Göm menyn

headfeb18

 

 

 

 

 

 

Hej!

Nytt år innebär nya möjligheter till forskningsfinansiering! Databasen Research Professional är ett ypperligt verktyg för att hitta och strukturera upp årets intressanta utlysningar. De har dessutom lanserat en ny funktion med fokus på hur bra forskningsansökningar skrivs.

I år har vi även valt att göra en årssammanställning över utlysningar från Horizon 2020 och de större svenska finansiärerna för att ni på ett smidigt sätt ska kunna ha koll på vad som kommer under året. Ni hittar den på vår hemsida och den kommer uppdateras relativt regelbundet. Kontakta oss gärna om du saknar någon specifik finansiär!

Glöm inte att följa oss på Twitter (@LiUGrantsOffice) och tveka inte att kontakta grantsoffice@liu.se om du behöver hjälp eller stöd kring forskningsfinansiering.

Innehåll:

 • Personalnytt
 • Vetenskapsrådet informerar
 • Vad händer i Prisma?
 • Rekordmånga LiU-forskare intresserade av MSCA
 • Utveckla din finansieringsstrategi med hjälp av Research Professional
 • Kalendarium
 • Kurs från Vinnova 17/4
 • Amerikanska finansiärer
 • Nytt godkännande av villkor
 • Utlysningar

 

PERSONALNYTT

Efter nyår arbetar vår ekonom Kirstin Kahl heltid här på Grants Office. Dessutom är kommunikatör Tove Kvarnström (undertecknad) åter på plats efter avslutad föräldraledighet. Susanna Lönnqvist som vikarierat som kommunikatör finns kvar i gruppen i form av kommunikationsstöd på deltid gentemot forskningsprogrammet WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program). Avslutningsvis har Mårten Rosander (finansiell koordinator) och Bohdan Sklepkovych (science writer), som bägge arbetat på Grants Office i många år, slutat hos oss för nya äventyr inom och utanför universitetet. Just nu pågår rekryteringen av en ny science writer och en forskningskoordinator med ansvar för bland annat Marie Skłodowska-Curie Actions.

En förteckning över oss alla hittar du på här.  Är du osäker på vem av oss du ska kontakta kan du alltid vända dig till vår funktionsadress grantsoffice@liu.se.

 

VETENSKAPSRÅDET INFORMERAR

Utlysningsåret för de svenska forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte och Formas är i full gång. Med anledning av det arrangerade de en informationsträff för forskningsrådgivare i slutet av februari där de presenterade årets nyheter. Vetenskapsrådet beskrev bland annat beredningsprocessen av ansökningar och gav en genomgång av de generella och särskilda villkor som finns för deras bidrag.

 • Presentationerna finns för nedladdning här

Vetenskapsrådets stora utlysningar för projektbidrag öppnar 14 februari (HS, KF, MH) respektive 7 mars (NT, UV, UF), och stänger 20 mars respektive 10 april. Nytt för i år är att konsolideringsbidrag, som riktar sig till forskare med en 7-12 år gammal doktorsexamen, ska sökas i två steg. Bidraget får inte täcka sökandes egen lön, med undantag för ansökningar inom humaniora & samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap, där maximalt 50 % lönen kan finansieras. Det är möjligt att söka projektbidrag samtidigt, men sökande måste avstå det ena om bägge skulle beviljas. Forskare som söker etableringsbidrag (2-7 år sedan PhD) får däremot inte söka projektbidrag samtidigt, men bidraget får täcka lön för den sökande. Bidrag till forskningsmiljöer inom en rad områden öppnar även under året. Observera att det endast går att söka medel inom ett område. Läs mer om årets utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida.

Från och med i år måste alla forskare som söker medel från Vetenskapsrådet intyga att de inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag. Prefekt intygar i sin tur i samband med signering att forskaren inte fällts för oredlighet i forskning på LiU.

På den systemtekniska sidan kan nämnas att Vetenskapsrådet, förutom vidare utveckling av Prisma (läs mer nedan), i fjol lanserade en chattfunktion på sin hemsida för snabb och personlig hjälp både kring ansökningars innehåll och teknisk support. Under 2018 kommer Vetenskapsrådet dessutom att presentera en ny och förbättrad webb. Håll utkik på www.vr.se.

 

VAD HÄNDER I PRISMA?

Under 2017 genomfördes flera uppdateringar av Prismasystemet som hanterar ansökningar till och bidrag från Vetenskapsrådet, Formas och Forte. Förutom att diverse buggar rättades till kom den ekonomiska återrapporteringen igång, vilket tycks ha fungerat smidigt överlag här på universitetet och i resten av landet. En annan funktion som lanserades under året var nedladdningshanteraren som underlättar hämtning av dokument i Prisma. De som signerar i systemet har nu tillgång till institutionens ansökningar och bidrag även efter att de signerats, och det framgår dessutom vem som signerat ett dokument. Utvecklingsarbetet fortsätter på flera håll i systemet även detta år.

För ansökningar till Vetenskapsrådet gäller även fortsättningsvis att publikationslista ska bifogas som PDF. Däremot har man skärpt riktlinjerna för hur dessa ska se ut. För sökande är det max fem sidor som gäller, och för medverkande forskare endast en sida. Utförligare info finns i respektive utlysningstext. På längre sikt är målet att publikationer ska läggas in direkt i Prisma, på liknande sätt som Formas och Forte har det idag. Eftersom VR kräver in längre publikationslistor kommer detta inte ske förrän en automatiserad publikationshanterare finns tillgänglig i Prisma.

