Göm menyn

 
                                                                                                   Maj 2015
 

Research Professional

Du vet väl om att LiU har en prenumeration på finansieringsdatabasen Research Professional? Research Professional är en databas där du kan hitta utlysningar för forskningsmedel från hela världen, inklusive Sverige. Databasen rymmer över 8000 utlysningar, stora som små. Du får ut mest av Research Professional genom att skapa ett personligt konto. Då kan du spara sökningar och prenumerera på skräddarsydda nyhetsbrev och information om specifika utlysningar eller forskningsområden. På vår hemsida kan du ladda hem informationsmaterial och instruktioner för hur du lättast kommer igång. På campus når du Research Professional via www.researchprofessional.com. Befinner du dig utanför campus kommer du åt databasen via www.liu.se/go eller via ditt personliga konto i Research Professional.

Research Professional

 


 

Vad tycker du? Vi vill gärna veta vad du som användare tycker om Research Professional. Hör gärna av dig med synpunkter, kommentarer och önskemål till grantsoffice@liu.se.

 

 

Prisma

I januari i år lanserades den omtalade ansökningsportalen Prisma i Sverige. Samtliga ansökningar till Vetenskapsrådet och Forte går numer via portalen, och ytterligare finansiärer förväntas ansluta framöver. Inledningsvis fanns stora tekniska problem med Prisma. Trots att systemet fortfarande har vissa brister är ändå merparten av de större problemen justerade idag. Uppdateringar och förbättringar av systemet pågår ständigt. På Grants Office hemsida hittar du den senaste informationen om Prisma. Där finns även diverse instruktioner, kontaktuppgifter och annat matnyttigt. Samtliga institutioner vid LiU har en eller flera kontaktpersoner för Prisma som forskare och administratörer kan vända sig till för hjälp och stöd. En lista över vem eller vilka som är kontaktpersoner på just din institution återfinns på vår hemsida. 

Prisma

 

http://www.prisma.research.se
prisma@liu.se

 

 

Utfall i Horizon 2020

Horizon 2020

Linköpings Universitet har fått 22 beviljade projekt inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon 2020. Av dessa koordineras två projekt av LiU.

Projekten har sin tillhörighet i vitt skilda forskningsområden och med representation i samtliga tre pelare av Horizon 2020; Excellent Science 10 st projekt, Industrial Leadership 6 st projekt och Societal Challenges 6 st projekt.

I Excellent Science har LiU erhållit 8 st Marie Sklodowska-Curie projekt. I Industrial Leadership har LiU tre projekt vardera inom områdena Information and Communication Technologies, Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology. I pelaren Societal Challenges har LiU två projekt vardera inom Health och Transport.

Nio av LiUs institutioner har i dagsläget H2020 projekt. Flest projekt har ISY (5 st) och IFM (4 st).

 

Grants Office nätverk för administrativa och ekonomiska frågor

Sedan flera år driver Grants Office ett nätverk med fokus på administrativa frågor för LiUs administratörer och ekonomer. Nätverket ska upprätthålla och öka kunskapen om administrativa frågor som rör EU-projekt i syfte att upprätthålla ett effektivt stöd. 

Nätverket för administrativa och ekonomiska frågor inom EU finansierad forskning har nästa möte tisdag 9/6 kl 10-12 i TemCas hus T.

För att anmäla sig skickas ett mail till marten.rosander@liu.se. Nyanställda administratörer och ekonomer som ska jobba med EU-projekt i någon form uppmanas att kontakta Mårten Rosander på Grants Office.

 

Informationsmöte om Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering

Den 2 juni bjuder Vinnova in till ett informationsmöte om utlysningen Utmaningsdriven innovation – steg  1 initiering. De bjuder även in till ett dialogmöte där du får träffa handledare och samtala om projektet. 

Här kan du läsa hela inbjudan.

 

Viktigt att kontrollera aktuella sanktioner

När forskningsprojekt eller -samarbeten inleds tillsammans med internationella partners, rekommenderar Grants Office att man kontrollerar om det finns sanktioner mot någon av partnerländerna. Det gäller framför allt om forskningen gäller produkter eller teknik med dubbla användningsområden (civilt och militärt).

Om det finns sanktioner och forskningen gäller produkter eller teknik med dubbla användningsområden bör man ta kontakt med universitetets juristenhet för att undersöka vilka regler som gäller och om några åtgärder bör vidtas.

På Regeringskansliets hemsida finns en aktuell lista över internationella sanktioner, samt mer information om sanktioner: www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner

För att ta kontakt med juristenheten kan du skicka din fråga till: avtalsgranskning@liu.se.

                                                                                           

Sammanställning av FP7

2013 avslutades EU:s sjunde ramprogram (FP7) där LiU medverkade i över 120 projekt. Grants Office har nu sammanställt universitetets medverkan i en publikation där vi ger en översikt över ramprogrammet i allmänhet och på LiU i synnerhet. Dessutom beskrivs samtliga projekt som fått medel från FP7 här på universitetet. Boken kommer att finnas tillgänglig både i tryckt och elektronisk form innan sommaren.

FP7
 

 

Drafts Horizon 2020

Ett bra sätt att få förhandsinformation kring kommande calls inom Horizon 2020 är att besöka blankettarkivet (Forms Archive) på Grants Office hemsida. I mappen Drafts återfinns utkast på kommande utlysningstexter.

I höst kommer kommissionen att släppa definitiv information kring de calls som gäller för de närmsta två åren. Håll utkik på vår hemsida för mer information.

 

Kommande deadlines för ERC HT 2015 och 2016

I de preliminära uppgifter som cirkulerar så framgår det att EU-kommissionen planerar att förändra årscykeln för ERC. I dagsläget planeras följande deadlines:

- Starting Grants: november 2015

- Consolidator: Grants februari 2016

- Advanced Grants: september 2016

Grants Office planerar att hålla ett seminarium för Starting Grants i början av september. Vi återkommer med mer detaljerad information.

 

 

Prenumeration

Prenumenera på nyhetsbrevet

Avsluta prenumeration

 

www.liu.se/go | grantsoffice@liu.se


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24