer från en granskare
Professor Stefan Anderberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

·       Erfarenheter från att skriva en forskningsansökan till Formas
Professor Per Jensen, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Tid: Måndag 6 mars, 13.00-15.00
Plats: Planck, Fysikhuset, Campus Valla

Presentationerna hålls på engelska. Ingen anmälan krävs. Varmt välkomna!

o   Mer information

På ett ställe i ett tidigare utskick stod det felaktigt att eventet är på en onsdag, det stämmer alltså inte, utan det är måndag 6 mars som gäller.

 

GRANTS OFFICE TOUR 2017

Under 2017 besöker Grants Office i samlad trupp universitetets samtliga östgötska campus – Campus US (19 januari), Campus Norrköping (20 april) och avslutningsvis Campus Valla (12 september). Ta en kopp kaffe med oss och lär dig mer om exempelvis forskningsdatabasen Research Professional, få tips på hur du utformar en forskningsansökan till Horizon 2020 – eller ta reda på mer om hur vi på Grants Office kan hjälpa just dig.

Mer information kommer, men skriv upp datumen redan nu!

Torsdag 20 april kl. 10.00-12.00 samt 13.30-15.00 på Campus Norrköping
Tisdag 12 september kl. 09.00-12.00 på Campus Valla

 

NYA LÖNEREGLER FÖR H2020-PROJEKT

EU-kommissionen kräver att medverkande i forskningsprojekt inom Horizon 2020 kan verifiera arbetad tid och beräkna personalkostnader. Med anledning av detta har Linköpings universitet beslutat att samtliga projekt beviljade inom Horizon 2020 ska använda sig av 1720 timmar som årlig produktiv tid i sin rapportering från och med 1 januari 2017. Då övergången till 1720 timmar trädde i kraft vid årsskiftet innebär det att projekt med en rapporteringsperiod som påbörjats 2016 och slutar 2017 måste använda två olika metoder i detta initiala övergångsskede, nämligen actual productive hours för perioden innan 2017 och den nya 1720 timmarsstandardiseringen för perioden efter 1 januari 2017.

Det nya beslutet medför att vi får en mer enhetlig och konsekvent rapportering med en årsarbetstid som inte kan ifrågasättas av EU-kommissionen vid en revision. Redovisningen av arbetstid för personal som inte arbetar heltid eller inte har arbetat ett fullt år blir dessutom mer flexibel, då vi får tillämpa pro rata av tiden.

I Grants Office nyhetsbrev från september 2016 berättade vi att universitetet efter årsskiftet skulle övergå till att beräkna löner per månad istället för senast stängda år. Detta är inte längre aktuellt då kommissionen har tydliggjort att metoden inte är att föredra. Att beräkna timlön utifrån senast stängda bokslutsår istället för att utgå från månadslön är dessutom enklare, vilket därmed minskar risken för fel.

För projekt beviljade utanför ramprogrammet Horizon 2020, som t ex FP7, gäller andra regler och dessa kommer därför hanteras på precis samma sätt som tidigare.

o   Läs ”Beslut om redovisningsmetod för lönekostnad per timme, inklusive sociala avgifter, inom the European Union Framework Programme for Research and Innovation, Horizon 2020”, DNR LiU 2016-02690 i sin helhet

o   Annotated Model Grant Agreement

 

INGEN ÅTERRAPPORTERING I PRISMA FÖRRÄN TIDIGAST APRIL-17

I det senaste nyhetsbrevet nämnde vi att all återrapportering till Vetenskapsrådet, Formas och Forte efter årsskiftet skulle ske i Prisma. Då utvecklingsarbete fortfarande kvarstår har man valt att vänta något med lanseringen. Det nya målet är att öppna
rapporteringsfunktionen i april 2017. Det innebär att de bidrag som enligt villkor ska rapportera tidigare än så får en framskjuten rapporteringsdeadline. Projektledare och ekonomer (eller motsvarande) som ska rapportera kommer i god tid före deadline att få besked från respektive finansiär om vilka datum som gäller.

Notera att inte alla bidrag ska rapporteras via Prisma. Kort sammanfattat ska bidrag som beviljats före 2015 (VR) respektive före 2016 (Formas) rapporteras på samma sätt som tidigare år, dvs. via blankett respektive Formas Direct. Bidrag som beviljats senare eller kommer från Forte ska rapporteras via Prisma. På finansiärernas hemsidor finns mer information om vilka uppgifter som kommer begäras in samt hur ofta det ska ske. Information om rapportering i Prisma finns även på Grants Office hemsida.

Projektledaren har tillgång till bidraget sedan tidigare och behöver inte bjuda in ansvarig ekonom (eller motsvarande) till bidraget, utan det sker centralt på LiU. Rapportörer får tillgång till rapporteringsformulär först när rapporteringen öppnar i Prisma. När det är dags för den vetenskapliga återrapporteringen av ett bidrag får projektledaren ett mail från Prisma med instruktioner.

o   Prismas användarstöd, rapportering

o   Prismainformation på Grants Office hemsida

 

NYA BEVILJADE EU-PROJEKT

Sedan årsskiftet har EU-kommissionen beviljat medel för ytterligare två projekt vid LiU.

