Göm menyn

header dec16Nu står julen inför dörren och 2017 likaså. Det nya året medför bland annat att rapportering till Vetenskapsrådet, Formas och Forte i olika omfattning kommer att ske via Prisma, samt att LiU:s stipendiedatabas läggs ner. Vi på Grants Office kommer dock samtidigt att öka vårt fokus på att sprida information om aktuella utlysningar till er på LiU. Dels genom att mer aktivt lyfta stipendier på vår hemsida, men också i mer riktad form genom att 2017 införa något vi valt att kalla Grants Office nätverksgrupper. Till dessa kan du som forskare anmäla dig för att ta del av aktuella utlysningar inom ditt forskningsfält och bjudas in till ämnesspecifika seminarier etc. Sedan en tid tillbaka har vi dessutom en specifik avdelning i nyhetsbrevet där vi samlar aktuella utlysningar från EU och större svenska finansiärer.

Under året kommer Grants Office besöka våra campus i samlad trupp, och först ut är Campus US 19 januari. Ta en kopp kaffe med oss och lär dig mer om exempelvis forskningsdatabasen Research Professional och få tips på hur du utformar en forskningsansökan till Horizon 2020.

Om detta och mycket mer kan ni läsa i årets sista nyhetsbrev från oss på Grants Office.
God jul och gott nytt år!
PS. Följ oss på Twitter! Vi finns på @LiUGrantsOffice

 

Träffa Grants Office på Campus US 19 januari

Under 2017 arrangerar vi på Grants Office en rad träffar ute på våra campus där du som forskare eller administratör får tillfälle att möta vår personal. Först ut är Campus US dit vi kommer den 19 januari. Möt våra experter och lär dig mer om:

  • Horizon 2020: Kommande utlysningar inom hälsa, Marie Skłodowska-Curie actions och European Research Council
  • Research Professional: Skapa ett konto och få relevanta utlysningar direkt i din e-post
  • Supportfunktioner: Budget, avtal, juridiska frågor och projektledning
  • Inside Impact: I samarbete med LiU Innovation
  • Lärdomar från beviljade projekt

Vi bjuder på kaffe/te och mackor. Hoppas vi ses!

Tid och plats:
19 januari 2017, drop-in mellan klockan 9-11
Lokal: Rönnen, Ingång 64, Campus US

Kontakt:
Elina Hjertström, forskningskoordinator med särskilt fokus på utlysningar inom medicin och hälsa elina.hjertstrom@liu.se, 013-28 47 85

 

Anmäl dig till Grants Office nätverksgrupper!

Vill du få riktad information om aktuella utlysningar och finansieringsseminarier inom ditt specifika forskningsområde? Vi på Grants Office kommer efter årsskiftet att sätta upp nätverksgrupper, initialt för följande ämnesområden:
Transport
Energy
Mobility (forska utomlands)
Public Health
Clinical Medicine
Gender
Psychology

Medlemmar i nätverksgrupperna kommer att få veckovisa sammanställningar av ämnesrelevanta utlysningar från både svenska och internationella finansiärer (inklusive H2020), som är möjliga för forskare vid svenska universitet att söka. Nätverksgrupperna får även ta del av information om seminarier och andra typer av träffar inom forskningsfältet som anordnas av finansiärer och av Grants Office.

Är du intresserad? Skicka ett mail till grantsoffice@liu.se och specificera vilken nätverksgrupp du är intresserad av. Kontakta oss gärna om ditt forskningsområde saknas och du vill att vi sätter upp ytterligare nätverksgrupper.

 

Rapportering i Prisma

All ekonomisk och vetenskaplig rapportering till Vetenskapsrådet, Formas och Forte kommer efter årsskiftet att ske via Prisma. Rapporteringsfunktionen är fortfarande under utveckling så till en början kommer vissa delar av rapporteringen att ske via tidigare system eller i pappersform. På vår hemsida har vi samlat mer information kring hur detta påverkar ekonomer och forskare med bidrag från dessa finansiärer.

 

Tema-forskare beviljas ERC Consolidator Grant

I november beviljades ytterligare en forskare vid LiU ett ERC-grant inom Horizon 2020. ERC, eller European Research Council, stödjer forskare inom alla vetenskapliga områden som bedriver excellent forskning av yttersta kvalité. Det är David Bastviken på Tema som nu mottagit ett ERC Consolidator Grant. Denna bidragsform riktar sig till erfarna och framgångsrika forskare med mellan 7 till 12 års forskningserfarenhet sedan doktorsexamen. Målet med David Bastvikens projekt METLAKE är att utveckla ett bättre sätt för kunna kvantifiera och förutse metanutsläpp i sjöar. Stort grattis David!

