Göm menyn

Resestipendium

Resebidrag

Generellt sett är den bästa vägen att hitta resebidrag att använda sig av finansieringsdatabasen Research Professional. Nedan ser du en kort förteckning av de senast inlagda resebidragen där som är öppna för forskare vid LiU. I databasen hittar du fler resebidrag. Du kan välja att anpassa sökningen ytterligare samt aktivera bevakning (s.k. "Alerts") för att få mailutskick när nya utlysningar presenteras. Följ länken nedan.

 

Några av de vanligare svenska resebidragen listas här:

De senaste inlagda resebidragen i Research Professional

 • IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

  *** The closing date for this opportunity has been extended. The previous deadline of 31 January has been extended to 5 February 2021. All other call details remain unchanged. ***

  Apotekarsocieteten inbjuder ansökningar om stipendier från IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning. Dessa främjar studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden. Följande stipendier kan sökas:

  •stipendier för deltagande i forskarkurser och kongresser, samt för forskningsvistelse utomlands, företrädesvis för doktorander;

  •postdoc stipendium vid utländskt universitet under ett år, värd upp till SEK 600,000;

  •stipendier för sommarforskning under fem till sju veckor på akademisk institution eller företag för studerande på grundutbildningsnivå, värda upp till SEK 17,500 var;

  •resebidrag för examensarbeten utomlands.

  Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

  Behöriga att söka är enskilda individer. Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar.

 • Japanese government (monbukagakusho) scholarship - teacher training students

  Japanska Ambassaden i Sverige och Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, inbjuder ansökningar om Monbukagakusho stipendier. Dessa stöder svenska lärare som önskar studera eller forska om skolundervisning vid ett japanskt universitet.

  Sökande ska vara svensk medborgare, utan japanskt medborgarskap och vara född den 2 april 1986 eller senare. Sökande måste även arbeta som lärare i grundskolan, gymnasiet eller lärarskola i Sverige under minst fem år, och vara villig att lära sig japanska språket samt få handledning och bedriva forskningen på japanska.

  Stipendiet uppgår till JPY 143,000 per månad. Fri undervisning samt resebidrag ingår.

 • Anslag om numismatik

  Sven Svenssons stiftelse inbjuder ansökningar om medel för numismatisk forskning. Dessa stöder:

  •utgivande av publikationer, som kan tjäna svensk numismatisk forskning – bidrag kan ges till tryckningskostnader, översättning, layout av publikationen och distribution;

  •stöd för forskare inom svensk numismatik – bidrag kan lämnas till forskningsprojekt eller del av forskningsprojekt samt resor inom forskningsprojekt som inte finansieras av stiftelsen.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-16