Göm menyn

Banner aug sv
 

Hej,

Sommarvärmen kom tillbaka till slut, men det samma gäller ju tyvärr inte oss vid LiU. Distansläget fortsätter i viss mån som i våras, men vi vill återigen understryka att Grants Office fortfarande finns här för dig. Tveka inte att kontakta oss om du behöver råd eller stöd som rör extern forskningsfinansiering.

Många forskningsfinansiärer riktar fortsatta insatser mot covid-19, eller anpassar sina utlysningar och medel. De fortsätter ge stöd för forskningsprojekt kring covid-19, inklusive studier om vilka konsekvenser viruset och pandemin har för både samhälle och individ. På vår hemsida har vi samlat info för dig som söker medel eller har pågående projekt: https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/covid-19. Givetvis finns även mycket medel för projekt helt orelaterat till covid-19. Ett smart verktyg för att hitta forskningsfinansiering oavsett ämne är Research Professional. Visste du att databasen dessutom är en källa till intressanta nyheter kring forskning och forskningsfinansiering? Som anställd via LiU kommer du enkelt åt både utlysningar och nyheter.

Sedan flera år tillbaka har vi på Grants Office bjudit in till ett årligt seminarium där vi berättar om extern forskningsfinansiering och det stöd vi på Grants Office kan erbjuda. Dessa brukar vara välbesökta och uppskattade av såväl juniora som seniora forskare. Därför har vi valt att inte ställa in årets seminarium, utan istället göra det i form av ett webbinarium den 21 september. Här i nyhetsbrevet berättar vi mer om agendan och hur du gör för att delta.

Vi har glädjen att i detta nyhetsbrev presentera två nya medarbetare på Grants Office, samt berätta om de senaste forskningsprojekten vid LiU som beviljats finansiering inom Horizon 2020. Vi tittar även närmre på några intressanta utlysningar och tipsar om annat matnyttigt.

Ps. Glöm inte att följa oss på Twitter! Då får du dagliga uppdateringar kring intressanta utlysningar och nyheter. Du hittar oss på @LiUGrantsOffice.

 

Innehåll

 • Välkommen till Grants Office webbinarium 2020
 • Möjlighet att påverka svenskt deltagande i EU:s ramprogram
 • Demonstrationsprojekt kring industriell symbios för H2020-stöd
 • Mångmiljonstöd från H2020 till ECIU University
 • Säg hej till Grants Office nya medarbetare!
 • Ny hemsida för Indiensamarbeten lanserad
 • Nominera lovande kvinnliga forskare till Women in Science-priset
 • Hjärt-Lungfonden utlyser treårigt bidrag inom preventionsforskning
 • Biblioteket informerar
 • Kalendarium
 • Utlysningar

 

VÄLKOMMEN TILL GRANTS OFFICE WEBBINARIUM 2020!

Som tidigare presenterats blir Grants Offices årliga seminarium 2020 i form av ett webbinarium måndagen den 21 september. Programmet riktar sig till alla LiU-forskare, oavsett erfarenhet.

Under detta webbinarium fokuserar vi lite extra på forskningsprojekt med flera partners, vilket är en relativt vanlig projektform inom europeisk forskningsfinansiering. Att koordinera en ansökan och ett projekt är i regel mer omfattande om det är flera parters involverade. Därför erbjuder Grants Office såklart extra stöd för den som ska koordinera en sådan ansökan. Det är även möjligt att hyra in en forskningskoordinator från Grants Office som projektkoordinator om ansökan beviljas. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants Office, har en gedigen erfarenhet av att stötta forskare i ansökningar och i driften av sådana projekt – och även av att driva egna EU-finansierade forskningsprojekt med flera partners i egenskap av forskare.

På webbinariet berättar Svjetlana om sina erfarenheter av detta.
Vi får även lyssna till LiU-forskarna Ericka Johnsson (TEMA), Feng Gao (IFM) och Sara Liin (BKV) som erhållit prestigefyllda bidrag från bland annat Europeiska Forskningsrådet (ERC), Wallenbergstiftelserna och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius berättar mer om ERC och MSCA, samt om planerade utlysningar och rutiner gällande Wallenbergstiftelserna.

