Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta svenska finansiärer.


Ytterligare resurser för att hitta utlysningar:

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Stiftelser, fonder och andra finansiärer

Forskningsmedel för celiakiforskning 2020 från Celiakifonden
Deadline 2020-08-10

Projekt- och doktorandanslag kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa från Lilla barnets fond
Deadline 2020-08-17

Stipendier och bidrag från Kungl. Vetenskapsakademien
Deadline 2020-08-31

Projektanslag och extra utlysning om covid-19 från Nordic Cancer Union
Deadline 2020-09-01

Projektanslag inom medicinteknisk forskning och utveckling från Barncancerfonden
Deadline 2020-09-03

Doktorandstipendier från Östgöta Gille i Stockholm
Deadline 2020-09-04

Forskningsmedel för hantering av invasiva främmande arter från Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten
Deadline 2020-09-07

Forskningsmedel till synteser om mer hållbar konsumtion från Naturvårdsverket
Deadline 2020-09-07

Forskningsmedel för tillämpning av samhällsekonomiska analyser från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Deadline 2020-09-07

Forskningsmedel om förorenade sediment från Naturvårdsverket
Deadline 2020-09-07

Projektanslag, kliniska projektanslag, implementeringsanslag och kliniska forskarmånader från Barncancerfonden
Deadline 2020-09-09

Sök stöd till geovetenskaplig forskning från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Deadline 2020-09-15

Projektbidrag och lönemedel till postdok från Centrum för idrottsforskning (CIF)
Deadline 2020-09-15

Inbjudan att nominera till Scheelepriset 2021
Deadline 2020-09-15

Medel för alkoholforskning från Systembolagets Alkoholforskningsråd
Deadline 2020-09-15

Graduate-, doktorand- och forskarstipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen
Deadline 2020-09-15

Viking Olov Björks stipendium i tillämpad biomaterialforskning 2020
Deadline 2020-09-20

Medfinansiering av EU-projekt, Planeringsanslag och Forskar-ST-tjänster från Barncancerfonden
Deadline 2020-09-23

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi
Deadline 2020-09-27

Projektbidrag och stipendier till författare bakom verk som används vid svenska högskolor och universitet från Lars Salviusföreningen
Deadline 2020-09-30

Bidrag från Svenska Institutet för akademiskt samarbete i Östersjöregionen
Deadline 2020-09-30

AFA Försäkring: Projekt som undersöker hur Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap
Deadline 2020-10-01

Projektbidrag från Stiftelsen Samariten för forskning inom den medicinska barnavården
Deadline 2020-10-14

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline


 

 

Formas

 

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

AI i klimatets tjänst
Deadline 2020-08-20

Akututlysning 2020 (med anledning av Covid-19)
Deadline 2020-08-31

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 (i samarbete med MSB)
Deadline 2020-09-03

Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet
Deadline 2020-09-03

Hantering av invasiva främmande arter
Deadline 2020-09-07


 

SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Strategisk Mobilitet 2020
Deadline 2020-09-10

Sök till Adjungerad professor
Deadline 2020-11-27
 Forte


Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Synteser av arbetslivsforskning 2020
Deadline 2020-08-27

Akututlysning 2020
Deadline 2020-08-31

JPI MYBL: Jämlikhet och välmående över generationer
Deadline 2020-09-17MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle.

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 (i samarbete med Formas)
Deadline 2020-09-03

Automatiserad och autonom cybersäkerhet
Deadline 2020-09-09

Postdoktorald stöd
Deadline 2020-09-30


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.
 

Treårigt anslag inom preventionsforskning
Deadline 2020-11-24

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
 

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

Kongress, anordnande av
Kan ansökas löpande under året

 

 SSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.

Resestipendier för doktorander
Deadline 2020-09-01
Deadline 2020-12-01

SSMF:s postdoktorala anslag för utbildning i medicinsk vetenskap
Deadline 2020-11-15


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Joint China-Sweden Mobility
Deadline 2020-09-04

Initiation Grants
Deadline 2020-09-04
Deadline 2020-11-06

Teaching Sabbaticals
Deadline 2020-09-16

Joint Japan-Sweden Research Collaboration
Deadline 2020-09-25

Korea-Sweden Research Cooperation
Deadline 2020-09-25

Mobility Grants for Internationalisation
Deadline 2020-09-25

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.
 

Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research
Deadline 2020-08-11

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: Resistens mot antibakteriella antifungala läkemedel
Deadline 2020-08-18

Nätverksbidrag inom infektionsområdet: kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens
Deadline 2020-08-18

Konsolideringsbidrag (för sökande som passerat steg 1)
Deadline 2020-08-25

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur
Deadline 2020-08-25

Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning
Deadline 2020-08-25

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning
Deadline 2020-08-25

Project grant for research collaboration between South Korea and Sweden
Deadline 2020-08-27

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Deadline 2020-09-01

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Deadline 2020-09-01

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Deadline 2020-09-01

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning (JPI-CH)
Deadline 2020-09-29

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02)
Deadline 2021-01-12


 

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

Accelerera energiomställningen genom hållbar värme och kyla
Deadline 2020-08-18

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet
Deadline 2020-08-21

Design för energieffektiv vardag
Deadline 2020-09-10

Vill du utveckla framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem
Deadline 2020-09-21

Bidra till resurs- och energieffektivt byggande och boende
Deadline 2020-09-22

Viable Cities utlysning: Energipositiva stadsdelar
Deadline 2020-09-24

Stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet
Deadline 2020-09-30

Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet processrelaterade utsläpp: forsknings- och innovationsprojekt
Löpande deadline


 


Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

 

Förstudier till innovationsprojekt som förhindrar framtida pandemier
Deadline 2020-08-18

Innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar effekterna av covid-19 pandemin
Deadline 2020-08-18

Metalliska material: Programövergripande utlysning
Deadline 2020-08-18

Innovationer i coronakrisens spår
Deadline 2020-08-21

AI i klimatets tjänst
Deadline 2020-08-25

Civic tech: Digitala tjänster för starkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor
Deadline 2020-08-26

Indiensamarbete inom hälsa och AI inför utmaningar som coronapandemin
Deadline 2020-08-28

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2020
Deadline 2020-09-03

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk
Deadline 2020-09-08

Neutron- och fotonbaserad teknikanvändning inom industrin - 2020
Deadline 2020-09-10

Innovationsledning för hållbara städer
Deadline 2020-09-15

Innovationer i coronakrisens spår
Deadline 2020-09-18

Centrum för finansmarknadsforskning - Nationellt centrum
Deadline 2020-09-22

Viable cities: Energipositiva stadsdelar
Deadline 2020-09-24

IMI 2 Call 23: Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning
Deadline 2020-09-29

IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv i en sammankopplad värld
Deadline 2020-09-30

Starta er AI-resa - för offentliga organisationer
Deadline 2020-09-30

Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
Deadline 2020-10-07

SIP LIGHTer: Samverkansprojekt för hållbarhet och konkurrenskraft
Deadline 2020-10-15

STRIM: Hållbarhets- och klimatutmaningar inom gruv- och metallutvinning
Deadline 2020-11-05

EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Deadline 2020-11-10

Centrum för finansmarknadsforskning - Kompetenscentrum
Deadline 2020-11-24

Swelife-Medtech4Health: Förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling
Deadline 2020-11-25

EUREKA finansierar europeiska AI-projekt inom hälsa med Indien
Deadline 2020-11-30

Internationellt innovationssamarbete med aktörer i Brasilien i samverkan med EMBRAPII forskningsinstitut
Deadline 2020-11-30

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020
Deadline 2020-12-01


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.

För närvarande finns inga öppna utlysningar.

 


 

WallenbergWallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

Nominering till förlängning av Wallenberg Clinical Scholars
Deadline 2020-09-01 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

Utlysning från Jacob Wallenbergs Stiftelse
Deadline 2020-09-01 (Ny deadline)

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning: Författarbidrag rättsvetenskapliga verk
Deadline 2020-10-01

Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskaplig samarbete
Deadline 2020-10-01

Matematikprogrammet
Deadline 2020-10-05

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning: Postdoktjänster
Deadline 2020-10-31

(KAW) Nominering till Wallenberg Academy Fellows
Deadline 2021-02-19 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ Sabbatical 2020
Deadline 2020-09-24

Forskningsinitiering
Löpande deadline
 


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.

 


Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grundSidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-10