Det första är inom Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowship (MSCA IF), ett H2020-program vars syfte är att stödja erfarna forskare från hela världen som under en period vill bedriva forskning på ett universitet, forskningscenter eller företag i ett annat land.
Inom ramen för projektet TinPSC (Towards Stable and Highly Efficient Tin-based Perovskite Solar Cells) ska dr Feng Wang, som tidigare varit verksam vid The Chinese University of Hong Kong, spendera två år vid LiU för att tillsammans med kollegorna på IFM utveckla användandet av materialet perovskit i solceller. Handledare är professor Feng Gao vid IFM som i och med detta har tre beviljade projekt inom Horizon 2020 – ett ERC Starting Grant (SHINING) och ett MSCA RISE (PEOPLE).

Kommande utlysning för MSCA-IF öppnar 11 april och stänger 14 september i år.
Läs mer om MSCA IF här: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en.

I februari kom beskedet om årets andra beviljade EU-ansökan, då inom Euratom som är ett kompletterande ramprogram till H2020 med fokus på  säkerhet och skydd i anknytning till kärnkraft och radioaktivitet. Projektet, där LiU är partner, går under akronymen IL TROVATORE (Innovative cladding materials for advanced accident-tolerant energy systems) och har till syfte att  bidra till säkrare kärnenergi genom att identifiera kapslingsmaterial som klarar olyckor på ett bättre sätt än vad som är möjligt med de material och metoder som används idag. Ansvarig forskare på LiU är Per Eklund på IFM.

 

ANMÄL DIG TILL GRANTS OFFICE NÄTVERKSGRUPPER!

Som vi nämnde i fjolårets sista nyhetsbrev har du som forskare nu möjlighet att gå med i någon av Grants Office nätverksgrupper. Nätverksgrupperna är ämnesspecifika och hjälper dig att få riktad information om relevanta seminarier och utlysningar. Utlysningarna hämtas från finansieringsdatabasen Research Professional och skickas direkt till din e-post.

Det finns i dagsläget sju nätverksgrupper:
Transport
Energy
Mobility (forska utomlands)
Public Health
Clinical Medicine
Gender
Psychology

Mer information finns på vår hemsida.

Skicka ett mail till grantsoffice@liu.se och specificera vilken nätverksgrupp du är intresserad av. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill att vi sätter upp ytterligare grupper.

 

KALENDARIUM

Måndag 6 mars 13.00-16.00 
Informationsträff med Formas med anledning av den årliga öppna utlysningen
Planck, Fysikhuset, Campus Valla

Tisdag 28 mars 13.00-15.00
Informationsträff kring rapportering i Prisma
(För rapportörer och kontaktpersoner)
Planck, Fysikhuset, Campus Valla

Torsdag 20 april 10-12, 13.30-15
Grants Office Tour 2017
på Campus Norrköping
K24, Kåkenhus på förmiddagen
B342, Bomullsspinneriet på eftermiddagen

Måndag 29 maj – Tisdag 30 maj
Europa Media training course: H2020 Master of finance and administration
(Kursen har ett begränsat antal platser, varje institution ansvarar för att bjuda in deltagare)
Didacticum (29/5) & TEMCAS (30/5), Campus Valla

Tisdag 12 september 09.00-12.00
Grants Office Tour 2017 på Campus Valla
Universitetsklubben, Campus Valla

 

MALL FRÅN KOMMISSIONEN ANGÅENDE KOMMUNIKATION

Förra veckan skickade EU-kommissionen ut ett mail till samtliga deltagare i beviljade Horizon 2020-projekt. Som vi nämnt tidigare är kommunikation kring EU-projekt något som blivit allt viktigare, och mailet handlade just om detta. Förutom en del användbara länkar kring kommunikation innehöll mailet även konkreta tips för den som använder Twitter för att sprida information om sitt projekt. Kontakta oss gärna om du förlagt mailet.

 

ANSÖK OM PUBLICERINGSBIDRAG FÖR FP7-PROJEKT SENAST 30/4

Sedan ett par år tillbaka har det varit möjligt för deltagare i FP7-projekt att söka bidrag för open access-publicering via OpenAIRE FP7 post-grant pilot. OpenAIRE är ett EU-finansierat projekt med syfte att stödja implementeringen av open science i Europa. Efter sista april i år är det inte längre möjligt att söka finansiering från projektet.

För att vara berättigad medel krävs att ansökan till OpenAIRE skickas in inom två år från det att projektet avslutats samt att kostnaderna för publicering har uppstått efter det att projektet avslutats. OpenAIRE finansierar endast tre publikationer per projekt och då inkluderas forskningsartiklar, monografier, bokkapitel och konferensbidrag.

·       Läs mer och ansök

 

UTLYSNINGAR

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant PortalResearch Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

o   Sammanställning av aktuella utlysningar

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01