Eftersom nuvarande europeiska ramprogram för forskning, Horizon 2020, avslutas vid årsskiftet kommer vi givetvis att dela med oss av den senaste informationen kring det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

Utöver detta berättar vi precis som vid tidigare tillfällen kort om vad Grants Office kan stötta med, samt ger en demonstration av finansieringsdatabasen Reserach Professional som innehåller utlysningar från över 10 000 nationella och internationella finansiärer.

Varmt välkomna! Registrera dig via länken nedan så skickar vi deltagarlänk via epost:


Agenda Grants Office webbinarium 2020
Måndag 21 september 09.30-12.00
09.30 Grants Office - What is our role?
09.40 Information about the upcoming European Framework Programme Horizon Europe
09.50 Coordination of collaborative EU research projects: Svjetlana Stekovic, Research Coordinator
10.10 Marie Skłodowska-Curie Actions: Agneta Jansson, Research Coordinator
10.25 Break
10.45 ERC (European Research Council) Grants: Josefin Fernius, Research Coordinator
10.55 Wallenberg Foundations - Calls and Internal Procedures: Josefin Fernius
11.05 Experiences from grantees Ericka Johnsson (TEMA), Feng Gao (IFM) and Sara Liin (BKV)
11.35 How to find suitable grants - Research Professional: Tove Kvarnström, Coordinator

Webbinariet hålls på engelska.

 

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SVENSKT DELTAGANDE I EU:S RAMPROGRAM

Inför EU:s kommande ramprogram, Horizon Europe, har finansiärerna Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. Som del i detta bjuder nu Vinnova in till en enkät där du som enskild forskare har möjlighet att bidra till strategin. Enkäten är öppen till och med 1 september, och finns här:

Den 29 september arrangerar forskningsfinansiärerna tillsammans en digital hearing för att diskutera förslaget på strategi. Under hearingen kommer du som deltar att få ta del av de ambitioner, mål och åtgärder som finansiärerna har diskuterat inom uppdraget. Det finns även möjlighet att dela sina synpunkter och tankar med alla aktörer som deltar på mötet. Håll utkik på Vinnovas och Grants Office hemsidor för mer information.

Ps. Den som är intresserad av en sammanställning över Sveriges deltagande i nuvarande ramprogram Horizon 2020 bör ta en titt i Vinnovas senaste årsbok. Den finns för nedladdning här:

 

DEMONSTRATIONSPROJEKT KRING INDUSTRIELL SYMBIOS FÅR H2020-STÖD

Den 1 oktober startar ett nytt EU-finansierat projekt vid LiU. Projektet CORALIS har fått stöd via fokusområdet för cirkulär ekonomi inom Horizon 2020, och drivs av ett konsortium där LiU är en av 29 partners. Universitetslektor Murat Mirata vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) ansvarar för LiU:s del i projektet. Syftet med CORALIS är att öka kunskapen och verktygen för industriell symbios, dvs hur industrier kan dra nytta av varandra och exempelvis använda avfall från den ena som råmaterial hos den andra.

Titel: Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis (CORALIS)

Alla beviljade projekt inom Horizon 2020 vid LiU finns listade på Grants Office hemsida:

Under sommaren har ytterligare ett antal EU-projekt fått finansiering, och vi återkommer med mer information kring dem framöver.

 

MÅNGMILJONSTÖD FRÅN H2020 TILL ECIU UNIVERSITY

Linköpings universitet ingår i ECIU (European Consortium of Innovative Universities), ett internationellt nätverk bestående av forskningsintensiva universitet i Europa. Målet är att skapa en plattform för tvärvetenskapliga och innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Förra året beviljades ECIU medel från EU-kommissionen för att bygga ”framtidens virtuella universitet” – ECIU University. ECIU University har nu fått ytterligare 2 miljoner euro från Horizon 2020 för att stärka forskning och innovation inom nätverket och etablera SMART-ER: ECIU University Research Institute for SMART European Regions.

SMART-ER samfinansieras av Erasmus+ och syftar till att tillsammans i nätverket ta sig an utmaningar kring hållbara städer och samhällen (som är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling, SDG11) genom att bland annat dela resultat, infrastrukturer och andra resurser för forskning och innovation.