  • En lista över samtliga beviljade projekt inom Horizon 2020 finns här.

Nästa ansökningsomgång för ERC Consolidator Grant är öppen till och med 9 februari nästa år. Mer information finns på https://erc.europa.eu/. Grants Offices expert på ERC är Bohdan Sklepkovych (bohdan.olaf.sklepkovych@liu.se), kontakta honom i god tid om du ämnar söka.

 

LiU-projekt inom Clean Sky 2

Clean Sky är det hittills största europeiska forskningsprogrammet inom flygteknik och syftar till att minska koldioxidutsläpp och bullernivåer orsakade av flyg. Det är ett samarbetsprojekt mellan EU-kommissionen och den europeiska flygindustrin, finansierat under Horizon 2020. Det nuvarande Clean Sky 2 pågår mellan 2014-2020 och har en budget på €4 miljarder över en sjuårsperiod.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) har beviljats två koordinatorsprojekt inom Clean Sky 2 - DevTMF och AddMan. DevTMF startade 1 februari 2016, och AddMan 1 januari nästa år. Målet med det fyraåriga projektet DevTMF är att utveckla experimentella tekniker och prediktiva metoder för att karakterisera termomekanisk utmattning och skademekanismer på superlegeringar i flygmotorer. I AddMan ligger fokus på att under en treårsperiod ta fram en lätt och mer kostnadseffektiv flygplansskrovskomponent. Båda projekten koordineras av avdelningen för konstruktionsmaterial på IEI.

Mer läsning och information om kommande utlysningar inom Clean Sky 2 finns att hitta på www.cleansky.eu/calls-for-proposals. Kontakta gärna Grants Offices expert på Clean Sky 2 Svjetlana Stekovic (svjetlana.stekovic@liu.se, +46 13 28 69 55) om ni vill veta mer.

 

Kommunikation i Horizon 2020

Kommunikation och resultatspridning har blivit allt viktigare för EU-kommissionen och är något forskare måste förhålla sig till både i ansökningsskedet och i beviljade projekt. Enligt EU:s regler (se Annotated Model Grant Agreement) har samtliga partners krav på sig att sprida sina forskningsresultat och att marknadsföra projektet och dess resultat till både allmänheten, media och till intressenter som kan nyttja resultaten mer direkt så som industrin och andra forskare.

Forskningsansökningar till Horizon 2020 ska innehålla ett särskilt work package för kommunikation, eller ha detta inkluderat i ett annat work package. Detta ska inkludera en omfattande kommunikationsplan med tydliga mål gentemot olika relevanta målgrupper och innehålla väldefinierade och tidsatta aktiviteter som sträcker sig genom hela projektets livscykel.

På vår hemsida har vi samlat information om regler och råd kring kommunikation och dissemination i Horizon 2020:

I Model Grant Agreement står svart på vitt vilka regler som gäller, och EU-kommissionen har även skrivit två guider för kommunikation i Horizon 2020:

 

Stipendiedatabasen läggs ner

I maj beslutade systemägarstyrelsen vid LiU att vid årsskiftet lägga ner stipendiedatabasen, d.v.s. den sammanställning av aktuella svenska stipendier som bland annat varit tillgänglig via Grants Office hemsida. I finansieringsdatabasen Research Professional som alla anställda vid LiU kommer åt finns många både stora och små svenska stipendieutlysningar. De flesta stipendier som fram till nu funnits i stipendiedatabasen går alltså att hitta där istället. På Grants Office hemsida kommer vi dessutom att utöka sidan Svenska finansiärer med länkar till de större och för LiU mer relevanta stiftelserna, samt lyfta interna stipendier som endast går att söka för anställda vid LiU.

 

Forskningspropositionen

I slutet av november presenterade regeringen sin forskningspolitiska budgetproposition. LiU-nytt har skrivit mer om hur detta kan påverka forskningen som bedrivs här vid LiU: Tre miljarder extra till forskning

Rektor har publicerat en ledare kring propositionen som finns att läsa här: http://liu.se/insidan/liu-ledare?l=sv

 

Utlysningar

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

  • Sammanställning av aktuella utlysningar

botten

 


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-14