Göm menyn

Nyhetsbrev

 


Hej!

I nyhetsbrevet för april lägger vi fokus på ett urval av de event vi håller under våren, samt uppmärksammar några av de forskare som nyligen fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet (ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions och Wallenbergstiftelserna. Stort grattis till dem!

I maj är det dags för vårt årliga stora seminarium kring forskningsfinansiering. Nytt för i år är att vi berättar om utlysningar från Wallenbergstiftelserna och de interna processer som gäller för den som vill söka. Forskare som beviljats externa forskningsmedel finns dessutom på plats och berättar om sina erfarenheter. Seminariet hålls på campus US, Norrköping och Valla den 14, 15 respektive 16 maj. Alla forskare och andra intresserade är välkomna, oavsett bakgrund och erfarenhet. Anmälan görs via denna länk. Läs mer längre ner i nyhetsbrevet.

Den 9 maj arrangerar Junior Faculty ett seminarium riktat till forskare tidigt i karriären som vill lära sig mer om att skriva forskningsansökningar till EU. Våra forskningskoordinatorer Svjetlana Stekovic, Agneta Jansson och Sara Strömberg leder seminariet. Läs mer på Junior Facultys hemsida.

För de av er som tänkt söka mobilitetsmedel från MSCA eller medel från ERC erbjuder vi workshops 10 (MSCA) respektive 11 juni (ERC) 08.30 - 12.00 på Campus Valla. Anmälan görs till agneta.jansson@liu.se (MSCA) respektive josefin.fernius@liu.se (ERC).

Maj månad avslutas med ytterligare ett Grants Office in your Coffee Room på universitetssjukhuset. Läs mer här!

Utöver detta besöker vi gärna institutioner, avdelningar och forskargrupper. Kontakta grantsoffice@liu.se så sätter vi innehåll och tidpunkt utifrån era önskemål.

Hoppas vi ses i vår!

 

Innehåll

  • Grants Office Seminar 2019
  • Nya medarbetare!
  • MSCA Individual Fellowships X3
  • Fyra LiU-forskare får prestigefulla anslag från Wallenbergstiftelserna
  • ERC Advanced Grant till Magnus Berggren
  • Ny revisionsbyrå vid LiU: FAA Solutions
  • Resestipendium från Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond
  • Och så en liten notis om Brexit...
  • Kalendarium
  • Utlysningar

 

Grants office seminar 2019

Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar berättar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom får vi höra forskare som beviljats externa forskningsmedel dela med sig av sina erfarenheter. Seminarier riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet.

Seminariet hålls på våra tre campus på Valla, US och i Norrköping:

Tisdag 14 maj 09.30-11.30 på Campus US (Granitsalen) Detaljerat program
Onsdag 15 maj 09.30-11.30 på Campus Norrköping (Önnesjösalen, Kåkenhus) Detaljerat program
Torsdag 16 maj 09.30-11.30 på Campus Valla (C3, C-huset) Detaljerat program

Seminarierna är på engelska.

Program:

09:30 Grants Office: What is our role?
09:40 Horizon 2020
09:50 Marie Skłodowska-Curie Actions
Agneta Jansson, Research Coordinator (Grants Office)
10:05 ERC (European Research Council) Grants
Josefin Fernius, Research Coordinator (Grants Office)
10:20 Grantee: My Experience
10:35 Coffee & Sandwich
10:55 Wallenberg Foundations: Calls and Internal Processes at LiU
Josefin Fernius, Research Coordinator (Grants Office)
11:15 How to find suitable grants: Research Professional
Tove Kvarnström, Communications Officer (Grants Office)

Detaljerade program för varje seminarium finns via länkarna ovan.

 

NYa medarbetare!

Som tidigare nämnts har vi rekryterat nya medarbetare här på Grants Office under våren.

Alldeles ny hos oss är Petronella Norberg som kommer ansvara för WASP:s forskarskola. Petronella har en bakgrund som forskare inom tillämpad fysik (IFM) och har de senaste 20 åren arbetat på forskningsinstitutet RISE Acreo som bland annat projektledare och gruppchef.