Tove Kvarnström återtar nu huvudansvaret för LiU:s konto i Prisma. Kirstin Kahl utgör tillsammans med Marie Sigvardsson från Planerings- och ekonomienheten resterande del av organisationskontot vid LiU. Du når oss alla tre via prisma@liu.se.

 

REKORDMÅNGA LIU-FORSKARE INTRESSERADE AV MSCA

När årets utlysning för Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks (MSCA ITN) stängde i januari hade LiU inkommit med hela 32 ansökningar. Det gör denna utlysning till den hittills enskilt mest sökta inom Horizon 2020 på LiU. I dagsläget har forskare vid LiU skickat in drygt 500 ansökningar totalt till hela ramprogrammet.

MSCA ITN finansierar internationella forskarskolor och rekrytering av utländska doktorander inom alla vetenskapliga ämnesområden med ett konsortium som ska bestå av partners från både akademi och näringsliv från minst tre olika länder. Nästa utlysning inom MSCA ITN öppnar 13 september i år och stänger 15 januari nästa år.

Sedan starten av Horizon 2020 har Marie Skłodowska-Curie Actions varit mest populära programmet vid LiU och utlysningar inom ITN de klart mest sökta. Samma mönster återfinns bland de beviljade projekten på LiU – MSCA är det program med flest beviljade bidrag och nästan uteslutande är alla dessa inom ITN. MSCA var populärt redan under föregående ramprogram (FP7) och utgjorde då drygt en fjärdedel av alla beviljade projekt vid LiU, med en majoritet av dessa inom just ITN. Flest beviljade projekt på LiU under FP7 fanns inom Information and Communications Technologies (ICT), men i nuvarande ramprogram har endast ett fåtal projekt ännu beviljats inom detta område. Det är dock det fjärde mest sökta området inom Horizon 2020 på LiU.

 

UTVECKLA DIN FINANSIERINGSSTRATEGI MED HJÄLP AV RESEARCH PROFESSIONAL

Som anställd vid LiU har du tillgång till finansieringsdatabasen Research Professional som rymmer utlysningar från över 8000 svenska och utländska forskningsfinansiärer. Du kan prenumerera på utlysningar utifrån din forskarprofil och ditt specifika forskningsområde vilket ger dig smidig information kring relevanta utlysningar direkt till din epost. Grants Office hjälper gärna dig, från enskild forskare till hela avdelningar, att komma igång och få ut det mesta av Research Professional. Hör av er till grantsoffice@liu.se.

Sedan januari är det möjligt att via Research Professional ta del av guider kring exempelvis impact i forskningsansökningar och råd för unga forskare som söker forskningsmedel. Det finns även artiklar där exempelvis forskare som beviljats forskningsmedel delar med sig av sina bästa framgångsrecept. Den nya funktionen heter Funding Insight Europe och ligger under ”Funding” i huvudmenyn i Research Professional. Precis som med nyhetsartiklar, utlysningar och sökningar går det att prenumerera på utvalda artiklar inom Funding Insight Europe och att dela dem med kollegor via mail eller inom en nätverksgrupp.

 

KALENDARIUM

Torsdag 8 februari
Seminarium om Horizon 2020 för medarbetare på TEMA

Tisdag 27 mars
Workshop om Horizon 2020 och FP9.
Arrangör: Medtech4Health, Swelife och LiU Innovation
Plats: Campus US
Mer information kommer.

 

Kurs från Vinnova: Hur skriver jag en konkurrenskraftig ansökan?

Den 17 april anordnar Vinnova en heldagskurs för forskare som vill lära sig mer om hur man skriver en framgångsrik ansökan till Horizon 2020. Anmälan och mer information finns på Vinnovas hemsida.
Anmälan stänger 12 april. Samma kurs hålls i mitten av februari, men det tillfället är redan fulltecknat. Tänk alltså på att anmäla dig i god tid om du vill försäkra dig om en plats.

 

Amerikanska finansiärer

Har du tänkt söka forskningsmedel från National Institutes of Health (NIH) eller andra amerikanska finansiärer? Kontakta i så fall grantsoffice@liu.se för inloggningsuppgifter till de aktuella ansökningsportalerna. Skapa inga nya konton, utan använd alltid universitetets gemensamma officiella konton.

 

Nytt Godkännande av villkor

Ett uppdaterat Godkännande av villkor för deltagande I EU-finansierat forskningsprojekt finns nu tillgängligt i Grants Office blankettarkiv.

Detta dokument ska enligt LiU:s handläggningsordning för forskningskontrakt med EU-kommissionen (LiU–2014–00837) alltid fyllas i innan en forskare söker medel från Horizon 2020 och andra EU-finansierade program. När sökande och prefekt skrivit under ska det diarieföras på institutionen och en inskannad kopia skickas till grantsoffice@liu.se

 • Ladda ner dokumentet Godkännande av villkor för deltagande i EU-finansierat forskningsprojekt

 

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

 • Årssammanställning av utlysningar 2018
 • Dagsaktuella utlysningar

Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-14