Göm menyn

Grants Office Nyhetsbrev December 2017

Europeiska kommissionen har publicerat det nya arbetsprogrammet för de två sista åren av Horizon 2020. Det presenterades den 27 oktober och anger hur 30 miljarder euro ska fördelas åren 2018 – 2020 för forskningsstöd. Inom ramarna för H2020 lanserar kommissionen European Innovation Council (EIC), ett råd som ska stödja innovationsprojekt med hög risk och som har potential att skapa nya marknader för framtiden.

En annan nyhet är en pilot som testar ett lump-sum- upplägg. Då får projekt en klumpsumma vid tre tillfällen som kan vara förutbestämd i anslaget eller projektspecifik, baserad projektbudget. Tanken är att förenkla finansierings- och rapporteringsförfarandet och skifta fokus till det vetenskapliga och tekniska innehållet i projekten.   

Arbetsprogrammet 2018 – 2020 fokuserar på färre områden än tidigare men tilldelar större budget till dessa fokusområden. Fokusområdena är:

  • En klimatneutral, klimatresilient framtid: EU:s mål för forskning och innovation ska vara i linje med Parisavtalet och med FN:s globala hållbarhetsmål. Satsningar inom fokusområdet ska stödja utvecklingen av lösningar för att uppnå klimatneutralitet och klimatresiliens under seklets andra hälft.
  • Cirkulär ekonomi: även under detta fokusområde är klimatmålen inräknade, och målet är att koppla ihop ekonomisk och miljömässig vinning i form av cirkulär ekonomi.
  • Digitalisering och transformering av europeisk industri och tjänster: här ingår utveckling av digitala teknologier med hjälp av 5G nätverk, artificiell intelligens, robotik och Internet of Things. Cybersäkerhet och den sociala påverkan som digitaliseringen kommer att uppmärksammas.
  • Säkerhet i unionen: fokus på att förebygga och bekämpa allvarliga brott som terrorism, förbättra säkerheten vid gränser och att skydda infrastruktur, även cyberinfrastruktur.
  • Migration: Migration är en politisk prioritet i programmet och definieras inte direkt som ett fokusområde men forskning om ämnen som integration och handhavande av migration kommer att stödjas. Resultat kommer att tas upp i European Agenda on Migration.

Tillgänglighet till vetenskap och forskningsresultat har varit en viktig del av Horizon 2020-programmet. Arbetsprogrammet 2018 – 2020 driver frågan vidare genom att stödja att forskning och kunskap ska publiceras och spridas i ett tidigare skede i forskningsprocessen: 2 miljarder ska riktas till att stöda open science och European Open Science Cloud och europeisk datainfrastruktur får bidrag på 600 miljoner euro. European Open Science Cloud ska nå 1,7 miljoner forskare och erbjuda en virtuell miljö där forskare kan lagra och dela data. 

Utlysningar inom H2020 finns i Participant Portal.

 

informationsdagar och guider H2020

”ICT-related activities in WP18-20” är en guide som samlar informations- och kommunikationstekniska aspekter i arbetsprogrammet för Horizon 2020 2018-2020 och hjälper till med att identifiera utlysningar som har ICT-koppling inom de olika fokusområdena.

Informationsdag inom området Transport:  13 december i Bryssel. Information och anmälan.

 

VISUALISERINGSVERKTYG RESULTAT HORIZON 2020

Är du nyfiken på resultat och fördelning av resurser inom Horizon 2020 finns Kommissionens visualiseringsverktyg i Participant Portal.

 

UTLYSNING FRÅN STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING (SSF): TEKNIKUTVECKLING

SSF satsar 240 miljoner kronor på den nationella utlysningen “Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling”.   Stiftelsen räknar med att kunna finansiera ett fyrtiotal innovativa projekt. Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället. Sista ansökningsdag 21 mars 2018.

SSF bjuder även in till en informationsdag om utlysningen den 15 januari i Stockholm, anmälan senast den 10 januari. Mötet sänds även live och kan ses i efterhand.

 

GRANTS OFFICE NÄTVERKSGRUPPER

Forskare eller annan personal med intresse för forskningsfinansiering har möjlighet att få riktad information kring forskningsutlysningar inom sitt ämnesområde direkt till sin inkorg via Grants Offices nätverksgrupper.

Nätverksgrupper inom sju ämnesområden är igång och genom att gå med i någon av dem får du varje fredag ett mail med alla nytillkomna utlysningar inom det området samt information om relevanta evenemang och seminarier. Vill du dessutom spetsa ämnesområdet ytterligare utifrån din specifika forskningsprofil har du möjlighet att göra det.

I dagsläget finns nätverksgrupper inom: Clinical Medicine, Energy, Gender, Mobility, Public Health, Psychology och
Transport. Finns önskemål om nätverksgrupper inom ytterligare områden, tveka inte att höra av dig till grantsoffice@liu.se.
 

 

UTLYSNINGAR

 

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant PortalResearch Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-12