Göm menyn

Header sv feb19

 


Hej!

Det händer mycket på den forskningspolitiska arenan just nu. Debatter och öppna möten hålls om Plan S och nästkommande ramprogram Horizon Europe börjar allt mer ta form, och inte minst sker det något nytt rörande Brexit var och varannan dag. Igår arrangerades ett öppet seminarium på LiU om effekterna av Brexit. Inbjudna talare var Storbritanniens ambassadör
David Cairns samt Charles Woolfson som är Professor Emeritus vid LiU. En film från seminariet finns på Linköpings universitets Youtube-kanal. EU-kommissionens officiella websida om Brexit finns här: https://ec.europa.eu/info/brexit_en. Ta gärna även del av Vinnovas reflektioner kring hur Brexit kan påverka svensk forskning och
innovation här: 
https://www.vinnova.se/nyheter/2019/01/hur-paverkar-brexit-svensk-forskning-och-innovation/.

Många av er planerar säkert inför de stora utlysningarna som öppnar under våren från bland annat Vetenskapsrådet och Formas. Nytt för i år är att Vetenskapsrådet kräver en datahanteringsplan i beviljade projekt och att genus- och
könsperspektiv diskuteras i ansökan till vissa utlysningar. Läs mer om detta och annat som kan vara bra att veta om du
tänker söka medel från dessa finansiärer här i nyhetsbrevet.

Tipsa gärna kollegor om vårt nyhetsbrev (som även finns i engelsk version på vår webb!) och följ oss på Twitter via @LiUGrantsOffice!

Tveka inte att kontakta oss på Grants Office om du behöver tips, råd eller stöd kring forskningsfinansiering!
Du når oss enklast via grantsoffice@liu.se.

 

Innehåll

 

Så blir utlysningsåret 2019

Under våren öppnar som vanligt många stora utlysningar från våra svenska finansiärer. I slutet av januari arrangerade Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Energimyndigheten ett informationsmöte där de presenterade nyheterna för året.

Bland annat kräver numer Vetenskapsrådet att det för alla beviljade projekt upprättas en datahanteringsplan. Dessutom ska sökande till vissa av årets utlysningar (klinisk behandlingsforskning samt utlysningar inom medicin & hälsa och utbildningsvetenskap) redogöra för om och hur genus och könsperspektiv är relevant för forskningen. Det ingår sedan i bedömningen av vetenskaplig kvalitet i ansökan.

Samtliga presentationer från informationsmötet finns tillgängliga på Vetenskapsrådet hemsida:

Tips: Kompletta utlysningstexter presenteras i regel i samband med att utlysningen öppnar. De stora utlysningarna tenderar dock att se ganska lika ut från år till år. Så genom att ta en titt på föregående års utlysning kan man få en bra uppfattning om upplägget även för årets utlysning. Det är förstås viktigt att gå igenom aktuell utlysningstext när utlysningen öppnat så att eventuella förändringar inte missas. Tänk även på att skapa ett konto i ansökningssystemet Prisma (om du inte redan har ett konto sedan tidigare, dvs) i god tid innan utlysningen stänger.

 

NY Personal på grants office

Grants Office växer, och just nu rekryteras inte mindre än tre nya medarbetare. Innan nyår annonserade vi efter en forskningskoordinator samt en koordinator för WASP:s forskarskola. WASP står för Wallenberg AI, Autonomous System and Software program och är Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin, och koordineras via bland annat Grants Office. Under våren tillsätter vi även en tjänst som forskningskoordinator med intresse för miljö och miljöteknik, som till stor del kommer att arbeta mot just avdelningen för industriell miljöteknik på IEI. Ansökningsdeadline för dessa tjänster har passerat och vi ser fram emot att få våra nya kollegor på plats.

En som redan hunnit börjat hos oss är Natalie Pintar. Hon är ny kommunikatör för WASP och ersätter Susanna Lönnqvist som flyttat utomlands.

– Det är kul att vara på plats! I ett så stort forskningsprogram som WASP finns många frågor att sätta sig in i. Senast kommer jag från en tjänst som kommunikationskonsult. Där jobbade jag mycket med kommunikationsstöd för projektledare och som skribent framför allt för Region Östergötland, berättar Natalie.

