Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta finansiärer.

Återkommande resestipendier hittar du i menyn till vänster. Utlysningsdatabasen Research Professional är en bra och omfattande källa för utlysningar av forskningsfinansiering, både nationell och internationell.

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Utlysningar

Stipendium samt forsknings- och reseanslag för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, från Syskonen Svenssons Stiftelse för medicinsk forskning
Deadline 2019-10-31

Kerstin Hejdenbergs stipendium (Astma- och Allergiförbundet) Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning
Deadline 2019-10-31

Forskningsbidrag från Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
Deadline 2019-11-01

Forskningsbidrag från Stiftelsen SLO-fonden (forskningsverksamhet kring mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbruk)
Deadline 2019-11-01

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer
Deadline 2019-11-01

Medfinansiering av EU-projekt från Barncancerfonden
Deadline 2019-11-05

Planeringsanslag från Barncancerfonden
Deadline 2019-11-05

Forskar-ST-tjänster från Barncancerfonden
Deadline 2019-11-05

Projektmedel från Diabetes Wellness Sverige
Deadline 2019-11-11

Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning
Deadline 2019-11-13

Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning
Deadline 2019-11-13

Anslag till medicinsk forskning från Apotekare Hedbergs Stiftelse för Medicinsk Forskning
Deadline 2019-11-15

Stipendier ur Såg i Syds jubileumsstiftelse för forskning kring de skogliga råvarorna
Deadline 2019-12-18

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020
Deadline 2020-01-15

Stipendier inom samhällsvetenskap från Kungliga Vetenskapsakademien
Deadline 2020-01-15

Stipendier inom medicinska vetenskaper från Kungliga Vetenskapsakademien
Deadline 2020-01-15

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline


 

 

Formas

 

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

ERA-Net BiodivERsA - biodiversitet och klimatförändringar
Deadline 2019-11-05

Akutbidrag 2019
Deadline 2019-11-05

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen
Deadline 2020-02-06

SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Bidrag för forskningssamarbeten med Taiwan
Deadline 2019-12-03

SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advaned Technology for Sustainability
Deadline 2020-01-21Forte


Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle.

Forskningsmedel om samhällssäkerhet (Nordforsk)
Deadline 2019-11-20


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.
 

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline

 


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

 SSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.

 

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning
Deadline 2019-12-01

Stipendier för postdoktoral utbildning medicinsk vetenskap
Deadline 2019-11-15

SSMR:s Stora Anslag: Etableringsstöd till yngre forskare
Deadline 2020-04-15


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Initiation Grants
Deadline 2019-11-05

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Resebidrag för ESOF2020
Deadline 2019-10-31

EuroHPC Joint Undertaking
Deadline 2019-11-14

Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)
Deadline 2020-01-16


 

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

 

Var med och utveckla framtidens batterier och återvinning
Deadline 2019-11-27

FFI Energi & Miljö
Deadline 2019-12-10

Bidra till framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem
Deadline 2019-12-12

Stöd för internationella projekt som utvecklar framtidens solel
Deadline 2020-01-29

Stöd för internationella projekt som tar fram hållbara energilagersystem
Deadline 2020-01-22

Stöd för doktorandprojekt inom forskarskolan Energisystem
Deadline 2020-02-04

Främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser
Deadline 2020-02-19

Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Planeringbidrag inför ansökan till EU-program
Ansök senast 6 veckor innan sista ansökningsdag till EU
 


 


Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

Banbrytande idéer inom industriell utveckling – hållbar industri
​Deadline 2019-10-23

Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019
​Deadline 2019-10-24

EUREKA ITEA 3 Call 6 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
​Deadline 2019-10-31

Samarbete med Brasilien (FAPESP, Sao Paolo) för innovationsprojekt
​Deadline 2019-10-31

Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi-projekt
​Deadline 2019-10-31

Drive Sweden: Digitaliserat och automatiserat transportsystem
Deadline 2019-11-05

Residens X - vistelseprogram för nya perspektiv och förnyelse
​Deadline 2019-11-07

Datalabb: Använda data för innovation
Deadline 2019-11-07

STRIM 2019: Hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri
​Deadline 2019-11-07

Pilotprojekt: neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur
​Deadline 2019-11-20

Stöd för planering av samarbete Brasilien-Sverige
Deadline 2019-11-26

Swelife och Medtech4Health: Samverkansprojekt för bättre hälsa
Deadline 2019-11-26

Innovationssamarbete inom digitalisering: Sverige-Schweiz
Deadline 2019-11-29

Fransk-svensk samverkan inom smart mobilitet
​Deadline 2019-12-03

Elektronik, mjukvara och kommunikation - hösten 2019
​Deadline 2019-12-10

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - hösten 2019
Deadline 2019-12-10

Effektiva och uppkopplade transportsystem - hösten 2019
​Deadline 2019-12-10

Hållbar produktion - hösten 2019
​Deadline 2019-12-10

Utvecklingsprojekt i inkubatorer
​Deadline 2019-12-31

TINC - Ta er affärsidé till nya höjder i Silicon Valley
​Deadline 2019-12-31

InfraSweden2030: Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen
​Deadline 2020-02-04

BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk
​Deadline 2020-03-05

SMART: Avancerad tillverkning
​Deadline 2020-03-23

Samarbete IKT-hälsa-transport med Kina
​Deadline 2020-05-15


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.

 

 


 

WallenbergWallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond
Deadline 2019-10-30

KAW: The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technoloy (MIT) and Broad Institute
Deadline 2019-11-15

KAW: The Wallenberg Foundation Postdocatoral Scholarship Program at Stanford University
Deadline 2019-11-15

KAW: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
Deadline 2020-02-01 (Nomineringsprocess, se interna rutiner och tidsplan för nominering)

KAW: The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore
Deadline 2020-03-01

KAW: Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning
Deadline 2020-04-05 (Nomineringsprocess)


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Gästforskarvistelser vid de svenska Medelhavsinstituten
Deadline 2019-10-29

Forskningsinitiering
Löpande deadline

 


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.


Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund

 Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-22