Göm menyn

Header

Vid månadsskiftet augusti/september genomgår Grants Office ett par personalförändringar.

Johan Åkerman slutar sin anställning vid LiU och därmed även sin roll som chef på Grants Office. Ny chef för enheten blir Michael Lögdlund. Det innebär att från och med 1 september är det Michael och Per Dannetun som signerar kontrakt med EU-kommissionen för LiUs räkning.

Mårten Rosander kommer att vara tjänstledig för att prova på ett arbete vid en annan statlig myndighet. Grants Office söker nu en ersättare för Mårten.

 

GRANTS OFFICE TOUR 2017 - CAMPUS valla 12 september

Grants Office Tour fortsätter och den 12 september kommer vi till campus Valla, och avslutar så Grants Office tour 2017. Mellan klockan 9:00 och 12:00 finns vi på Universitetsklubben. Välkommen att träffa oss forskningskoordinatorer på Grants Office och ställa dina frågor om forskningsfinansiering, olika finansiärer och avtal.

 

När och var?
Drop in 09:00-12:00 tisdag 12 september, Universitetsklubben, campus Valla

 

Mer information finns här!

Vid frågor kontakta Agneta Jansson, agneta.jansson@liu.se, 013 28 13 55.

Hoppas vi ses!

 

VINNOVA ordnar kurser i Horizon 2020

Under hösten anordnar Vinnova kurser för den som vill lära sig mer om Horizon 2020. Kurserna behandlar ramprogrammet generellt, rättsliga och finansiella frågor och rapportering. Kurser för att skriva en ansökan inom samarbetsprojekt eller för ett Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) kommer att ordnas i september och november. Kursledarna är de nationella kontaktpersonerna för H2020 hos Vinnova och kurserna är avgiftsfria. För utbud och anmälan, se Vinnovas hemsida och kalendarium. 

 

Informationsdagar om Horizon 2020

Vinnova anordnar även en nationell informationsdag om arbetsprogrammet för 2018 - 2020 inom H2020, där de sista utlysningarna kommer att publiceras i oktober. Vinnova bjuder in till informationsmöte den 25 oktober i Stockholm med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet. Infomöten om respektive område inom Horizon 2020 arbetsprogrammet kommer att anordnas under höst och vinter. Även kommissionen anordnar informationsdagar, se kommissionens sida för nyheter och event för H2020 för att hålla dig uppdaterad.

 

European Research Councils arbetsprogram för 2018

European research council, ERC, har presenterat sin budget och översiktliga plan för anslag att söka under 2018, och kommissionen antog planen den andra augusti. Budgeten ligger på 1,88 miljarder euro och återinför så kallade synergy grants. Detta innebär att en mindre del av budgeten kommer att gå till att finansiera anslag för individuella forskare. Syngergy grants skalll möjliggöra interdisciplinära samarbetsprojekt mellan två till fyra forskare. Liknande anslag fanns att söka 2012 och 2013 som pilotförsök och efter utvärdering av de då finansierade projekten har kommissionen beslutat att återinföra synergy grants nästa år. Läs mer hos ERC.

 

Visualiseringsverktyg för att följa deltagandet i horizon 2020

Vinnova har tillsammans med KTH utvecklat ett visualiseringsverktyg, där du kan se hur bidrag har fördelats. Länder och lärosäten är sökbara, och verktyget visar hur pengarna fördelats enligt pelare och ämnesområden inom H2020. Undersök verktyget här!

 

JSPS fellowships i Japan

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuder finansiering för forskartjänster på olika nivåer för forskare som vill forska vid japanska universitet. Programmen är tillgängliga för sökande från hela världen och för forskare inom humanistiska ämnen, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Läs mer på JSPS hemsida.

 

GRANTS OFFICE NÄTVERKSGRUPPER

Som nämnt i tidigare nyhetsbrev har du som forskare eller annan personal med intresse för forskningsfinansiering möjlighet att få riktad information kring forskningsutlysningar inom ditt ämnesområde direkt till din inkorg via Grants Offices nätverksgrupper.

Nätverksgrupper inom sju ämnesområden är nu igång och genom att gå med i någon av dem får du varje fredag ett mail med alla nytillkomna utlysningar inom det området samt information om relevanta evenemang och seminarier. Vill du dessutom spetsa ämnesområdet ytterligare utifrån din specifika forskningsprofil har du möjlighet att göra det.

I dagsläget finns nätverksgrupper inom: Clinical Medicine, Energy, Gender, Mobility, Public Health, Psychology och
Transport. Finns önskemål om nätverksgrupper inom ytterligare områden, tveka inte att höra av dig till grantsoffice@liu.se.

o   Läs mer om våra nätverksgrupper på vår hemsida eller på nätverksgruppernas sida i Research Professional där du även ansluter dig till grupperna. Det är givetvis möjligt att ansluta sig till flera nätverksgrupper.

 

KALENDARIUM

Tisdag 12 september 09.00-12.00
Grants Office Tour 2017 på Campus Valla
Universitetsklubben, Campus Valla

 

UTLYSNINGAR

I dokumentet nedan har vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant PortalResearch Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

o   Sammanställning av aktuella utlysningar

 


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-12