Göm menyn

Header dec svNu är det snart jul igen! Men först ska vi knyta ihop säcken och blicka framåt.

2019 har varit ett händelserikt år, inte minst på grund av turerna kring Brexit. Efter nyvalet i Storbritannien förra veckan får Boris Johnssons konservativa parti alltså egen majoritet i det brittiska parlamentet. Detta innebär att utträdesavtalet med största sannolikhet kommer godkännas, och Storbritannien lämnar EU med ett avtal den 31 januari 2020. Under den efterföljande så kallade övergångsperioden (31 januari 2020 – 31 december 2020) kommer fortsatta förhandlingar pågå mellan Storbritannien och EU, och Storbritannien kommer i praktiken följa alla EU:s regler. Vi följer givetvis utvecklingen och hur Brexit slutligen kommer påverka europeisk forskningsfinansiering.

Vi på Grants Office håller ständigt utkik efter vad som händer i Bryssel, och nationellt. Följ oss gärna på Twitter (@LiUGrantsOffice) där vi dagligen informerar om intressanta utlysningar, bidragsbeslut och forskningspolitik, etc. Den senaste tiden har vi såklart bevakat utvecklingen kring det kommande europeiska ramprogrammet Horizon Europe lite extra. Som tidigare nämnt har vi bjudit in en av de främsta experterna inom forskningsfinansieringsvärlden till LiU. I februari ger Dr. Seán McCarthy en gedigen introduktion till det nya ramprogrammet. Workshopen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade av europeisk forskningsfinansiering. Läs mer nedan. Ett år med en omfattande  budget kvarstår dock fortfarande av det nuvarande ramprogrammet Horizon 2020. En sammanställning av alla kvarvarande utlysningar hittar du i vår årssammanställning som finns på vår hemsida. Kontakta alltid grantsoffice@liu.se om du planerar söka till EU:s ramprogram.

Senare i vår arrangerar Grants Office seminarier kring Vetenskapsrådets utlysningar, något som efterfrågats från flera håll. Mer information finns längre ner i detta nyhetsbrev.

Under våren fortsätter vi med vårt koncept Grants Office in your coffee room där vi besöker fikarum runt om på universitetet. Under några timmar finns vi på plats, redo att besvara stora och små frågor om forskningsfinansiering. Tveka inte att kontakta oss om din institution eller avdelning är intresserade!

Anna Brunzell, som vanligtvis är inhyrd programkoordinator till det nationella kompetenscentret Biogas Research Center (BRC) på IEI, är föräldraledig under det kommande året. Angela Sanseverino kommer vara programkoordinator på BRC under tiden Anna är borta. Angela är koordinator på Samverkansenheten på LiU och ansvarar bland annat för strategiska samarbeten med Brasilien.

Slutligen vill Grants Office önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

GO
 

 

Innehåll

  • Medfinansiering av externt finansierade forskningsprojekt
  • Gör dig redo för Horizon Europe
  • Förbered dig inför Vetenskapsrådets utlysningar med Grants Office
  • De har utsetts till Wallenberg Academy Fellows
  • Interna rutiner och tidsplan MMW och MAW
  • Ta din forskarkarriär till nästa nivå med Euraxess
  • Utlysningar

 

Medfinansiering av externt finansierade forskningsprojekt

I externt finansierade forskningsprojekt uppstår ofta ett behov av medfinansiering. LiU har med anledning av detta nu beslutat om medfinansiering via Rektors budgetram för:

  • Externa forskningsmedel med nomineringsförfarande
  • Externa forskningsmedel av strategisk vikt för LiU
  • Större projekt med direkt medfinansieringskrav

En lista över exakt vilka finansiärer och utlysningsformer som inkluderas finns att läsa i riktlinjerna för medfinansiering:

För att medfinansiering via rektors budgetram ska utgå ska en anmälan eller ansökan om medfinansiering lämnas in minst fyra veckor före sista datum för inlämnande av forskningsfinansieringsansökan. Läs mer om hur du ansöker/anmäler om medfinansiering i riktlinjerna via länken ovan.

 

Gör dig redo för Horizon Europe

Om drygt ett år lanseras Horizon Europe, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

Med anledning av detta bjuder Grants Office in till en workshop på Linköpings universitet onsdagen den 5 februari 2020, riktad till alla som är intresserade av europeisk forskningsfinansiering. Workshopen leds av Dr. Seán McCarthy från Hyperon Ltd. som har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer designa och implementera strategier kring europeisk forskningsfinansiering.

