Göm menyn

 

 

grants office liu
                                                                                                   December 2014
 

Prisma - nytt ansökningssystem till Forte, VR

(och Formas)

Prisma är Fortes, Vetenskapsrådets och Formas gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem där ansökningar till dessa bidragsgivare kommer hanteras. Samtliga ansökningar till Forte och Vetenskapsrådet kommer hanteras i Prisma från och med januari 2015.

Formas kommer fortsätta använda sitt nuvarande system under 2015 och först därefter börja använda sig av Prisma. Anledningen är att vissa krav, som är specifika för Formas och fungerar väl i deras nuvarande system, har bedömts inte vara tillräckligt kvalitetssäkrade i Prisma.

Alla användare behöver först skaffa ett personkonto i Prisma i god tid innan ansökan. Beskrivning av hur du går tillväga finns på Grants Office hemsida:

Kontakta Tove Kvarnström (tove.kvarnstrom@liu.se) på Grants Office ifall du har några frågor eller problem kring Prisma.

På Prismas hemsida hittar du mer information. Det är även där du skaffar ett konto samt loggar in när du skaffat ett konto. https://prisma.research.se/.

 

 

Deadlines Horizon 2020 våren 2015

Horizon 2020Under våren 2015 är det deadline för flera utlysningar inom Horizon 2020. Avser ni att söka glöm inte att kontakta Grants Office i ett tidigt skede. Nedan listas några av de större och mer relevanta för Linköpings universitet. För att få en fullständig förteckning samt ett exakt datum för deadline hänvisas till EU-Kommissionens hemsida Participant Portal:

Excellence Science

Marie Sklodovska-Curie, Initial Traning Networks, Deadline 13/01/2015

ERC Starting Grant, Deadline 03/02/2015

ERC Consolidator Grant, Deadline 12/03/2015

ERC Advanced Grants, Deadline 02/06/2015

Industrial Leadership

Factories of the Future, Deadline 04/02/2015

Biotechnology, Deadline 26/03/2015

Nanotechnologies, Advanced Material and Production, Deadline 26/03/2015

Information and Communication Technologies, Deadline 14/04/2015

Societal Challenges

Personalising health and care, Deadlines 24/02/2015 och 21/04/2015

Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials, Deadline 21/04/2015

Smart Cities and Communities, Deadline 05/05/2015

Reflective Societies, Deadline 28/05/2015

Overcoming the Crisis, Deadline 28/05/2015

Energy Efficiency, Deadline 04/06/2015

 

 

Planeringsbidrag från FORTE för ansökan till Horizon 2020

Horizon 2020

Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom FORTEs ansvarsområden. Bidraget söks löpande.

 Mer information om planeringsbidraget samt ansökningsförfarandet finns på FORTEs hemsida.

 

Formas analysuppdrag

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys av forskningen inom Formas ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och som del i detta har LiU fått i ansvar att ta fram relevant information till detta. Bland annat så kommer sex fallstudier att göras samt en omfattande kartläggning av forskningen inom Formas områden här på universitetet. Materialet skickas in till Formas den 16 mars 2015.

 

Generiska produktionsmetoder

SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher. Projekten i programmet får bidrag på 4-7 miljoner kronor per år under fem år (inkl OH-kostnader).

Ansökningar skall vara SSF tillhanda senast kl 14.00 den 22:a januari, 2015.

Mer information om utlysningen finns på SSFs hemsida.

                                                                                           

Glöm inte bort Research Professional!

Linköpings universitet erbjuder sina anställda tillgång till finansieringsdatabasen Research Professional. Databasen innehåller över 7000 utlysningar från hela världen.

Till Research Professional

 

 

Horizon 2020 nästa fas

I en intressant blogg i Research Professional (som LiU prenumerar på) skisseras hur Horizon 2020 kommer att utvecklas de närmsta åren. Det är främst läsning av de preliminära arbetsprogrammen för 2016-17 som ligger till grund för analysen. Så för den som är intresserad av hur de kommande årens prioriteringar i H2020 kan komma att se ut finns här spännande läsning.

 

Klicka här för att komma till bloggen.   

 

 

Prenumeration

Prenumenera på nyhetsbrevet

Avsluta prenumeration

 
grants office

Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24