Göm menyn

Nyhetsbrev_header_nyGrants Office nyhetsbrev utkommer i mailform tre gånger årligen och sammanfattar de viktigaste nyheterna kring nationell och internationell forskningsfinansiering.

Hemsida: www.liu.se/go
Kontakt: grantsoffice@liu.se

 

Har du tänkt söka ERC AdG 2016?

Torsdagen den 24 maj öppnar European Research Council (ERC) upp för ansökningar till Advanced Grants (AdG) för 2016 med planerad ansökningsdeadline torsdag 1 september 2016 klockan 17.00.

Advanced Grants riktar sig till framstående forskare som utfört betydande forskningsinsatser under de senaste tio åren och som avser att utföra banbrytande forskning med hög risk/hög vinst. De individuella bidragen är på upp till 2,5 miljoner euro under en period på fem år.

ERC AdG 2016 har en total budget på 540 miljoner euro och sammanlagt förväntas 235 projekt bli beviljade.

För mer information kring ERC AdG, besök https://erc.europa.eu och/eller kontakta Bohdan Sklepkovych (bohdan.sklepkovych@liu.se) på Grants Office. Tänk på att ta kontakt med oss i god tid.

 

Horizon-2020 deadlines våren och sommaren 2016

Nedan listas ett axplock av de större och mer LiU-relevanta utlysningarna i H2020 som har deadline under våren och sommaren 2016. En fullständig och ständigt uppdaterad förteckning över H2020-utlysningar finns i Participant Portal.

FET Open: deadline 11/05
Marie Skłodowska-Curie RISE: deadline 28/04
ICT: deadline 12/04
NMBP Two-stage, 2dn stage: deadline 24/05
Health: deadline 12/04 och 13/04
Energy: deadline 05/04
Climate: deadline 08/03
Inclusive Societies: deadline 14/04 och 25/05
Security: deadline 12/04

 

Nyheter från Prisma

Sedan årsskiftet används ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma inte bara för ansökningar till Vetenskapsrådet och Forte utan även till forskningsrådet Formas. De utlysningar från Formas som öppnade 2015 ligger dock kvar i det gamla systemet Formas Direct.

En annan nyhet är att CV ska infogas i ansökningar via ”Min Profil” i portalen. Tidigare har CV bifogats som PDF, men detta gäller alltså inte längre. För ansökningar till Vetenskapsrådet ska publikationslista fortfarande bifogas som PDF, men vid ansökningar till Formas och Forte infogas publikationer via ”Min Profil”. Utlysningstexten beskriver detta mer utförligt.

Samtliga pågående projekt till dessa tre finansiärer kommer att flyttas till Prisma där återrapporteringen sker. De projektledare som berörs av migreringen kommer att kontaktas.  Projekt med slutrapporteringsdatum 31 mars 2016 ska rapporteras via papper som tidigare.  Rapportering i Prisma kommer att bli aktuellt först 2017.

Läs mer om Prisma på LiU på Grants Office hemsida.

 

Vetenskapsrådets utlysningar 2016

2016 öppnar Vetenskapsrådet upp för ansökningar till de nya bidragsformerna Etableringsbidrag, Konsolideringsbidrag, Proof-Of-Concept och Bidrag till forskningsmiljö.

I januari öppnade årets första utlysningar och den första omgången i stora utlysningen 2016 öppnade den 10:e februari. Onsdag 24 februari öppnar andra omgången i stora utlysningen.

Läs mer om Vetenskapsrådets utlysningar 2016 här.

 

Research Professional

Alla anställda vid Linköpings universitet har tillgång tillfinansieringsdatabasen Research Professional.

Är din institution eller forskargrupp intresserade av en introduktion i Research Professional kontakta oss på grantsoffice@liu.se så skräddarsyr vi en träff utifrån era behov.

Läs mer om Research Professional på LiU.

Vad tycker du? Vi vill gärna veta vad du som användare tycker om Research Professional. Hör gärna av dig med synpunkter, kommentarer och önskemål till grantsoffice@liu.se.

 

Publiceringsbidrag FP7

EU-kommissionen har möjliggjort för koordinatorer att söka medel för publicering av slutförda projekt inom ramprogrammet FP7. Syftet är att göra mer forskning tillgängligt via Open Access. För att vara berättigad medel krävs att projektet är avslutat och att kostnader för publicering står utanför projektets ursprungliga budget. Medlen kan täcka publiceringsavgifter, Open Access-monografier, bokkapitel eller konferensartiklar.

Läs mer på Openaire.eu.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24