Under workshopen ges en översikt av Horizon Europes föreslagna struktur, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020. Vi får även lära oss mer om hur det går till att sätta upp ett ramprogram, samt om de politiska, ekonomiska, samhälleliga och tekniska frågor som påverkar dess innehåll.

Dr McCarthy har varit aktiv inom EU:s ramprogram sedan 1980. Han har varit involverad i över 150 europeiska forskningsansökningar, och deltagit i över 60 projekt, varav 16 som koordinator. Numera deltar han inte själv, utan fokuserar på utbildning för organisationer som deltar i ramprogrammen – så som Linköpings universitet.

Missa inte denna unika möjlighet att lyssna till en av de främsta experterna inom forskningsfinansieringsvärlden!

Anmälan öppnar på Grants Office hemsida (www.liu.se/go) efter nyår.

Vad: Workshop - Getting Ready for Horizon Europe
När: Onsdagen den 5 februari 2020, klockan 09.00-12.30
Var: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Arrangemanget är kostnadsfritt.

 

Förbered dig inför Vetenskapsrådets utlysningar med Grants Office

I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare om ska söka någon av Vetenskapsrådets utlysningar under året. Seminariet leds av Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid Linköpings universitet.

Har du specifika frågor du vill att vi tar upp på seminariet kan du gärna skicka in dessa i förväg till grantsoffice@liu.se.

Fredag 7 februari 13.00-15.30 på Campus US
Torsdag 5 mars 8.30-11.00 på Campus Valla
Fredag 6 mars 10.00-12.30 på Campus Norrköping

Anmälan och mer information kommer på Grants Office hemsida efter nyår.

 

De har utsetts till Wallenberg Academy Fellows

När Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse presenterade namnen på årets Wallenberg Academy Fellows kunde vi glädjas åt att inte mindre än tre av de utsedda forskarna har fått bidrag för att bedriva forskning vid LiU.

Emil Björnson
Avdelningen för kommunikationssystem vid ISY
Ska utveckla algoritmer för det uppkopplade samhället (länk till kaw.wallenberg.org)

Magnus Jonsson
Laboratoriet för organisk elektronik vid ITN
Ljusfångande nanoantenner öppnar nya möjligheter (länk till kaw.wallenberg.org)

Marcin Szczot
Idag verksam vid National Institutes of Health (NIH) i USA
Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) vid IKE
Hur fungerar tarmarnas nervceller?  (länk till kaw.wallenberg.org)
 

Wallenberg Academy Fellows (WAF) är den största privata satsningen för unga forskare i Sverige. Det är ett långsiktigt program skapat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) i nära samarbete med fem kungliga akademier (Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien) och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar ett antal forskare som får skicka in en ansökan till stiftelsen för bedömning. Mer information om de rutiner som gäller för den interna nomineringen vid LiU finns på vår hemsida:

 

Interna rutiner och tidsplan för MMW och MAW

Nu finns interna rutiner och tidsplan för nästa års utlysningar från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) på Grants Office hemsida.

Ansökningar till dessa stiftelser ska prioriteras av LiU:s Rektor, och därför finns det särskilda rutiner för just dessa ansökningar.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW): Projektanslag och Projektanslag inom mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system
Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, företrädelsevis inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Föransökan ska skickas in till josefin.fernius@liu.se senast 7 januari 2020 för bedömning av Rektor och ledningsrådet. De som där nomineras ska skicka in fullständig ansökan till MMW senast 1 april 2020.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW): Projektanslag 2020
Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential inom företrädesvis humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Föransökan ska skickas in till josefin.fernius@liu.se senast 7 januari 2020 för bedömning av Rektor och ledningsrådet. De som där nomineras ska skicka in fullständig ansökan till MAW senast 1 april 2020.


De flesta andra Wallenbergstiftelserna har också interna nomineringsförfaranden. Mer information finns här:

 

Ta din forskarkarriär till nästa nivå med Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Information och verktyg för detta, och mycket mer, finns tillgängligt utan kostnad via den internetbaserade Euraxess-portalen. I portalen finns exempelvis ett interaktivt verktyg för karriärplanering och praktisk information om hur det är att leva och bo i olika länder. Har du frågor om Euraxess kan du kontakta Therese Lindkvist (therese.lindkvist@liu.se) vid International Staff Support på LiU International Office, som är kontaktperson för Euraxess vid LiU.

 

Utlysningar

 

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-28