Charlotte Lundgren börjar som forskningskoordinator hos oss i maj. Charlotte är idag universitetslektor på Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) på LiU.

Välkomna till Grants Office!

I nästa nyhetsbrev får vi stifta närmare bekantskap med våra nya medarbetare, och dessutom träffa vår nya forskningskoordinator med intresse för miljö och miljöteknik som börjar hos oss i höst.

 

MSCA Individual Fellowships x3

Organiska solceller, lysdioder av pervoskitmaterial och ny teknik inom biologisk läkemedelstillverkning. Det kommer de forskare som fått finansiering via Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship att studera vid LiU de närmsta två åren.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (MSCA IF) ger erfarna forskare möjlighet att under en period arbeta i ett annat land. Projekten koordineras från en värdorganisation (i detta fall LiU) och handleds av en forskare på plats.

Feng Gao, univ. lektor på IFM är handledare i två av projekten (WONDER och Blue-PeLEDs). Det är inte första gången Feng Gao beviljas medel inom Horizon 2020. Faktum är att han varje år de tre senaste åren fått en ansökan beviljad inom just MSCA IF. Utöver detta koordinerar han även ett MSCA RISE från 2015. Innan dess var han själv en MSCA Fellow vid LiU. 2016 mottog han dessutom ett Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC) – ett av de mest prestigefyllda bidragen inom Horizon 2020.

Projektet PATGlycoPrint handleds av bitr.prof. Daniel Aili, också han på IFM. Detta är Daniel Ailis första projekt inom Horizon 2020, men inte hans första stora anslag. Han är en Wallenberg Academy Fellow och deltar i Stiftelsen för strategisk forsknings (SFF) forskningsprogram Framtidens forskningsledare. Hör Daniel Aili och projektets fellow Thuy Tran berätta om sina erfarenheter på Grants Office Seminar på Campus US 14 juni.

2019 års utlysning har öppnat, och stänger 11 september.

Kontakta grantsoffice@liu.se i god tid om du planerar att söka. Den 10 juni arrangerar vi en workshop för de som är intresserade av att söka. Anmälan görs till agneta.jansson@liu.se.

Titel: Low-Bandgap Fused Ring Electron Acceptors towards High-Efficiency Organic Solar Cells (WONDER)
Ansvarig forskare vid LiU: Feng Gao, Universitetslektor vid IFM
Call: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2018)

Titel: Efficient and Stable Blue Quasi-2D Halide Perovskite Light-Emitting Diodes (Blue-PeLEDs)
Ansvarig forskare vid LiU: Feng Gao, Universitetslektor vid IFM
Call: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2018)

Titel: Development of a new process analytical technology based on an innovative nanoplasmonic detection array for monitoring glycosylation of monoclonal antibodies (PATGlycoPrint)
Ansvarig forskare vid LiU: Daniel Aili, Biträdande professor vid IFM
Call: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2018)

 

fyra liu-forskare får prestigefulla anslag från wallenbergsstiftelserna

Markus Heilig, professor i psykiatri vid IKE, är en av fem kliniskt verksamma forskare i Sverige som utsetts till Wallenberg Clinical Scholar. Programmet drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och ger ett bidrag på 15 miljoner kronor under en femårsperiod. En förlängning på ytterligare fem år är sedan möjlig.
Målet med Markus Heiligs projekt är att utveckla ett läkemedel mot alkoholberoende.

Tre professorer vid LiU har utsetts till Wallenberg Scholars – ett program från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) som stödjer framgångsrika seniora forskare. Professorerna Anders Ynnerman, Erik G Larsson och Igor Abrikosov får 18 miljoner vardera för forskning kring vetenskaplig visualisering, ny teknik för kommunikation bortom 5G respektive metastabila material. Efter bidragsperioden på fem år erbjuds ett urval av forskarna ytterligare fem års finansiering.

På Grants Office seminarier i maj berättar vi mer om Wallenbergstiftelserna och förklarar hur de interna nomineringsprocesserna för dessa typer av bidrag ser ut på LiU. Läs mer och anmäld dig här!