Tre dagar i veckan sitter Natalie på plats hos oss på Grants Office. Resten av tiden delar hon mellan den centrala kommunikationsenheten och avdelningen Forum Östergötland på Medicinska fakulteten.

 

grants office in your coffee room - våren 2019

Möt oss på US i vår! Sista tisdagen i månaden (ej i april) kommer vi till Medicinska Fakulteten och Region Östergötland, närmare bestämt fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer och kanske tankar på samarbetspartners. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.

Plats
Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B
Gå vänster i hisshallen, andra dörren på vänster sida, gå ned i korridoren (du passerar konferensrum Vänern, Vättern)

Datum och tider
29/1 14.30 – 16.00
26/2 14.30 – 16.00
26/3 14.30 – 16.00
28/5 14.30 – 16.00

Vi ses!

 

weafing - wearable electroactive fabrics integrated in garments

Forskare från bland annat LiU och University of Twente får nu nästan 4 miljoner euro från Horizon 2020 för ett forskningsprojekt som ska utveckla "smarta" kläder med integrerad teknik. Ansvarig forskare vid LiU är Edwin Jager, vars bidrag till projektet blir att utveckla det elektroaktiva tyg som utgör grundmaterialet i kläderna.

Läs mer om projektet:

Titel: Wearable Electroactive Fabrics Integrated in Garments (WEAFING)
Ansvarig forskare vid LiU: Edwin Jager, Universitetslektor vid IFM (Partner)
Call: H2020-ICT-2018-2020: Industrial Leadership: Information and Communication Technologies
Topic: Flexible and Wearable Electronics

 

reaktioner på implementeringsplanen för plan S

I höstas ställde sig en rad finansiärer, däribland EU Kommissionen och svenska Formas bakom Plan S – ett initiativ där publikationer från offentligt finansierad forskning från och med 1 januari 2020 ska göras fullt och omedelbart tillgängliga. Både kritiken och hyllningarna har sedan dess varit omfattande och det förslag på implementeringsplan som lanserades vid årsskiftet skapade ytterligare debatt. Flera finansiärer, där ibland Forte och Riksbankens Jubileumsfond, har numer också anslutit sig. Vetenskapsrådet har däremot inte gjort det (då de bland annat anser att tidsramen är allt för snäv) även om de ställer sig bakom principerna för öppen tillgång.

I januari arrangerade Formas, Forte och Vetenskapsrådet tillsammans en hearing kring implementeringsplanen för Plan S. Någon vecka senare hölls även en hearing på Stockholms universitet. Dessa webbsändes och finns tillgängliga här:

Implementeringsplanen finns här:

Vänd er gärna till biblioteket (forskningsstod@bibl.liu.se) om ni har frågor om Plan S.

 

Infodagar och matchmaking-event

 

 • Den 22 februari anordnar EU-kommissionen en dag för koordinatorer kring Grant Agreement i Bryssel. Det är möjligt att delta online.
  Anmälan och mer information

 • I mars arrangerar PRIDE Network Association konferensen ”From PhD to Postdoc –  the Role of Professionals in Doctoral Education” i Bryssel, samt en 2,5 dagarskurs på samma tema
  i Luxemburg.
  Anmälan och mer information

 • Lär dig mer om Horizon 2020 Societal Challenges och få praktiska tips kring hur du på bästa sätt söker, när EU-kommissionen arrangerar en
  infodag i Bryssel 4 juli.

  Anmälan och mer information

rutiner och tidsplan för erc

Vi vill påminna om de rutiner som gäller för de som ska söka forskningsmedel från Europeiska Forskningsrådet, ERC:

Detta är ett komplement till den handläggningsordning som gäller för ansökningar till EU-kommissionen:

 

Kalendarium

Tisdag 26 februari
14.30 - 16.00
Grants Office in your coffee room

Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US

Tisdag 26 mars
14.30 - 16.00
Grants Office in your coffee room

Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US

Onsdag 24 april
Information från Grants Office på Scientific Communication and Information Retreival (SCAIR)

Torsdag 9 maj
14.00 - 16.00
Grants Writing Seminar

Arrangerat av Junior Faculty

Tisdag 28 maj
14.30 - 16.00
Grants Office in your coffee room

Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US

 

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-17