Göm menyn

Banner_nyhetsbrev_okt2020

 

Hej,

Som rubriken i detta nyhetsbrev avslöjar heter vi numer Grants and Program Offices. Grants Office och den nya enheten Program Office kommer i nära samarbete fortsätta arbeta med stöttning till alla ni som söker extern forskningsfinansiering eller koordinerar större forskningssatsningar. Organisationsförändringen kommer alltså inte påverka er. Ni når oss på den nya funktionsadressen gpo@liu.se.

I detta nyhetsbrev kommer vi bland annat titta närmre på några av de projekt och program vi koordinerar, samt uppmärksamma de senaste projekten som beviljats finansiering från EU och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Vi summerar även senaste nytt kring kommande europeiska ramprogram Horizon Europe samt Brexit-förhandlingarna.

I september höll vi ett öppet webbinarium där vi bland annat tittade närmre på olika finansieringsformer, vad det innebär att koordinera ett EU-projekt samt hur man kan hitta relevanta utlysningar av externa forskningsmedel. Vi fick även, till mångas uppskattning, lyssna till några forskare som delade med sig av sina personliga erfarenheter av att söka och beviljas forskningsmedel. Ytterligare något som presenterades vid webbinariet var den satsning gentemot Vetenskapsrådets utlysningar vi kommer genomföra i vår. Läs mer om det, och mycket annat längre ner. Alla presentationerna från webbinariet finns här.

Det här nyhetsbrevet sammanställs precis som vanligt av Tove Kvarnström, koordinator på Grants and Program Office. Jag kommer inom kort gå på föräldraledighet, så nästa nyhetsbrev kommer istället skrivas av vår nya koordinator Marie Helsing Västfjäll. Läs mer om Marie längre ner.

Ps. Glöm inte att följa oss på Twitter! Då får du dagliga uppdateringar kring intressanta utlysningar och nyheter. Du hittar oss på @LiUGrantsOffice.

 

Innehåll

 • Möjlighet att få ansökningar till Vetenskapsrådet granskade i vår
 • Presentationer från Grants and Program Offices webbinarium
 • Nya beviljade projekt inom Horizon 2020
 • Snart dags för kommande ramprogram Horizon Europe
 • Forskningssamarbete och påverkansarbete i Biogas Research Center
 • EU-projektet DevTMF verkar för en miljövänligare flygindustri
 • Nu är vi Grants and Program Offices (GPO)
 • Vår nya koordinator är på plats
 • Johanna Rosén får projektbidrag från prestigefulla KAW
 • Viktiga Brexit-förhandlingar under övergångsperioden
 • Ingen utdelning av resebidrag från KAW i höst
 • Biblioteket informerar
 • Kalendarium
 • Utlysningar

 

Möjlighet att få ansökningar till Vetenskapsrådet granskade i vår

Grants and Program Offices (GPO) erbjuder i vår granskning av ansökningar till Vetenskapsrådet för 2021 års utlysningar gällande etableringsbidrag och projektbidrag för forskare med en akademisk ålder 2–7 år efter disputation.

Du som forskare anmäler dig till deltagande vid webbinarium samt en granskning av din ansökan.

Anmälan skickas till GPO via anmälningsformuläret nedan senast 1 december. Eftersom vi inte vet hur stort intresset är eller hur fördelningen kommer vara mellan ämnesområden upprättas en huvudlista med ansökningar som kommer att granskas samt en reservlista, efter den ordning anmälningarna skickas in. När deadline passerat får alla anmälda information om de hamnat på huvud- eller reservlistan. Om utrymme finns kommer vi läsa ansökningar även från reservlistan. Du får skriftliga kommentarer, och det är upp till dig att avgöra vilka ändringar som är lämpliga.

Deadline för att skicka in en komplett ansökan genererad i Prisma för granskning till GPO kommer vara 4–6 veckor innan sista ansökningsdag hos Vetenskapsrådet för respektive utlysning. Mer information om granskningen inklusive deadlines för respektive utlysning, samt checklistor och mallar kommer skickas via epost till alla anmälda, samt finnas tillgängliga på GPO:s hemsida.

