Göm menyn

Header Juni

Hej,

I år kom sommarvärmen direkt efter snösmältningen – men nu är det onekligen sommar på riktigt.

Under våren har vi haft nöjet att gästa fikarum på Campus US och på Campus Norrköping. I höst utökar vi till Campus Valla då vi under ett par timmar finns på plats redo att besvara era frågor kring forskningsfinansiering. Är du intresserad av att vi ska besöka just ditt fikarum? Kontakta Grants Office (grantsoffice@liu.se).

Förra veckan anordnade vi tillsammans med LiU Junior Faculty två välbesökta seminarier på Campus US och på Campus Valla med fokus på finansieringsmöjligheter för forskare i början av sin karriär. Förutom information från Grants Office om bland annat Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA), European Research Council (ERC) och Research Professional fick vi höra forskaren Dominic Wright berätta om sina erfarenheter från att söka och beviljas anslag från ERC. Han delade med sig av många intressanta och användbara tips till den som tänkt söka något av dessa prestigefulla anslag. Samtliga presentationer finns på vår hemsida:

 

Trevlig sommar!

Ps. Glöm inte att följa oss på Twitter! (@LiUGrantsOffice)

 

Innehåll:

 

I korthet...

Brokerage for Health, Oslo 3-4 september
Söker du partners inom SC1 (Horizon 2020 Societal Challenges 1: Health, demographic change and wellbeing)? Den 3-4 september anordnar Health NCP Net 2.0, norska Forskningsrådet och Innovasjon Norge ett så kallat Brokerage event i Oslo. Det är ett bra forum för att hitta potentiella partner och dessutom få information om kommande utlysningar inom SC1. Anmälan stänger 15 augusti eller när alla platser är fyllda.

Budget för Horizon Europe
Förra veckan presenterade EU-kommissionen budgeten för det kommande ramprogrammet Horizon Europe, som tidigare gick under arbetsnamnet FP9. Förslaget ligger på totalt €100 miljarder, vilket är cirka €20 miljarder mer än budgeten för Horizon 2020. Men ännu finns det gott om medel kvar att söka från Horizon 2020, som pågår till och med år 2020.

 

Stort banbrytande EU-anslag till LiU-forskare

För första gången sedan Horizon 2020 startade 2014, beviljades LiU tidigare i vår ett FET OPEN-anslag. Bakom ansökan ligger forskare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som studerar elektroniska växter.

Med projektet HyPhOE vill man utveckla avancerade biohybridsystem baserade på fotosyntetiska organismer i smarta material och utrustning, och på så sätt skapa en revolutionerande symbios mellan fotosyntetiska organismer och teknologi.

Eleni Stavrinidou är projektets koordinator, och konsortiet består av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt från franska och italienska universitet och forskningsinstitut som tillsammans bidrar med expertis inom en rad olika ämnesområden som exempelvis kemi, materialvetenskap, växtbiologi och ekologi. Sara Strömberg, forskningskoordinator på Grants Office har bistått i ansökan och kommer även vara inhyrd som projektledare i projektet.

Projektet ska pågå i tre år och den totala finansieringen från EU är drygt 3 311 110 € varav LiU:s del uppgår till knappt 1 084 000 €.

Future and Emerging Technologies (FET) Open är en del av Horizon 2020 och stödjer visionär forskning med syfte att skapa ny framtida teknologi. Beviljandegraden är låg då endast drygt 2 procent av de inskickade ansökningarna får finansiering, vilket kan sättas i relation till de knappt 13 procent som beviljas medel inom hela H2020. För att fler ansökningar ska kunna beviljas kommer budgeten för FET OPEN att ökas under återstoden av Horizon 2020.

Nästa utlysning från FET Open (Challenging Current Thinking) stänger 24 januari nästa år. Läs mer på Horizon 2020:s webbplats eller kontakta grantsoffice@liu.se för mer support.

Artikel från LiU.se:

 

LiU del av beviljade europeiska forskarnätverk

Juni inleddes med glädjande besked om att fyra forskare vid LiU beviljats medel inom Horizon 2020. De är samtliga så kallade Marie Skłodowska Curie Actions European Training Networks (MSCA ITN-ETN). Medel från Marie Skłodowska Curie Actions möjliggör för forskare att vara verksamma i ett annat land eller inom exempelvis ett företag under en period för att få erfarenhet av olika arbetsmiljöer och samtidigt bredda eller fördjupa sin kompetens. LiU kommer agera värdinstitution i de beviljade projekten.

Titel: Appearance Printing, European Advanced Research School (ApPEARS)
Ansvarig forskare vid LiU: Daniel Nyström, Universitetslektor vid ITN

Titel: Innovative Network for Training in wAter and Food QUality monitoring using Autonomous SENSors and IntelligEnt Data Gathering and Analysis (AQUASENSE)
Ansvarig forskare vid LiU: Magnus Willander, Professor Emeritus vid ITN

Titel: Biosensing with ORGanic ElectronicS (BORGES)
Ansvarig forskare vid LiU:: Daniel Simon, Universitetslektor vid ITN

Titel: The European Training Network on lnformal Care (ENTWINE)
Ansvarig forskare vid LiU: Gerhard Andersson, Professor vid IBL

Nästa ansökningsomgång av MSCA ITN stänger 15 januari 2019. Kontakta gärna forskningskoordinator Agneta Jansson (agneta.jansson@liu.se), som är vår expert inom MSCA, för stöd om du tänker söka.

 

GDPR är här

Det var nog ingen som missade införandet av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som från och med den 25 maj ersätter personuppgiftslagen (PUL).  Även om likheterna mellan PUL och GDPR är många innebär den nya dataskyddslagen vissa förändringar i hur personuppgifter ska hanteras inom forskning. Huvudsyftet med lagen är att registrerade personer, som exempelvis personer som ingår i forskningsstudier, ska få ökade rättigheter. Några av de grundläggande principerna för den som hanterar personuppgifter är att bara behandla de uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet samt att alltid göra en riskbedömning vid insamling av personuppgifter. I enlighet med den nya lagen har det på LiU utsetts så kallade Dataskyddsombud (Data Protection Officers) som har till uppgift att informera, ge råd samt övervaka att regelverket efterlevs på universitetet. Det är numer ett krav att ange information om Dataskyddsombud i Horizon 2020 Grant Agreement. LiU:s Dataskyddsombud är Anna Süpke och Johannes Hassmund.

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

  • Årssammanställning av utlysningar 2018-2019
  • Dagsaktuella utlysningar

Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24