Ps. Du har väl inte missat att utlysningen för resebidrag från KAW öppnat? Alla LiU-forskare under 40 år kan söka. Läs mer om resestipendium från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse här.

 

eRC Advanced grant till magnus berggren

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid ITN, har beviljats ett av Europeiska forskningsrådets (ERC) mest prestigefulla bidrag: ERC Advanced Grant. Anslaget på runt 3 miljoner euro kommer användas för att stärka forskningen kring organisk bioelektronik som bedrivs på Laboratoriet för organisk elektronik där Magnus Berggren är forskningsledare. Utöver rekryteringen av nya forskare till forskargruppen ska bidraget täcka inköp av dedikerad utrustning.

ERC Advanced Grant (ERC AdG) är den bidragsform från Europeiska forskningsrådet (ERC) som riktar sig till väletablerade forskare med minst 10 års framgångsrik forskning bakom sig. Nästa utlysning öppnar 21 maj och stänger 29 augusti i år. Är du intresserad av att söka ERC AdG eller någon av de andra bidragsformerna från ERC? Kontakta forskningskoordinator josefin.fernius@liu.se. Den 11 juni håller hon i en ERC-workshop på LiU. Kontakta Josefin för mer information.

 

ny revisionsbyrå vid liu: faa solutions

Revisionsbyrån FAA Solutions AB är sedan första april LiU:s nya ramavtalsleverantör av revisionstjänster. De kommer utfärda revisionsintyg för alla externfinansierade projekt som kräver revisionsintyg, inklusive EU-finansierade projekt. Projekt finansierade med amerikanska federala medel hanteras även fortsättningsvis av revisionsbyrån PwC i Stockholm.

Kontakta kirstin.kahl@liu.se om du har några frågor.

 

resestipendium från knut och alice wallenbergs jubileumsfond

Det är nu dags att söka resestipendium ur Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond för vårterminen 2019. LiU-anställda disputerade forskare och doktorander under 40 år kan söka, och företräde ges till den som avlagt doktorsexamen (eller motsvarande). Deadline för ansökan är 30 april.

 

Och så en liten notis om Brexit...

Det blev som bekant ingen Brexit den 29 mars, och inte heller 12 april. Den 11 april beslutade Europeiska rådet att senarelägga utträdesdatumet till den 31 oktober 2019, förutsatt att Storbritannien deltar i årets EU-val samt ratificerar utträdesavtalet senast 22 maj. Om inte, blir det en så kallad hård Brexit utan avtal den 1 juni 2019.

Hur Brexit kommer att påverka forskare, forskning och forskningsfinansiering är fortfarande oklart. Följande länkar kan dock vara av intresse för den som vill hålla sig uppdaterad med det senaste:

 

Kalendarium

Torsdag 9 maj
14.00 - 16.00
Grants Writing Seminar

Arrangerat av Junior Faculty

Tisdag 14 maj
09.30 - 12.00
Grants Office Seminar

Granitsalen, Hus 448, Campus US

Onsdag 15 maj
09.30 - 12.00
Grants Office Seminar

K3 Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping

Onsdag 16 maj
09.30 - 12.00
Grants Office Seminar

C3, C-huset, Campus Valla

Fredag 24 maj
13.00 - 14.30

Intervjuträning ERC

Tisdag 28 maj
14.30 - 16.00
Grants Office in your coffee room

Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US

Onsdag 29 maj
09.30 - 11.00
Intervjuträning ERC

Måndag 10 juni
08.30 - 12.00

Workshop: Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
Stora lärosalen, Didacticum, G-huset, Campus Valla

Tisdag 11 juni
08.30 - 12.00
Workshop: European Research Council Starting Grant (ERC-StG)

Stora lärosalen, Didacticum, G-huset, Campus Valla

 

Utlysningar

Vi listat ett urval av aktuella utlysningar från några av de större svenska finansiärerna och EU-kommissionen. Förutom en årssammanställning finns nedan en lista med mer dagsaktuella utlysningar.

Samtliga utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 finns i Funding & Tenders Opportunites Portal. Research Professional är en annan bra och omfattande källa till utlysningar.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-13