Varje ansökan läses av två forskningskoordinatorer från GPO med forskningserfarenhet, och erfarenhet av att läsa forskningsansökningar. Om man önskar en ämnesspecialiserad granskning rekommenderar vi att man även kontaktar en erfaren kollega.


Webbinarium

Webbinarierna är öppna för alla som är intresserade, även om man inte vill ha sin ansökan granskad. Vi rekommenderar att man deltar på det webbinarium som adresserar den utlysning man planerar söka. Tiden för webbinarierna är 10.00-12.00 på följande datum:

 • Humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Utbildningsvetenskap (UV) Projektbidrag: 15 december
 • Medicin och hälsa (MH) Etableringsbidrag: 7 december
 • Medicin och hälsa (MH) Projektbidrag: 14 december
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) Etableringsbidrag: 8 december
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) Projektbidrag: 10 december

Vid frågor kontakta gpo@liu.se

Välkomna med er anmälan!

 

Presentationer från Grants and Program Offices webbinarium 21 september

Grants Office årliga seminarium 2020 hölls i form av ett webbinarium måndagen den 21 september. Programmet riktade sig till alla LiU-forskare, oavsett erfarenhet. Under webbinariet fokuserade vi lite extra på forskningsprojekt med flera partners, vilket är en relativt vanlig projektform inom europeisk forskningsfinansiering. Att koordinera en ansökan och ett projekt är i regel mer omfattande om det är flera parters involverade. Därför erbjuder Grants and Program Offices såklart extra stöd för den som ska koordinera en sådan ansökan. Det är även möjligt att hyra in en forskningskoordinator från oss som projektkoordinator om ansökan beviljas. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants Office, har en gedigen erfarenhet av att stötta forskare i ansökningar och i driften av sådana projekt – och även av att driva egna EU-finansierade forskningsprojekt med flera partners i egenskap av forskare. På webbinariet berättade Svjetlana om sina erfarenheter av detta.

Vi fick även lyssna till LiU-forskarna Ericka Johnsson (TEMA), Feng Gao (IFM) och Sara Liin (BKV) som erhållit prestigefyllda bidrag från bland annat europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenbergstiftelserna och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius berättade mer om ERC och MSCA, samt om planerade utlysningar och rutiner gällande Wallenbergstiftelserna.

Eftersom nuvarande europeiska ramprogram för forskning, Horizon 2020, avslutas vid årsskiftet delade vi givetvis med oss av den senaste informationen kring det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

Utöver detta berättade vi precis som vid tidigare tillfällen kort om vad Grants and Program Offices kan stötta med, samt gav en demonstration av finansieringsdatabasen Reserach Professional som innehåller utlysningar från över 10 000 nationella och internationella finansiärer.

 

Nya beviljade projekt inom H2020

Vid månadsskiftet beviljade EU-kommissionen finansiering för tre nya forskningsprojekt inom Horizon 2020 vid LiU.

Två av projekten (REINDEER och TRIAGE) är samarbetsprojekt inom ICT (Informations- och kommunikationsteknik) och ansvariga forskare här vid universitetet är Erik G. Larsson vid Institutionen för systemteknik (ISY) respektive David Bastviken och Magnus Gålfalk vid Tema Miljöförändring. Målet med REINDEER är att utveckla teknik och infrastruktur för storskalig trådlös kommunikation långt bortom 5G-nätverket. Inom ramen för TRIAGE vill man utveckla ett smart och kostnadseffektivt sensornätverk för att upptäcka luftföroreningar.

CRYSTAL3 är ett så kallat Research and Innovation Staff Exchange (RISE) inom Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA RISE) - ett europeiskt nätverk for forskningsutbyte mellan akademi och industri. Nätverket ska specifikt fokusera på inflammationsprocesser främst inom hjärtkärl-, neurologiska- och cancersjukdomar och omfattar fem universitet (varav LiU är ett) och fem biotechbolag. Studenter och forskare vid LiU får genom nätverket möjlighet att resa till ett av bolagen i antingen Cambridge, Budapest, Madrid eller Barcelona och under 1–12 månader utföra ett forskningsprojekt inom ramen för nätverkets verksamhetsområde. Är du intresserad av att veta mera om hur du kan ta del av detta erbjudande? Kontakta Lasse Jensen (lasse.jensen@liu.se) vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) som ansvarar för för LiU:s del i nätverket.

