Göm menyn

Grants Office nyhetsbrev juni 2017

Header

 

 

Tiden att skriva och konkretisera de stora ansökningarna är nu, både Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships och ERC Advanced Grant stänger efter sommaren. 2017 års utlysning av ERC Advanced Grant öppnade den 16 Maj. ERC Advanced Grants är för excellenta forskare som är etablerade och kan uppvisa banbrytande forskning. Om du är en av dem som ansöker, se till att ladda hem den senaste versionen av instruktionerna som kom den 16 maj, där små ändringar tillkommit. Sista ansökningsdagen för ERC Advanced Grant är den 31 augusti. Läs mer på European Research Councils hemsida.

Glöm inte att följa oss på Twitter (@LiUGrantsOffice) och att anmäla er till någon av våra ämnesspecifika nätverksgrupper för att på ett smidigt sätt ta del av utlysningar och forskningsfinansieringsinformation! I dagsläget finns nätverksgrupper inom: Clinical Medicine, Energy, Gender, Mobility, Public Health, Psychology och Transport. För anmälan och om det finns önskemål om nätverksgrupper inom ytterligare områden, hör av dig till grantsoffice@liu.se.

 

Innehåll

Sista ansökningsdag för MSCA IF i september

Kommissionen uppmärksammar kravet på open access

Återrapporteringen har öppnat i Prisma

LiU utlyser medel för nyttiggörande av forskningsresultat

Kalendarium

Utlysningar

 

Sista ansökningsdag för MSCA individual fellowship i september

Det är hög tid att se över sin ansökan till Indicvidual Fellowship inom Marie sklodowska-Curie åtgärderna. Sista ansökningsdag för individuella stipendier är den 14 september. Utlysningen är för forskare med doktorsexamina och baseras på internationell rörlighet. Inom utlysningen kan sökande välja att söka en typ av stipendium. De olika områdena under European Fellowships är: Standard (EF-ST), Career restart (EF-CAR), Reintegration (EF-RI) och Society and Enterprise (EF-SE). Den sistnämnde kräver icke-akademisk sektor som värd. Utöver European Fellowhips finns även Global Fellowships.

Europeiska kommissionens guide för sökande hittar du här.

Klicka här för att se webb-seminarium om sökandeprocessen (av Swiss Euresearch).

Kommissionen uppmärksammar krav på open access inom horizon 2020

Halvtidsutvärderingen av Horizon 2020 är i full gång och i samband med utvärderingen har kommissionen gått ut med en uppmaning till alla deltagare om att resultat från ett H2020 projekt skall finnas tillgängligt under open access. Inom Horizon 2020 är open access publicering utgångsläget och alla deltagare har förbundit sig till att göra forskningen tillgänglig. Forskningsresultaten skall alltså finnas tillgängliga online, utan kostnad.

Kommissionen vill uppmärksamma att forskare kan välja mellan green eller golden access. Green access innebär att forskare ser till att en accepterad artikel sparas fullt tillgänglig i ett arkiv. Linköpings universitets elektroniska publiceringsdatabas DiVA är ett exempel på ett sådant öppet arkiv. Open access enligt golden access tillgång innefattar att en artikel publiceras fullt tillgänglig på tidskriftens eller utgivarens webbsida. Enligt kommissionen är 68 procent av artiklar publicerade inom H2020 nu öppet tillgängliga, de flesta enligt green-princip.

Läs mer om open access-obligatoriet inom Horizon 2020 på Grants Office hemsida och hos kommissionen.

 

Återrapportering öppen i prisma

Formulären för återrapportering i Prisma öppnades måndag den 22 maj. Information om att rapporteringen skall in via Prisma skickas automatiskt till ansvarig forskare och ekonom kopplade till de bidrag som är återrapporteringsskyldiga. Datumen för inskickande av rapporten är följande för de olika finansiärerna:
 

Vetenskapsrådet: 28 september

Forte: 31 augusti

Formas: i höst, exakt datum kommer

På respektive finansiärs webbsida finns mer information om vad som skall ingå i återrapporteringen.
 

LiU utlyser medel för nyttiggörande av forskningsresultat

Linköpings universitet startar upp ett pilotprogram under 2017 för spridning och nyttiggörande av forskningsresultat. Programmet går under namnet Verifiering för nyttiggörande, VFN, och forskare kan söka upp till 50 000 SEK för att göra forskningsresultat tillgängliga för andra än den akademiska världen. Exempel på aktivitet som kan bekostas med VFN är deltagande i branschkonferenser och anordnande av seminarier eller workshops. Sista ansökningsdag är 9 juni.

Läs mer om VFN här.

 

Kalendarium

Tisdag 12 september 09.00-12.00
Grants Office Tour 2017 på Campus Valla
Universitetsklubben, Campus Valla

 

UTLYSNINGAR

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant PortalResearch Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

o   Sammanställning av aktuella utlysningar


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27