Läs mer om SMART-ER, ECIU University och ECIU:

 

SÄG HEJ TILL GRANTS OFFICE NYA MEDARBETARE!

Under hösten har vi nöjet att välkomna inte mindre än tre nya medarbetare till Grants Office.

Trine Vikinge har varit hos oss sedan början av augusti och är uthyrd programkoordinator för EU-projektet TAILOR som har ett fokus mot AI. Trine har en doktorsexamen inom biofysik från LiU, och har varit med att starta upp och driva flera framgångsrika och börsnoterade företag inom medicinteknik och Life Science. Hon kommer närmast från forskningsinstitutet RISE.

Den 1 september börjar Lena Tasse hos oss. Hon ska bland annat koordinera ELLIIT och Security Link, två av de strategiska forskningsområden (SFO:er) vi på Grants Office koordinerat sedan 2010. Utöver det ska hon även stötta forskare som söker forskningsmedel. Lena kommer närmast från Region Östergötland där hon jobbat som projektledare på enheten för samhällsbyggnad. Dessförinnan var hon under många år verksam i Frankrike som konsult specialiserad på EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Lena har en PhD inom mikrobiologi från Lunds universitet.

I höst börjar även en ny koordinator inom forskningsfinansieringsstöd och programkoordinering. Rekryteringsprocessen för denna tjänst är fortfarande inte avslutad, men vi ser varmt fram emot att välkomna ytterligare en ny kollega till oss.

 

NY HEMSIDA FÖR INDIENSAMARBETEN LANSERAD

Linköpings universitet är sedan flera år tillbaka medlem i Nordic Center India (NCI) – en nordisk sammanslutning med målet att stärka forsknings- och utbildningssamarbeten mellan de nordiska länderna och Indien. Nu finns information samlad på Insidan för dig som är intresserad av att samarbeta med indiska partners eller redan har ett etablerat samarbete med Indien. På sidan presenteras bland annat löpande aktuella utlysningar från svenska och indiska finansiärer samt NCI:s egna forskningsbidrag och stipendier.

Kontakta NCI:s kontaktperson vid LiU för mer information: kristin.tell@liu.se.

 

NOMINERA LOVANDE KVINNLIGA FORSKARE TILL WOMEN IN SCIENCE-PRISET

Nu är det möjligt att nominera kandidater till L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige.
Priset har stöd av Sveriges unga akademi och har som syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

En av fjolårets två vinnare var Eleni Stavrinidou, forskningsledare för Elektroniska växter på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet med motiveringen:

Tillbaka till rötterna: Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Eleni Stavrinidou utveckla stabila tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, vilket möjliggör fantasieggande framtida tillämpningar i stor skala.

Läs mer och nominera senast 27 september:

 

HJÄRT-LUNGFONDEN UTLYSER TREÅRIGT BIDRAG INOM PREVENTIONSFORSKNING

Precis som många andra vanliga sjukdomar i samhället är en stor andel av hjärt-och kärlsjukdomarna livsstilsrelaterade. Under hösten utlyser därför Hjärt-Lungfonden extra bidrag för forskning kring livsstilsrelaterade interventioner som del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt- och kärlområdet. Utlysningen sker i projektform där minst två forskargrupper ska ingå, och bidraget ligger på 2 miljoner SEK per år under en treårsperiod.

Hjärt-Lungfondens satsning inom preventionsforskning kommer att pågå under tre år med en utlysning årligen fram till 2022.

Årets utlysning öppnar 19 oktober och stänger 24 november. Läs mer på Hjärt-Lungfondens forskningswebb:

 

BIBLIOTEKET INFORMERAR

Just nu erbjuder LiU biblioteket möjligheten att möta en bibliotekarie digitalt för att ställa frågor om allt från publiceringsstrategi till informationssök. Den digitala informationsdisken är öppen vardagar 10–12 på https://liu-se.zoom.us/j/68783400817.

Dessutom får du som anställd automatiska omlån på biblioteket. Läs mer om det här:

 

kalendarium

 

Utlysningar

Vi har listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan bland annat en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-27