Titel: REsilient INteractive applications through hyper Diversity in Energy Efficient RadioWeaves technology (REINDEER)
 Topic: ICT-52-2020: 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G
 Ansvarig forskare vid LiU: Professor Erik G. Larsson vid avdelningen för kommunikationssystem (KS)  vid Institutionen för systemteknik (ISY)

Titel: Ultra-broadband infrared gas sensor for pollution detection (TRIAGE)
 Topic: ICT-37-2020: Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the innovation ecosystem
Ansvarig forskare vid LiU: Professor David Bastviken och Magnus Gålfalk vid Tema Miljöförändring

Titel: Commercial & Research Opportunity for Cysteinyl Leukotriene Signalling in Ocular & CNS (CRYSTAL3)
 Topic: MSCA-RISE-2016: Research and Innovation Staff Exchange
 Ansvarig forskare vid LiU: Biträdande professor Lasse Jensen vid Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP) vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

En lista över alla beviljade projekt inom Horizon 2020 vid LiU hittills finns på Grants and Program Offices hemsida:

 

Snart dags för kommande ramprogram Horizon Europe

2021 lanseras EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe. De första utlysningarna förväntas öppna under första kvartalet nästa år. I februari anordnar Vinnova ett digitalt lanseringsevent med fokus på ramprogrammets politiska aspekter och mål.

Horizon Europe kommer ha ett ökat fokus på konkreta och mätbara resultat och samhällseffekter genom en tvärvetenskaplig finansieringsform man valt kalla missions. EU-kommissionen har identifierat fem missions:

 • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 • Cancer
 • Friska hav, kust- och inlandsvatten
 • Klimatneutrala och smarta städer
 • Markens tillstånd och livsmedel

Mycket kommer dock kännas igen från nuvarande ramprogram Horizon 2020. Exempelvis återfinns Europeiska forskningsrådet (ERC) och Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA), även om strukturen inom MSCA förenklas något. På grund av högt söktryck kommer begränsningar för att söka igen införas, liknande de som idag finns inom ERC. Det vill säga, får en ansökan för låga utvärderingspoäng hindras man från att ansöka igen under en viss period.

Läs mer om Horizon Europe på EU-kommissionens officiella hemsida:

I våras gästades LiU av Dr Seán McCarty som gav oss en grundlig genomgång av Horizon Europe. Under workshopen ”Getting Ready for Horizon Europe” fick vi en översikt av den föreslagna strukturen, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020. Vi fick även lära oss mer om hur det går till att sätta upp ett ramprogram, samt om de politiska, ekonomiska, samhälleliga och tekniska frågor som påverkar dess innehåll. Den som missade workshopen, men är intresserad av att ta del av presentationsmaterialet i efterhand kan höra av sig till gpo@liu.se.

Grants and Program Offices fortsätter givetvis bevaka utvecklingen av Horizon Europe. Det finns fortfarande stora möjligheter för dig som forskare att påverka ramprogrammets innehåll. Kommissionen bjuder även löpande in till öppna konsultationer och enkäter via sin hemsida.

Tänk på att det fortfarande finns finansiering att hämta från nuvarande ramprogram, Horizon 2020. Däribland utlysningarna inom Europas så kallade Green Deal – en miljardsatsning med syfte att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050. Samtliga utlysningar finns presenterade i Funding & Tenders portal, samt i årssammanställningen av utlysningar på vår hemsida. Hör av dig till oss om du planerar söka, eller vill ha hjälp att hitta lämpliga utlysningar.

 

Forskningssamarbete och påverkansarbete i Biogas Research Center

Bland de koordineringsuppdrag vi på Grants and Program Offices har återfinns Biogas Research Center (BRC) - ett nationellt tvärvetenskapligt kompetenscentrum där aktörer från akademin, industrin, kommuner och regioner tillsammans diskuterar och samproducerar kunskap och forskning kring biogaslösningar. Centret administreras från LiU, och finansieras av Energimyndigheten, LiU och Sveriges Lantbruksuniversitet samt 23 partners från den privata och offentliga sektorn.

