Göm menyn

Header April 18 SWEHej!

Nu är den efterlängtade våren äntligen här! Vårens utlysning av resestipendium från KAW för unga forskare har öppnat – ett vårtecken så gott som något. Ett axplock av övriga utlysningar som våren har att bjuda på finns på sidan Svenska finansiärer och i Excel-dokumentet Årssammanställning utlysningar 2018 som bägge finns på vår hemsida.

Under våren besöker våra forskningskoordinatorer Elina Hjertström och Agneta Jansson fikarum på Campus US och Campus Norrköping för att samtala om forskningsfinansiering inom medicin och hälsa. Första stoppet blir i fikarummet på plan 12 i hus 511 den 19 april. Läs mer här.

I mars fick vi besök av Lukasz Slusarski från Research Professional som höll en presentation av databasen med finansieringsmöjligheter från över 8000 finansiärer. Missade du seminariet? Ingen fara – Grants Office erbjuder introduktioner för allt från enskilda forskare till forskningsgrupper och hela institutioner. Det är även möjligt att medverka på någon av Research Professionals officiella webinarier. Kontakta grantsoffice@liu.se så skräddarsyr vi något utifrån dina eller era behov.

Fortsätt njuta av det fina vädret och glöm inte att följa oss på Twitter @LiUGrantsOffice!

 

Innehåll:

 

I Korthet...

EU:s nya Dataskyddförordning GDPR
I väntan på kompletterande nationell lagstiftning utifrån EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) pågår ett centralt arbete här på LiU med att fastställa hur forskare och medarbetare ska förhålla sig till den nya förordningen som träder i kraft 25 maj i år. Läs mer om GDPR samt intervjun med projektledare Anna Maria Lindberg från LiU-nytt här.

Formas
Formas inför årlig ekonomisk återrapportering för alla projekt som är längre än 18 månader och som har dnr 2017-00335 och uppåt. Läs mer på Formas hemsida.

Vetenskapsrådet
Vi vill även påminna om att Vetenskapsrådet skärpt riktlinjerna för hur många sidor de bifogade publikationslistorna i en ansökan får vara. Max 5 sidor för sökande och max 1 sida för medverkande forskare är det som gäller.

Horizon 2020
Det är nu tillåtet att ta bort sidbrytningen efter framsidan i mallen för den tekniska bilagan i ansökningar inom SC1 (Horizon 2020 Societal Challenges 1: Health, demographic change and wellbeing), vilket innebär att ansökningstexten kan börja redan på första sidan: ”Applicants are allowed to remove the page break in the cover page of the template for the technical annex, i.e. the proposal text can start on the cover page.”

 

teamet på grants office: ny science writer och nygammal forskningskoordinator på plats

Vi kan glatt konstatera att Grants Office äntligen är fullt bemannat efter en tid av nyrekrytering och föräldraledighet.

Forskningskoordinator Elina Hjertström är sedan några veckor tillbaka efter avslutad föräldraledighet och Agneta Janson som vikarierat för Elina Hjertström fortsätter sitt arbete som forskningskoordinator på Grants Office.

Ny i gruppen är sedan månadsskiftet Josefin Fernius som tar över som ny science writer och forskningskoordinator. Josefin har en doktorsexamen från Edinburgh University inom molekylär cellbiologi och har sedan dess 10 års forskningserfarenhet med en bred ämnesbakgrund. Hennes första Postdoc, även den i Edinburgh, handlade om att förstå molekylära mekanismer som försäkrar korrekt kromosomfördelning vid celldelning. Mellan 2012 och 2018 forskade hon i Stefan Thors grupp vid Linköpings Universitet inom neurodegeneration och Alzheimers sjukdom, där hon studerat mekanismer vid proteinaggregering och neurotoxicitet.

Josefin ser nu fram emot att arbeta tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet, för att öka deras chanser att få finansiering från externa finansieringsorganisationer som t.ex. ERC.

Josefin Fernius

 

 

 

  

Josefin Fernius.

 

resestipendium från kaw

Det är nu möjligt att söka resestipendium från Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond.

Endast anställda vid LiU med doktorsexamen (eller motsvarande) och doktorander kan ansöka. Sökande måste dessutom vara yngre än 40 år vid sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 30 april och beslut tas senast 30 maj.

 

PWC kvar som revisorer

Nu är det klart att Öhrlings Pricewaterhouse Cooper AB (PWC) även fortsättningsvis är den byrå som ska användas för revisionstjänster för EU-projekt, svenska forskningsprojekt samt för forskningsprojekt med finansiering utanför EU och USA. För amerikanska finansiärer gäller särskilt avtal. Kontakta grantsoffice@liu.se så hjälper vi er vidare. Det nya avtalet med tillhörande prislista trädde i kraft 1 mars i år.

Precis som tidigare gäller att PWC ska kontaktas minst en månad innan rapporteringsperioden för ett projekt är slut. Kontaktuppgifter:

Avtalet finns i LiU:s kontraktdatabas, TendSign:

 

Få översikt av beviljade projekt

Nyfiken på vilka projekt som tidigare beviljats medel inom en utlysning? Sedan en tid tillbaka kan du se detta via den nya funktionen Awards i Research Professional. Den rymmer idag endast ett tjugotal finansiärer, men däribland European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions, Vetenskapsrådet och Vinnova. Statistiken är för de flesta finansiärer från 2008 och framåt, men den utökas allt eftersom både vad det gäller finansiärer och omfattning. Funktionen ligger under ”Awards” i huvudmenyn i Research Professional.

Läs mer om Awardsresearchprofessional.com, och tveka inte att höra av dig till oss på grantsoffice@liu.se om du behöver ytterligare stöd.

Research Professional är en omfattande databas med utlysningar från svenska och internationella forskningsfinansiärer som alla medarbetare vid LiU har tillgång till. Grants Office hjälper gärna både enskilda forskare och hela forskningsteam och enheter att komma igång!

 

Läs om liu:s fp7-projekt

 

I EU:s sjunde ramprogram (FP7) deltog LiU som koordinator eller partner i över 120 forskningsprojekt. De allra flesta är nu avslutade, men vissa pågår fortfarande. 2015 samlade vi dem alla i boken Seventh Framework Programme - Research Activities (2007-2013) Linköping University. Utöver projektbeskrivningar finns information om ramprogrammet i allmänhet och LiU:s medverkan i synnerhet.

Läs boken online på vår hemsida, eller kontakta grantsoffice@liu.se så skickar vi dig ett tryckt exemplar av boken med internposten.

 

KALENDARIUM

Torsdag 19 april
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
Fikarummet på plan 12, Hus 511, Campus US

Tisdag 24 april
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
"Gröna rummet" på ISV (Kåkenhus, Plan 4) Campus Norrköping

Torsdag 26 april
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
Fikarummet på IKE (Plan 13, Ingång 64), Campus US

Torsdag 17 maj
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
Fikarummet på IMT, Campus US

Torsdag 24 maj
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
Fikarummet på plan 12, Hus 511, Campus US

Tisdag 29 maj
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
"Gröna rummet" på ISV (Kåkenhus, Plan 4) Campus Norrköping

Torsdag 31 maj
09.00 - 12.00

Grants Office in your coffee room
Fikarummet på IKE (Plan 13, Ingång 64), Campus US

 

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Participant Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24