BRC är planerat som en tioårig satsning i tre etapper som startade 2012. Under nu pågående etapp 3 har det funnits anledning att orientera forskningen kring statens offentliga biogasmarknadsutredning (SOU 2019:63), där man bland annat lämnat ett gemensamt remissvar:

Till följd av Covid-19 har flera möten och events genomförts digitalt, däribland vårens stora konferens. På konferensen medverkade deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor inte bara från Sverige, utan även från Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kuba, Storbritannien, Sydafrika och Tyskland. Läs mer om konferensen här:

Den 20 oktober 2020 startar BRC:s doktorandkurs Biogas solutions. Kursen som går online syftar till att ge en bred kunskap om utveckling av biogaslösningar - från processteknik och biokemiska processer till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering.

Läs mer om Biogas Research Center på https://biogasresearchcenter.se. Där finns även BRC:s nyhetsbrev som summerar allt spännande som hänt och är på gång inom BRC. Det senaste nyhetsbrevet har nyligen publicerats och går att läsa här.

Angela Sanseverino från Grants and Program Offices är uthyrd programkoordinator för BRC under detta år. Hon vikarierar för Anna Brunzell som varit föräldraledig sedan årsskiftet. Som programkoordinator ger Angela stöd åt centrets föreståndare, forskare, partners och medlemmar genom bland annat att planera och följa upp de olika dagliga aktiviteterna i programmet och forskningsområdena. Hon hanterar även kommunikationen mellan BRC och LiU:s administrations- och ekonomiavdelningar samt hanterar avtal, budget och rapporter. Som programkoordinator har hon även till uppgift att sprida relevant information genom BRC: s nätverk, kommunicera forskningsresultat samt ansvarar för BRC:s nyhetsbrev och hemsida.

Läs mer om program- och projektkoordination vid Grants and Program Office på vår hemsida:

 

EU-projektet DevTMF verkar för en miljövänligare flygindustri

Ett av de EU-finansierade projekt vi på Grants and Program Offices koordinerar är DevTMF, Development of Experimental Techniques and Predictive Tools to Characterise Thermo-Mechanical Fatigue Behaviour and Damage Mechanisms. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants and Program Offices, är inblandad i projektet på flera sätt. Hon är inte enbart uthyrd som project manager, utan driver också projektet vetenskapligt i egenskap av ansvarig forskare. Projektet koordineras av LiU, men forskare från Swansea University, The University of Nottingham och den europeiska flygmotortillverkaren Rolls Royce plc medverkar också.

Målet med DevTMF är att utveckla metoder för att förutsäga hur material i gasturbinskivor i flygplansmotorer fungerar i utsatta och varierande förhållanden. Inom ramen för projektet vill man också producera en europeisk standard för testning av sprickpropagering under så kallad termomekanisk utmattning och skademekanismer (TMF). En standardisering skulle innebära att forskningsresultat inom området snabbare skulle kunna komma den europeiska flygindustrimarknaden till gagn.

De initiala resultaten är lovande berättar Svjetlana som menar att projektresultaten på längre sikt kommer bidra till att framtidens flygmotorkomponenter blir ultraeffektiva, bränslesnåla och minskar utsläppen från flygindustrin markant.

I en artikel in Clean Sky e-news beskriver Svjetlana projektet och resultaten mer i detalj:

DevTMF finansieras av Clean Sky 2, det största forskningsprogrammet i Europa som fokuserar på utveckling av innovativ teknik med syfte att minska utsläpp av koldioxidutsläpp och bullernivåer från flygplan. Programmet finansieras i sin tur av Horizon 2020, och bidrar till att stärka samarbete och konkurrenskraft inom den europeiska flygindustrin.

 

Nu är vi Grants and Program Offices (GPO)

Den 1 september blev Grants Office två enheter: Forskningsfinanseringsenheten (Grants Office) och Forskningsprogramenheten (Program Office). Vi kommer arbeta i nära samarbete och över enhetsgränserna under namnet Grants and Program Offices.

Detta innebär inga förändringar för er som är forskare eller ekonomer vid LiU. Vår ambition är att fortsätta utveckla och tydliggöra vårt stöd till LiU:s forskare inom både forskningsfinansiering och program- och projektkoordinering.

Enhetschef för Forskningsprogramenheten är Elina Hjertström, och Agneta Jansson är ny enhetschef på Grants Office.

Kontakta oss på Grants and Program Offices:
Epost: gpo@liu.se
Hemsida: www.liu.se/go

 

Vår nya koordinator är på plats

Redan i förra nyhetsbrevet flaggade vi för att rekrytering pågick för en ny medarbetare här på Grants and Program Offices. Nu är vår nya koordinator Marie Helsing Västfjäll på plats! Hon kommer bland annat att ge stöttning i de forskningsprogram och projekt Grants and Program Offices är involverade i.  Marie ska jobba i nära samarbete med Tove Kvarnström, också koordinator tillika redaktör för detta nyhetsbrev. Tillsammans kommer vi sköta hemsida, nyhetsbrev och sociala medier, och även utlysningsdatabasen Research Professional och ärendehanteringssystemet Prisma.

Marie har en bakgrund som forskare och disputerade i psykologi vid Göteborgs universitet 2012. Avhandlingen handlade om hur vardagligt musiklyssnande påverkar känslor, stress och hälsa. Marie kommer senast från Karolina Institutet där hon varit koordinator, kommunikatör och Senior Lab Manager på Aging Research Center. Som kommunikatör har hon ansvarat för att uppdatera hemsida och spridit information inom och utanför organisationen på olika sätt. Hon har också stöttat centrets ledningsgrupp. I sin roll som Senior Lab Manager har Marie varit involverad i flera stora datainsamlingar där rollen främst kretsat kring studiekoordination, men har även inneburit att hon hjälpt forskargruppen i deras dagliga arbete.

Välkommen till LiU och Grants and Program Offices Marie!

 

Johanna Rosén får projektbidrag från prestigefulla KAW

Vid månadsskiftet presenterade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) de 18 framstående grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som tilldelats 2020 års projektanslag. Johanna Rosén, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) får tillsammans med forskare från LiU och Uppsala universitet 29 miljoner kronor under en femårsperiod för att studera lovande tvådimensionella material med helt nya egenskaper. Stort grattis!

Läs mer om projektet ”The 2D-Materials Frontier”

 

Viktiga Brexit-förhandlingar under övergångsperioden

När Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 31 januari hade parterna enats om ett utträdesavtal. Nu pågår den så kallade övergångsperioden då Storbritannien fortsätter att följa EU:s regelverk och bidrar till EU:s budget. Brittiska organisationer deltar i Horizon 2020 precis som vilket annat EU-land som helst under samma förutsättningar som innan Brexit. Det gäller oavsett hur länge ett finansierat projekt är planerat att pågå. Brittiska organisationer kan medverka i projekt både som koordinator och partner.

Vid årsskiftet är övergångsperioden över, och fram tills dess pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien som bland annat kommer avgöra på vilket sätt brittiska organisationer kan delta i det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

Lyckas man inte enas kring detta kommer Storbritannien klassas som ett tredjeland i Horizon Europe, vilket innebär att de endast i undantagsfall kan få finansiering via ramprogrammet.

Universities UK International och UK Science and Innovation Network arrangerar ett webbinarium den 28 oktober med en genomgång av olika möjliga scenarier, samt vad universitet i Storbritannien och EU behöver göra beroende på utfall. Anmälan och mer information finns här.

 

Ingen utdelning av resebidrag från KAW i höst

Under flera år har det delats ut resebidrag till unga forskare vid LiU från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. På grund av coronapandemin har stiftelsen nu meddelat att inga resebidrag kommer att delas ut under 2020. Hur det blir med utdelning av bidrag under våren 2021 beror på utvecklingen av pandemin och när fysiska möten återigen kan ske.

 

BIBLIOTEKET INFORMERAR

Under några år har biblioteket erbjudit tillfälligt ekonomiskt stöd för publicering av artiklar i open access-tidskrifter. Detta stöd kommer dessvärre avvecklas i december 2020.

 

kalendarium

 

Tisdag 3 november
13.00-15.00
Administrativ hantering av EU-projekt (Anmälan görs till kirstin.kahl@liu.se)
Online

Torsdag 5 november
09.00-12.30
ERC StG workshop (fullbokad)

Onsdag 3 december
09.00-12.30
ERC CoG workshop (fullbokad)

 

Utlysningar

Vi har listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.

 


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-26